Sinhronizacija TV emisija sa uređajem u aplikaciji Windows Media Center

U operativnom sistemu Windows obično je najzgodnije koristiti Windows Media Player za sinhronizaciju snimljenih TV emisija i drugih medija sa prenosivim muzičkim plejerom, ali možete koristiti i Windows Media Center.

Opcije sinhronizacije u aplikaciji Media Center
Opcije za sinhronizovanje medija sa uređajem u aplikaciji Media Center

Sa aplikacijom Media Center kompatibilni su različiti uređaji, uključujući veliki broj MP3 plejera, kartica za skladištenje, USB fleš diskova i čak nekih mobilnih telefona. Pogledajte Veb lokaciju proizvođača ili dokumentaciju koju ste dobili uz uređaj da biste proverili da li je kompatibilan.

Neki uređaji za sinhronizaciju medija zahtevaju vlasnički softver i zato se ne mogu sinhronizovati pomoću aplikacije Media Center.

Sinhronizovanje medija sa uređajem

  1. Kliknite na dugme Start Dugme „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Center.
  2. Povežite uređaj sa računarom. Ako koristite prenosni uređaj, uključite ga.

  3. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci i izaberite stavku Sinhronizacija.

    Prikazaće vam se lista prioriteta koja utvrđuje koji mediji će se sinhronizovati sa uređajem i kojim redosledom. Prilikom svake sinhronizacije datoteke sa nižim prioritetom uklanjaju se sa uređaja da bi se oslobodio prostor za datoteke sa većim prioritetom. Prioritet možete pomeriti nagore ili nadole na listi tako što ćete kliknuti na strelicu nagore Strelica nagore ili strelicu nadole Strelica nadole, odnosno tako što ćete ukloniti neki klikom na dugme Izbriši Strelica nadole.
  4. Kliknite na dugme Započni sinhronizaciju da biste kopirali medije na uređaj.

Napomene