Slede rešenja za neke uobičajene probleme sa zvukom na računaru. Ova rešenja mogu biti od pomoći i ako ne čujete zvuk iz zvučnika ili slušalica odnosno ako postoji problem sa zvukom koji čujete. Uputstvo „korak po korak“ za identifikovanje i popravljanje uobičajenih problema sa zvukom potražite u članku Nema zvuka u operativnom sistemu Windows.

Prikaži sve

Ne čujem nikakav zvuk sa računara.

Pokušajte da koristite program za rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka da biste rešili problem. On proverava da li postoje uobičajeni problemi sa postavkama jačine zvuka, zvučnom karticom ili upravljačkim programom i zvučnicima ili slušalicama.

Otvorite program za rešavanje problema sa reprodukovanjem zvuka tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. U odeljku Hardver i zvuk izaberite stavku Rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Da biste se uverili da imate najažurnije programe za rešavanje problema sa usluge na mreži za rešavanje problema sa operativnim sistemom Windows, računar treba da bude povezan sa Internetom. Više informacija potražite u članku Rešavanje problema u operativnom sistemu Windows.

Pokrenuo sam program za rešavanje problema sa reprodukcijom zvuka, ali još uvek ne čujem zvuk sa računara.

Evo nekih jednostavnih koraka koji vam mogu pomoći da rešite problem:

 • Proverite da li računar ima zvučnu karticu ili procesor zvuka i da li oni ispravno funkcionišu.

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Kliknite dvaput na stavku Upravljači za zvuk, video i igre da biste razvili tu kategoriju. Ako je zvučna kartica navedena, to znači da je instalirana. Ako zvučna kartica nije navedena, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar da biste proverili da li na njemu treba da bude instalirana zvučna kartica. Ako bi zvučna kartica trebalo da bude instalirana, moraćete da je instalirate. Pogledajte članak Instaliranje ili uklanjanje zvučne kartice.

   Napomene

   • Ako mislite da imate instaliranu zvučnu karticu, ali je ne vidite u okviru kategorije Upravljači za zvuk, video i igre, razvijte kategoriju Drugi uređaji i proverite sve uređaje navedene u okviru nje.

   • Laptop računari obično nemaju zvučne kartice. Umesto toga, oni imaju integrisane procesore zvuka koji se prikazuju u istoj kategoriji u upravljaču uređajima.

 • Ako pored imena zvučne kartice u upravljaču uređajima stoji žuti upitnik, možda postoji problem.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na ime zvučne kartice, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Izaberite karticu Opšti podaci, a zatim pogledajte polje Status uređaja da biste identifikovali probleme sa zvučnom karticom.

   Ako postoji problem, možda vam je potreban novi upravljački program za zvučnu karticu. Više informacija potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

 • Ako imate zvučnike, uverite se da su povezani sa ispravnim izvorom napajanja i da su uključeni.

 • Uverite se da su zvučnici pravilno povezani sa računarom.

  Mnogi računari imaju tri ili više konektora koji su povezani sa zvučnom karticom ili procesorom zvuka, uključujući konektor za mikrofon, ulazni i izlazni konektor. Zvučnici bi trebalo da budu povezani sa izlaznim konektorom. Ako niste sigurni koji konektor je u pitanju, pokušajte da priključite zvučnike u svaki konektor da biste videli da li neki od njih proizvodi zvuk.

  Slika konektora za mikrofon, konektora za ulaznu i za izlaznu liniju
  Mikrofon, ulazni i izlazni konektori na tipičnom stonom računaru
 • Uverite se da jačina zvuka zvučnika ili slušalica nije privremeno isključena ili previše utišana. Ovo je posebno važno za laptop računare koji često imaju male zvučnike koji se teško čuju.

  1. Otvorite mikser jačine zvuka tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim u odeljku Zvuk kliknuti na dugme Podesite volumen sistema.

  2. Pomerite klizač nagore da biste povećali jačinu zvuka.

   Uverite se da dugme „Privremeno isključi“ nije uključeno. Ako dugme izgleda ovako: Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je isključeno, privremeno isključivanje nije uključeno. Ako dugme izgleda ovako:Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je uključeno , kliknite na njega da biste isključili privremeno isključivanje.

  Napomena

  • Neki laptop računari imaju kontrolu jačine zvuka na spoljašnjoj strani kućišta. Ako koristite laptop, proverite spoljašnju kontrolu jačine zvuka da biste se uverili da zvuk nije potpuno utišan.

 • Uverite se da slušalice nisu priključene na izlazni konektor (za slušalice) na zvučnoj kartici ili računaru (osim ukoliko ne želite da slušate preko slušalica, a ne preko zvučnika). Kada uključite slušalice, većina računara automatski prekida zvuk sa zvučnika.

Ako ovi koraci ne reše problem, pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom odnosno zvučnicima ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Imam problema sa instalacijom zvučne kartice i pitam se da li je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows 7.

Da biste saznali da li je hardver kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7, posetite lokaciju Windows 7 centar za kompatibilnost Ova Veb lokacija sadrži opsežnu listu hardvera i uređaja čiji je rad sa operativnim sistemom Windows testiran.

