Sinhronizovanje muzike, slika, kontakata i kalendara sa mobilnim uređajem

Postoje dva osnovna načina za sinhronizaciju mobilnog telefona, prenosivog muzičkog plejera ili drugog mobilnog uređaja sa računarom. Možete instalirati softver za sinhronizaciju koji mnogi proizvođači obezbeđuju uz uređaje ili možete upotrebiti novu funkciju Device Stage u ovoj verziji operativnog sistema Windows ako uređaj podržava ovu funkciju.

Device Stage vam omogućava da muziku, kontakte, kalendare i druge datoteke i informacije sinhronizujete sa kompatibilnim mobilnim uređajem. Takođe vam omogućava da izvršavate druge zadatke u vezi sa uređajem koje se razlikuju u zavisnosti od uređaja, kao što je kreiranje melodija za mobilni telefon. Datoteke i informacije koje možete sinhronizovati zavise od tipa uređaja koji imate i sadržaja koji on podržava. Na primer, kontakte i kalendare ćete možda moći da sinhronizujete sa pametnim telefonom, ali ne sa prenosnim muzičkim uređajem.

Da biste videli tipove datoteka i informacija koje možete sinhronizovati sa uređajem, povežite ga sa računarom. Ako je uređaj kompatibilan sa funkcijom Device Stage, ona će se automatski otvoriti. (Ako ste već podesili uređaj za sinhronizaciju, funkcija „Faza uređaja“ se otvara, ali je ona umanjena na Windows traci zadataka.) Funkcija Device Stage će navesti razne zadatke koje možete izvršiti sa uređajem, uključujući podešavanje sinhronizovanja.

Slika stranice za podešavanje sinhronizacije u funkciji Device Stage
Stranica za podešavanje sinhronizacije funkcije Device Stage

Proizvođač uređaja prilagođava funkciju Device Stage za svaki uređaj i ona prikazuje različite opcije za različite uređaje. Ako je sa računarom povezano više uređaja, istovremeno može biti otvoreno više instanci funkcije Device Stage.

Najlakši način da otkrijete da li uređaj koji već imate funkcioniše sa funkcijom „Faza uređaja“ jeste da ga povežete sa računarom i vidite da li se funkcija „Faza uređaja“ otvara. Ako su u pitanju uređaji koje još nemate, obratite se proizvođaču ili pregledajte specifikacije uređaja. Da bi mobilni telefon, muzički plejer, digitalni fotoaparat ili drugi mobilni uređaj radio sa funkcijom Device Stage, proizvođač uređaju mora dodati kompatibilni softver (zove se i firmver.

Napomena

 • Mogućnost upotrebe funkcije „Faza uređaja“ za promenu melodija na mobilnom telefonu nije uključena u sva izdanja operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Podešavanje računara za sinhronizaciju kontakata, kalendara, zadataka ili beležaka sa mobilnim uređajem

Funkcija Device Stage ima opcije za sinhronizaciju kontakata, kalendara, zadataka i beležaka koje se razlikuju od opcija za sinhronizaciju muzike, slika i video zapisa.

 1. Uključite kompatibilni pametni telefon ili drugi mobilni uređaj koji ima mogućnost rada sa kontaktima, kalendarima, zadacima ili beleškama. Povežite ga sa računarom pomoću USB kabla ili drugog kabla za povezivanje. Druga mogućnost je da ga povežete bežično ako se radi o bežičnom uređaju.

  Ako se funkcija Device Stage ne otvori, uređaj ne podržava ovu funkciju operativnog sistema Windows ili nije ispravno povezan sa računarom.

 2. U funkciji Device Stage dvaput kliknite na stavku Podešavanje sinhronizacije.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svih tipova datoteka ili informacija koje želite da sinhronizujete (kontakti, kalendari, beleške ili zadaci).

 4. Za svaki tip izabranog sadržaja kliknite na padajuću listu i izaberite program koji će se koristiti kao izvor za kontakte, kalendare, beleške ili zadatke. Ako željeni program nije naveden, izaberite stavku Pronađi još programskih dodataka za sinhronizaciju. To će vas odvesti na stranicu na kojoj možete preuzeti programske dodatke za sinhronizaciju za druge programe.

