„Start“ meni predstavlja glavni ulaz u programe, fascikle i postavke na računaru. Naziva se meni jer obezbeđuje listu izbora, kao meni u restoranu. Kao što sama reč „start“ kaže, to je mesto sa kojeg ćete pokretati ili otvarati stavke.

Slika menija „Start“
„Start“ meni

„Start“ meni koristite za obavljanje sledećih uobičajenih aktivnosti:

 • Pokretanje programa

 • Otvaranje često korišćenih fascikli

 • Traženje datoteka, fascikli i programa

 • Prilagođavanje postavki računara

 • Dobijanje pomoći za operativni sistemWindows

 • Isključivanje računara

 • Odjavljivanje sa operativnog sistema Windows ili prebacivanje na drugi korisnički nalog

Prvi koraci sa „Start“ menijem

Da biste otvorili „Start“ meni, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ u donjem levom uglu ekrana. Možete i da pritisnete taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom na tastaturi.

„Start“ meni je podeljen na tri osnovna dela:

 • Veliko levo okno prikazuje kratku listu programa na računaru. Proizvođač računara može da prilagodi tu listu, tako da se njen izgled razlikuje. Ako izaberete stavku Svi programi, prikazuje se kompletna lista programa (o kojoj će više reči biti kasnije).

 • Na dnu levog okna nalazi se polje za pretragu, koje vam omogućava da tražite programe i datoteke na računaru unošenjem termina za pretragu.

 • Desno okno pruža pristup često korišćenim fasciklama, datotekama, postavkama i funkcijama. To je takođe mesto gde se odjavljujete sa operativnog sistema Windows ili isključujete računar.

Otvaranje programa iz „Start“ menija

„Start“ meni se najčešće koristi za otvaranje programa koji su instalirani na računaru. Da biste otvorili program koji je prikazan u levom oknu „Start“ menija, kliknite na njega. Program se otvara, a „Start“ meni se zatvara.

Ako ne vidite željeni program, izaberite stavku Svi programi u donjem delu levog okna. Levo okno odmah prikazuje dugačku listu programa poređanih abecednih redom, zajedno sa listom fascikli.

Kada kliknete na neku od ikona programa, on se pokreće, a „Start“ meni se zatvara. Šta se nalazi unutar fascikli? Još programa. Na primer, kada izaberete stavku Pribor, pojavljuje se lista programa koji su uskladišteni u toj fascikli. Kliknite na bilo koji program da biste ga otvorili. Da biste se vratili na programe koje ste videli pri prvom otvaranju „Start“ menija, izaberite stavku Nazad u donjem delu menija.

Ako se ikada desi da ne znate čemu program služi, postavite pokazivač na njegovu ikonu ili ime. Pojavljuje se okvir koji često sadrži opis programa. Na primer, ako postavite pokazivač na kalkulator, prikazuje se sledeća poruka: „Izvršava osnovne aritmetičke zadatke u okviru kalkulatora na ekranu.“ Ovaj trik takođe važi za stavke u desnom oknu „Start“ menija.

Možda ćete primetiti da se lista programa u okviru „Start“ menja tokom vremena. Do toga dolazi iz dva razloga. Prvo, novi programi se po instalaciji dodaju na listu „Svi programi“. Drugo, „Start“ meni utvrđuje koje programe najčešće koristite i postavlja ih u levo okno u cilju bržeg pristupa.

Polje za pretragu

Polje za pretragu je jedan od najboljih načina za pronalaženje stavki na računaru. Tačna lokacija stavki nije važna – polje za pretragu će pretražiti programe i sve fascikle u ličnoj fascikli („Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“, „Radna površina“ i druge uobičajene lokacije). Takođe će pretražiti e-poruke, sačuvane trenutne poruke, zakazane obaveze i kontakte.

Slika polja za pretragu u „Start“ meniju
Polje za pretragu u „Start“ meniju

Da biste koristili polje za pretragu, otvorite „Start“ meni i počnite sa kucanjem. Nema potrebe da prethodno kliknete unutar polja. Dok kucate, rezultati pretrage se pojavljuju iznad polja za pretragu u levom oknu „Start“ menija.

Program, datoteka ili fascikla će se pojaviti kao rezultat pretrage u sledećim situacijama:

 • ako se bilo koja reč u naslovu podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom.

