Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o prenosu datoteka i postavki.

Prikaži sve

Šta je Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka?

Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka je program koji vas vodi kros proces prenosa datoteka i postavki sa jednog računara sa sistemom Windows na drugi. Pomoću programa Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka možete odabrati koje ćete stavke da prenesete na novi računar i na koji način.

Ako koristite administratorski nalog, možete da pokrenete alatku za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka:

 • Otvorite program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Jednostavan prenos, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Ako ne koristite administratorski nalog, ne možete pokrenuti alatku za jednostavan prenos Windows postavki i datoteka.

Šta mogu da prenesem na novi računar?

Možete preneti većinu datoteka i programskih postavki. Posebno:

 • Datoteke i fascikle. Sve što se nalazi u fasciklama „Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Deljeni dokumenti“. Korišćenjem dodatnih opcija možete da izaberete dodatne datoteke i fascikle za prenos sa drugih lokacija.

 • Postavke e-pošte, kontakte i poruke.

 • Programske postavke. Postavke koje omogućavaju da programi budu konfigurisani isto kao i na starom računaru. Program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ne prenosi same programe. Neki programi možda neće raditi u ovoj verziji operativnog sistema Windows, uključujući bezbednosne programe, antivirusne programe, zaštitne zidove (na novom računaru bi već trebalo da bude pokrenut zaštitni zid zbog bezbednosti prilikom prenosa), kao i programe sa upravljačkim programima softvera.

 • Korisničke naloge i postavke. Pozadine radne površine, mrežne veze, čuvare ekrana, fontove, opcije „Start“ menija, opcije trake zadataka, fascikle, određene datoteke, mrežne štampače i disk jedinice, kao i opcije pristupačnosti.

 • Internet postavke i omiljene lokacije. Postavke Internet veze, omiljene lokacije i kolačiće.

 • Muziku. Elektronske muzičke datoteke, spiskove numera i omote albuma.

 • Slike i video zapise. Slike – što uključuje sve tipove vizuelnih datoteka (na primer .jpg, .bmp, .gif) – i lične video zapise.

Mogu li da prenesem programe?

Ne. Program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ prenosi samo postavke programa, ali ne i same programe. Da biste koristili programe sa starog računara, instalirajte ih na novom računaru, a zatim prenesite datoteke i postavke za te programe. Moguće je da neke vrste programa, na primer bezbednosni i antivirusni programi, neće raditi u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

Koji metod prenosa bi trebalo da koristim?

Možete izabrati nekoliko metoda: Postarajte se da odaberete metod koji funkcioniše na oba računara. Na primer, ako računar nije povezan sa mrežom, ne možete da koristite mrežu za prenos datoteka i postavki na novi računar.

Kabl za jednostavan prenos

Šta vam je potrebno: Kabl za jednostavan prenos i USB port na svakom računaru.

Kabl za jednostavan prenos je posebno dizajnirani USB kabl koji povezuje dva računara i funkcioniše sa programom „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ radi prenosa informacija sa jednog računara na drugi. To je jedan od najlakših načina prenosa datoteka i postavki na novi računar. Uvek bi trebalo da na novom računaru pokrenete program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ i priključite kabl za jednostavan pristup tek kada dobijete uputstvo da to uradite. Pre nego što priključite kabl na stari računar, uverite se da ste ubacili CD koji ste dobili sa kablom da biste instalirali softver „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“, a zatim nastavite sa procesom prenosa.

Gde se može nabaviti: Ako kabl za jednostavan prenos niste kupili uz računar, možete ga poručiti na Vebu od proizvođača računara ili kupiti u prodavnici elektronske opreme.

Napomena

 • Standardni USB kabl se ne može koristiti za prenos datoteka i postavki između računara.

Mreža

Šta vam je potrebno: Mreža sa kojom su povezana oba računara i mogućnost pristupa istim mrežnim fasciklama i lokacijama.

Uverite se da su oba računara povezana sa istom mrežom. Pokrenite program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ na novom računaru (na računaru na koji želite da prenesete datoteke i postavke), a zatim pratite uputstva. Ključ za program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ služi kao lozinka koja pomaže u zaštiti datoteka i postavki kada ih prenosite preko mreže.

USB fleš disk ili spoljašnji čvrsti disk

Šta vam je potrebno: USB fleš disk (ovo zahteva USB port na svakom računaru) ili spoljni čvrsti disk koji je kompatibilan sa oba računara.

Pokrenite program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ na novom računaru (na računaru na koji želite da prenesete datoteke i postavke), a zatim pratite uputstva za korišćenje USB fleš diska ili spoljnog čvrstog diska. Tokom procesa prenosa, program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ proceniće koliko prostora na disku je potrebno za prenos izabranog sadržaja. Ako koristite USB fleš disk, koristite onaj na kojem ima dovoljno prostora za skladištenje za kompletan prenos.

Koliko je za to potrebno vremena?

Brzina prenosa datoteka i postavki zavisi od nekoliko faktora:

 • Broja i veličine datoteka i postavki koje prenosite

 • Brzine vaših računara

 • Metoda prenosa koji odaberete: Kabl za jednostavan prenos, USB fleš disk, spoljni čvrsti diska ili umrežavanje

Vreme za prenos se povećava sa povećanjem broja stavki za prenos. Što su brži računari i metod prenosa (na primer, kabl za jednostavan prenos ili umrežavanje za veći broj datoteka, odnosno USB fleš disk za manji broj datoteka), tim će i prenos biti brži. Bez obzira da li prenos traje pola sata ili nekoliko sati, bolje je da koristite Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka nego da sve kopirate ručno.

Da li se mogu preneti špijunski softver, virusi ili druge vrste zlonamernog softvera?

Da. Ako sa starog računara prenosite datoteke koje sadrže zlonamerni softver, taj softver se može preneti na novi računar. Pre izbora datoteka za prenos, antivirusni program i program za zaštitu od špijunskog softvera treba uvek da budu aktivni, posebno na starom računaru. Kada završite prenos datoteka na novi računar, pokrenite ove programe na novom računaru da biste se uverili da niste preneli nikakav zlonamerni softver.

Koje verzije operativnog sistema Windows funkcionišu sa programom „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“?

Program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ možete koristiti za prenos datoteka i postavki sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, Windows Vista ili Windows 7 na drugi računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7.

Napomena

 • Ne možete da prenosite datoteke sa 64-bitne verzije operativnog sistema Windows na 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows. Više informacija o 32-bitnim i 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows možete da pronađete u odeljku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.