Privremeni pregled radne površine pomoću funkcije Aero Peek

Radnu površinu možete privremeno prikazati pomoću funkcije Aero Peek. To može biti korisno za brzo prikazivanje gadžeta radne površine i fascikli ili kada ne želite da umanjite sve otvorene prozore i da zatim morate da ih vratite u prethodno stanje.

Slika prozora na radnoj površini koji je privremeno umanjen
Brzi prikaz gadžeta radne površine pomoću funkcije Peek

Privremeni pregled radne površine

  1. Postavite pokazivač miša na dugme Prikaži radnu površinu na kraju trake zadataka. Otvoreni prozori iščezavaju da bi otkrili radnu površinu.

  2. Da biste ponovo prikazali prozore, pomerite pokazivač miša sa dugmeta Prikaži radnu površinu.

Saveti

  • Pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + razmaknicu da biste privremeno pregledali radnu površinu. Da biste vratili radnu površinu u prethodno stanje, pustite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom + razmaknicu.
  • Da biste umanjili otvorene prozore tako da ostanu umanjeni, kliknite na dugme Prikaži radnu površinu ili pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +D. Da biste vratili otvorene prozore u prethodno stanje, ponovo kliknite na dugme Prikaži radnu površinu ili ponovo pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom +D.

Isključivanje pregleda radne površine

Ako ne želite da radna površina iščezava kada postavite pokazivač miša na dugme Prikaži radnu površinu, možete isključiti tu funkciju usluge Peek.

  1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

  2. U okviru Pregled radne površine pomoću funkcije Aero Peek opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Aero Peek za pregled radne površine.

  3. Kliknite na dugme U redu.

Savet