Pronalaženje slike na računaru može biti veoma teško, posebno ako ih imate hiljade. Pronalaženje slika možete olakšati primenom oznaka na slikama. Kasnije možete koristiti polje za pretragu da biste filtrirali slike po oznakama ili drugom kriterijumu. Za više informacija o pronalaženju slika na računaru pogledajte odeljak Upravljanje slikama.

Dodavanje oznaka slikama

 1. Otvorite biblioteku slika tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Slike.

 2. pronađite i kliknite na slike koje želite da označite.

  Da biste izabrali više slika koje želite na isti način da označite, pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na slike koje želite da označite na isti način.

 3. U oknu sa detaljima u dnu prozora pored stavke Oznake izaberite stavku Dodavanje oznake, otkucajte ime oznake i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Ako se okno sa detaljima ne prikazuje, na traci sa alatkama izaberite stavku Organizacija, izaberite stavku Rasporedi izaberite stavku Okno sa detaljima.

  Slika okna sa detaljima koje prikazuje oznake za izabranu sliku
  Okno sa detaljima koje prikazuje oznake za izabranu sliku

Saveti

 • U oknu sa detaljima možete takođe da dodate naziv i ocenu za sliku. Slike možete oceniti ocenama od jedne do pet zvezdica.

 • Možda ćete želeti da slikama dodate oznake kako biste identifikovali ljude, lokaciju ili događaj prikazane na slici.

 • Slici možete dodati više oznaka. Da biste odvojili oznake, otkucajte tačku i zarez (;) između svih oznaka.

 • Kada dodate oznaku na sliku, oznaka će se prikazivati u oknu sa detaljima pored stavke Oznake kada kliknete na označenu sliku.

 • Možete takođe dodati oznake kada uvozite slike sa fotoaparata. Za više informacija o uvozu slika sa fotoaparata pogledajte odeljak Kako da prenesem slike sa fotoaparata na računar?