 • ako se tekst u sadržaju datoteke – na primer, tekst u dokumentu programa za obradu teksta – podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom.

 • ako se bilo koja reč u svojstvu dokumenta, npr. autor, podudara sa terminom za pretragu ili počinje tim terminom. (Više informacija o svojstvima datoteke potražite u odeljku Dodavanje oznaka i drugih svojstava datoteci.)

Kliknite na bilo koji rezultat pretrage da biste ga otvorili. Ili kliknite na dugme „Obriši“ Slika dugmeta „Obriši“ polja za pretragu u „Start“ meniju da biste obrisali rezultate pretrage i vratili se na glavnu listu programa. Takođe možete da kliknete na dugme Prikaži više rezultata da biste pretražili ceo računar.

Osim programa, datoteka i fascikli, kao i komunikacija, polje za pretragu takođe pretražuje omiljene lokacije na Internetu i istoriju Veb lokacija koje ste posetili. Ako neka od tih Veb stranica sadrži termin za pretragu, pojaviće se pod naslovom „Omiljene lokacije i istorija“.

Šta se nalazi u desnom oknu?

Desno okno „Start“ menija sadrži veze do delova operativnog sistema Windows koje ćete verovatno često koristiti. Evo ih, odozgo nadole:

 • Lična fascikla. Otvara ličnu fasciklu, koja nosi ime osobe koja je trenutno prijavljena na Windows. Na primer, ako je trenutni korisnik Marija Krstić, ime fascikle će biti „Marija Krstić“. Ova fascikla sadrži datoteke specifične za korisnika, uključujući fascikle „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video zapisi“.

 • Dokumenti.Otvara fasciklu „Dokumenti“, u kojoj možete da skladištite i otvarate tekstualne datoteke, unakrsne tabele, prezentacije i druge vrste dokumenata.

 • Slike. Otvara fasciklu „Slike“, u kojoj možete da skladištite i pregledate digitalne slike i grafičke datoteke.

 • Muzika. Otvara fasciklu „Muzika“, u kojoj možete da skladištite i reprodukujete muzičke i druge audio datoteke.

 • Igre. Otvara fasciklu „Igre“, u kojoj možete da pristupite svim igrama na računaru.

 • Računar. Otvara prozor u kome možete da pristupite disk jedinicama, fotoaparatima, štampačima, skenerima i ostalom hardveru koji je povezan sa računarom.

 • Kontrolna tabla. Otvara kontrolnu tablu, u kojoj možete da prilagodite izgled i funkcionalnost računara, instalirate ili deinstalirate programe, podesite mrežne veze i upravljate korisničkim nalozima.

 • Uređaji i štampači. Otvara prozor u kojem možete prikazati informacije o štampaču, mišu i drugim uređajima instaliranim na računaru.

 • Podrazumevani programi. Otvara prozor u kojem možete odabrati program koji će Windows koristiti za radnje kao što je pregledanje Veba.

 • Pomoć i podrška. Otvara Windows pomoć i podršku, u okviru koje možete da pregledate i tražite teme pomoći o korišćenju operativnog sistema Windows i računara. Pogledajte odeljak Dobijanje pomoći.

Na dnu desnog okna nalazi se dugme „Isključi“. Kliknite na dugme „Isključi“ da biste isključili računar.

Ako kliknete na strelicu pored dugmeta „Isključi“, prikazuje se meni sa dodatnim opcijama za promenu korisnika, odjavljivanje, ponovno pokretanje ili isključivanje. Više informacija potražite u odeljcima Odjavljivanje sa operativnog sistema Windows i Isključivanje računara: najčešća pitanja.

Slika dugmeta „Isključi“ sa proširenim menijem
Kliknite na dugme „Isključi“ da biste isključili računar ili kliknite na strelicu za više opcija

Prilagođavanje „Start“ menija

Možete kontrolisati koje stavke se pojavljuju u „Start“ meniju. Na primer, radi lakšeg pristupa, „Start“ meniju možete prikačiti ikone za svoje omiljene programe ili ukloniti programe sa liste. Takođe možete odabrati da sakrijete ili prikažete određene stavke u desnom oknu. Više informacija potražite u odeljku Prilagođavanje „Start“ menija.