Zvuk iz zvučnika pucketa ili je izobličen.

 • Uverite se da su zvučnici pravilno povezani sa računarom.

  Mnogi računari imaju tri ili više konektora koji su povezani sa zvučnom karticom ili procesorom zvuka, uključujući konektor za mikrofon, ulazni i izlazni konektor. Zvučnici bi trebalo da budu povezani sa izlaznim konektorom. Ako niste sigurni koji konektor je u pitanju, pokušajte da priključite zvučnike u svaki konektor da biste videli da li neki od njih proizvodi zvuk.

 • U nekim slučajevima ovaj problem možete rešiti tako što ćete onemogućiti opcionalne efekte zvučnika koji su poznati kao poboljšanja. Ako onemogućavanje efekata zvučnika reši problem, možda morate da ažurirate upravljački program za zvuk.

Ako ovi koraci ne reše problem, pogledajte informacije koje ste dobili sa računarom odnosno zvučnicima ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

Imam zvučnu karticu na računaru, ali je Windows ne prepoznaje.

Da bi Windows prepoznao zvučnu karticu ili procesor zvuka, morate pronaći i instalirati kompatibilni upravljački program. Mnoge zvučne kartice i procesori zvuka zahtevaju softver upravljačkog programa da bi ispravno funkcionisali. Evo tri načina za pronalaženje i instaliranje upravljačkog programa:

 • Koristite Windows Update. Možda ćete morati da podesite uslugu Windows Update da automatski preuzima i instalira preporučene ispravke.

 • Instalirajte softver od proizvođača uređaja. Na primer, ako ste uz uređaj dobili disk, taj disk možda sadrži softver koji instalira upravljački program za uređaj.

 • Sami preuzmite i instalirajte upravljački program. Upravljački program možete potražiti na Veb lokaciji proizvođača. Probajte ovo ako Windows Update ne može da pronađe upravljački program za vaš uređaj i ako uz uređaj niste dobili softver koji instalira upravljački program.

Uputstva o izvršavanju oba ova zadatka potražite u članku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.

Pronašao sam novi upravljački program za zvučnu karticu, ali nisam siguran kako da ga instaliram.

Windows Update može da potraži upravljačke programe i da ih automatski instalira, ali ako već imate novi upravljački program koji želite da instalirate, to možete sami da uradite.

Većina upravljačkih programa danas su samoinstalirajući – kada ih preuzmete, obično možete samo da kliknete dvaput na datoteku da biste pokrenuli instalaciju. Softver uključen uz hardver obično sadrži upravljačke programe koji se instaliraju automatski, ali ponekad možda morate da instalirate upravljački program ručno. Evo kako:

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na stavku Upravljači za zvuk, video i igre da biste razvili tu kategoriju, a zatim kliknite dvaput na ime uređaja.

 3. Izaberite karticu Upravljački program i kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program.

Imam problema sa korišćenjem prenosivog muzičkog plejera, mikrofona ili drugog audio uređaja na računaru.

Mikrofon, prenosivi muzički plejer ili drugi audio uređaj možete povezati sa računarom pomoću nekog od konektora sa prednje, zadnje ili bočne strane računara. Ti konektori direktno se povezuju sa zvučnom karticom ili procesorom zvuka računara.

Većina stonih računara ima makar jedan ulazni konektor za povezivanje muzičkog plejera ili drugog audio uređaja i jedan izlazni konektor za povezivanje zvučnika. Ti konektori obično se nalaze na zadnjoj strani stonog računara. Mnogi stoni računari imaju i konektor za mikrofon koji se često nalazi sa prednje strane računara.

Većina laptop računara nema ulazni ili izlazni konektor, ali oni obično imaju konektore za mikrofon i slušalice koji se nalaze sa prednje ili bočne strane laptop računara.

Ako ne čujete zvukove iz audio uređaja koji ste povezali sa nekim od ovih konektora na računaru, proverite da li je konektor privremeno isključen.

Slika konektora za mikrofon, konektora za ulaznu i za izlaznu liniju
Mikrofon, ulazni i izlazni konektori na tipičnom stonom računaru

Više informacija potražite u članku Povezivanje mikrofona, muzičkog plejera ili drugog audio uređaja sa računarom.

Probao sam sva ova rešenja, ali moj zvuk i dalje ne radi ispravno.

Gorenavedena rešenja ne mogu da reše neke probleme sa zvukom. Na primer, može doći do problema sa određenim modelima hardvera kao što je određena zvučna kartica, muzički plejer ili slušalice. Možete posetiti Veb lokaciju Microsoft podrška da biste proverili da li na njoj postoje informacije o vašem hardveru za zvuk.

Ako ne znate šta da radite, evo nekih Veb stranica od kojih možete početi:

Informacije o podršci takođe možete potražiti na Veb lokaciji proizvođača hardvera. Proizvođač možda ima informacije o problemima sa određenim modelom računara ili zvučne kartice:

Više informacija potražite u članku Zvučne kartice: najčešća pitanja.

ID članka: MSW700065