Bezbedni režim je opcija za rešavanje problema za Windows koja pokreće računar samo sa osnovnim uslugama i funkcijama. Ako se postojeći problem ne pojavi pri ponovnom pokretanju sistema Windows u bezbednom režimu, kao moguće uzroke možete da eliminišete podrazumevane postavke i upravljačke programe za osnovne uređaje. Više informacija potražite u odeljku Šta je bezbedni režim?

Prikaži sve

Moj računar se automatski pokrenuo u bezbednom režimu, a ne znam zašto.

Ako niste nedavno instalirali nove programe ili hardver, problem možete da pronađete sistemom eliminacije. Da biste videli da li je problem možda uzrokovan programom, pokušajte uzastopno da pokrenete sve programe koje obično koristite, uključujući i programe u polaznoj fascikli.

Instalirao sam novi program i Windows sada ne radi.

Program možda nije kompatibilan sa ovom verzijom sistema Windows. Pokušajte da koristite funkciju oporavka sistema da biste sistem vratili na tačku u vremenu kada je ispravno radio. Više informacija potražite u odeljku Šta je oporavak sistema?

Instalirao sam novi uređaj, grafičku karticu ili drugi deo hardvera i Windows sada ne radi.

Upravljački program za taj uređaj možda nije kompatibilan sa ovom verzijom sistema Windows. Za informacije o deinstalaciji upravljačkog programa za uređaj pogledajte odeljak Vraćanje upravljačkog programa na prethodnu verziju.

Ako ne rešite problem putem deinstalacije programa ili njegovog vraćanja na prethodnu verziju, pokušajte da deinstalirate ili uklonite hardver, a da zatim ponovo pokrenete računar.

Ne mogu da se povežem sa Internetom.

Pokušajte ponovo da pokrenete računar pomoću opcije „Bezbedni režim sa umrežavanjem“, jedine opcije bezbednog režima koja pruža mrežne i Internet mogućnosti. Ako ne možete da se povežete pomoću ove opcije, eliminišite hardverske probleme tako što ćete ponovo pokrenuti računar i mrežni hardver koji koristite, na primer modem ili mrežnu skretnicu. Više informacija potražite u odeljku Zašto ne mogu da se povežem sa Internetom?

Nijedan od ovih predloga nije urodio plodom. Šta još mogu da pokušam?

Opcija „Oporavak“ na kontrolnoj tabli može da vrati sistemske datoteke na prethodnu tačku u vremenu pre pojave problema. Više informacija potražite u odeljku Šta je opcija „Oporavak“?

Ako opcija „Oporavak“ ne reši problem, pokušajte da pokrenete alatku „Popravka pri pokretanju“ sa Windows instalacionog diska. Više informacija potražite u odeljku Popravka pri pokretanju: najčešća pitanja.