  Napomena

  • Da bi funkcija Device Stage sinhronizovala kontakte, kalendare, beleške ili zadatke sa uređajem, mora imati izvor za te datoteke i informacije. Funkcija Device Stage kao izvor može koristiti program za e-poštu ili sličan program u kojem čuvate kontakte, kalendare, beleške ili zadatke. Međutim, da bi program radio sa funkcijom Device Stage, on mora imati programski dodatak za sinhronizaciju koji funkciji Device Stage omogućava da bude u interakciji sa njim. Ako ne vidite programski dodatak za sinhronizaciju, možda nije kompatibilan sa funkcijom Device Stage. Proverite to sa proizvođačem programa.

 5. Da biste sa uređajem sinhronizovali sve kontakte, kalendare, beleške ili zadatke, kliknite na dugme Sinhronizuj odmah. Sve stavke će se odmah sinhronizovati i ponovo automatski u budućnosti kada se uređaj poveže sa računarom. Da biste sačuvali ove promene i izvršili automatsku sinhronizaciju u budućnosti (a ne sada), kliknite na dugme Sačuvaj promene.

 6. Ako želite, možete da navedete način na koji Windows sinhronizuje kontakte, kalendare, beleške ili zadatke. Kliknite na dugme Postavke i pratite uputstva. Kada završite sa promenom ovih postavki, kliknite na dugme U redu da biste se vratili na stranicu sa postavkama sinhronizacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene ili Sinhronizuj odmah.

Podešavanje računara za sinhronizaciju muzike, slika ili video zapisa sa mobilnim uređajem

Funkcija Device Stage ima opcije za sinhronizaciju muzike, slika i video zapisa koje se razlikuju od opcija za sinhronizaciju kontakata, kalendara, zadataka i beležaka.

 1. Uključite kompatibilni muzički plejer ili drugi mobilni uređaj koji može da skladišti muziku, slike ili video zapise. Povežite ga sa računarom pomoću USB kabla ili drugog kabla za povezivanje. Druga mogućnost je da ga povežete bežično ako se radi o bežičnom uređaju.

 2. U okviru funkcije „Faza uređaja“ kliknite dvaput na stavku Podesi sinhronizaciju.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svih tipova datoteka ili informacija koje želite da sinhronizujete (muzika, fotografije ili video zapisi).

 4. Da biste sinhronizovali svu muziku, slike ili video zapise u Windowsbibliotekama, izaberite stavku Sinhronizuj odmah. Odmah će početi sinhronizacija stavki i one će takođe automatski biti sinhronizovane u budućnosti kada se uređaj poveže sa računarom. Da biste sačuvali ove promene i izvršili automatsku sinhronizaciju u budućnosti (a ne sada), kliknite na dugme Sačuvaj promene.

 5. Možete odabrati muziku, slike ili video zapise koje ćete sinhronizovati sa uređajem. Kliknite na dugme Postavke i pratite uputstva.

  Informacije na dnu stranice sa postavkama sinhronizacije pokazuju koliko prostora na uređaju ste iskoristili, koliko je slobodnog (dostupnog) prostora preostalo na uređaju i koliko prostora je potrebno za sinhronizaciju kompletne muzike, fotografija ili video zapisa koje ste izabrali. Budući da muzika, fotografije i video zapisi mogu zauzeti velike količine prostora, preporučuje se da proverite koliko dostupnog prostora ima na uređaju kada budete odlučivali koje sadržaje ćete sinhronizovati.

 6. Kada izaberete muziku, fotografije i video zapise koje ćete sinhronizovati, kliknite na dugme U redu da biste se vratili na stranicu postavki sinhronizacije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene ili Sinhronizuj odmah.

Napomena

 • Funkcija „Faza uređaja“ može da sinhronizuje fotografije u JPEG i PNG formatima datoteke. Fotografije u GIF, TIFF i BMP formatima mogu se sinhronizovati, ali će one možda biti smeštene u fasciklu na uređaju u kojoj se slike obično ne skladište. Fotografije u drugim formatima datoteke ne sinhronizuju se.

Provera da li je mobilni uređaj povezan sa računarom

Svi mobilni uređaji uspešno povezani sa računarom trebalo bi da se pojave u okviru „Uređaji i štampači“ na kontrolnoj tabli bez obzira na to da li je uređaj povezan putem kabla ili bežično. Mnogi mobilni telefoni povezuju se pomoću Bluetooth bežične tehnologije.

U okviru „Uređaji i štampači“ trebalo bi da se pojave čak u uređaji koji nisu kompatibilni sa funkcijom „Faza uređaja“. To možete proveriti na sledeći način:

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Potražite uređaj. Ako je uređaj ispravno povezan, njegovo ime bi trebalo da bude prikazano u na stranici „Uređaji i štampači“. Može biti naveden pod drugim (i ponekad ne očigledno srodnim) imenom u odnosu na marku i model uređaja. Ako niste promenili ime uređaja u operativnom sistemu Windows, na stranici „Uređaji i štampači“ biće prikazano ime koje je proizvođač dao uređaju.

Napomene

 • Ako ne vidite uređaj na stranici „Uređaji i štampači“, a sigurni ste da ste ga ispravno povezali sa računarom, uverite se da je uređaj uključen i da ima nove odnosno pune baterije.

 • Ako uređaj vidite na stranici „Uređaji i štampači“, ali on automatski ne otvara funkciju Device Stage kada ga povežete sa računarom, uređaj nije kompatibilan sa funkcijom Device Stage. Umesto toga, automatski bi trebalo da otvori dijalog „Automatska reprodukcija“.

 • Kada podesite uređaj za sinhronizaciju pomoću funkcije Device Stage, ova funkcija će se pri sledećem povezivanju uređaja sa računarom automatski otvoriti, ali biće smanjena na Windows traci zadataka. Da biste promenili postavke sinhronizacije, na traci zadataka kliknite na ikonu uređaja da biste otvorili funkciju Device Stage.

 • Bežično sinhronizovanje uređaja omogućenog za Bluetooth može biti dosta sporije od sinhronizovanja uređaja povezanog kablom. Ako sinhronizacija bežičnim putem predugo traje, pokušajte da uređaj povežete putem USB kabla ili neke druge žične veze koju uređaj podržava, ako ona postoji.

 • Neki bežični uređaji koriste bežične USB ili Wi-Fi veze. One su obično brže od Bluetooth veza. Više informacija o povezivanju bežičnog uređaja potražite u članku Pronalaženje bežičnih i umreženih uređaja za dodavanje na računar.

Pokretanje sinhronizacije uređaja

Nakon što podesite uređaj za sinhronizaciju, Windows će automatski sinhronizovati datoteke sa uređajem pri svakom povezivanju uređaja sa računarom. Ako uređaj bude dugo povezan, Windows otprilike svakih 30 minuta proverava postojanje novih kontakata, kalendara i sličnih tipova datoteka za sinhronizaciju. Windows takođe proverava postojanje nove muzike, slika i video zapisa koje ste podesili za sinhronizaciju, ali samo kada povežete uređaj ili u funkciji Device Stage kliknete na dugme Sinhronizuj odmah.

Ako je uređaj podešen za automatsku sinhronizaciju, baterija brže može da se potroši nego ukoliko je sinhronizacija isključena. Ako se čini da Windows predugo sinhronizuje neke datoteke, to se možda dešava zbog tipova datoteka koje se sinhronizuju. Na primer, video datoteke mogu biti dosta veće i njihova sinhronizacija može trajati mnogo duže od sinhronizacije muzike ili fotografija.

Ako sa novim uređajem treba da sinhronizujete veliki broj datoteka – na primer, celu muzičku kolekciju – to može potrajati dugo. Međutim, nakon što završite sa sinhronizacijom datoteka, Windows će sledeći put sinhronizovati samo nove datoteka što bi trebalo da bude mnogo brže.

Napomena

 • Funkcija Device Stage omogućava vam da sa uređajem sinhronizujete onoliko fascikli sa računara koliko želite. Međutim, možete sinhronizovati najviše 50 fascikli koje se ne nalaze u Windows bibliotekama, kao što su biblioteka muzike ili fotografija. Ako imate više od 50 fascikli sa kojima želite da sinhronizujete uređaj, uverite se da se one nalaze u bibliotekama. Više informacija potražite u članku Rad sa bibliotekama.