Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o isključivanju računara.

Prikaži sve

Kako da isključim računar?

Po podrazumevanim postavkama, klikom na dugme „Isključi“ zatvoriće se Windows i isključiti računar. (Da biste pronašli dugme „Isključi“, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.)

Stoni računar možete isključiti i tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje na kućištu računara. Ako pritisnete dugme za napajanje na ivici laptop računara, računar će biti postavljen u režim za uštedu energije koji se naziva stanje spavanja. Stanje spavanja automatski čuva otvorene dokumente i programe u memoriji i isključuje sve nevažne funkcije. Prednost stanja spavanja jeste u tome što je potrebno samo nekoliko sekundi da se računar vrati u stanje u kojem ste ga isključili, kao i u tome što koristi veoma malo električne energije.

Za informacije o tome kako da promenite radnju koja se izvršava kada na računaru pritisnete dugme za napajanje ili u „Start“ meniju kliknete na dugme „Isključi“ pogledajte odeljak Promena onoga što se dešava prilikom pritiska na dugme za napajanje na računaru.

Napomena

  • Uvek sačuvajte otvorene datoteke pre nego što računar postavite u stanje spavanja ili hibernacije. Pre nego što isključite računar, sačuvajte datoteke, a zatim zatvorite sve otvorene programe.

Zašto se računar ne isključuje?

Programi ponekad sprečavaju Windows da se ispravno isključi. Kada se to desi, ekran postaje tamniji i Windows ukazuje na to koji programi sprečavaju isključivanje računara, a ponekad navodi i razlog.

Na zatamnjenom ekranu su prikazana dva dugmeta: Nametni isključivanje i Otkaži. Ako kliknete na dugme Nametni isključivanje, zatvoriće se svi programi i Windows, a zatim će se isključiti računar. Ako kliknete na ovo dugme, možete izgubiti nesačuvani rad. Ukoliko je potrebno da sačuvate datoteke, kliknite na dugme Otkaži, vratite se u Windows i sačuvajte rad.

Povremeno ćete možda morati da ručno isključite program koji se ne odaziva. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Izlazak iz programa koji se ne odaziva.

Napomena

  • Da ne biste izgubili svoj rad, sačuvajte datoteke, a zatim zatvorite sve otvorene programe pre nego što isključite računar.

Da li treba da koristim stanje spavanja ili isključim računar?

Prednost stanja spavanja jeste u tome što je potrebno samo nekoliko sekundi da se računar vrati u stanje u kojem ste ga isključili, kao i u tome što koristi veoma malo električne energije. Pored toga, ne morate ponovo da pokrećete programe ili ponovo otvarate datoteke kao što je to slučaj ako isključite računar. Više informacija potražite u odeljku Stanje spavanja i hibernacije: najčešća pitanja.

Ponekad računar morate u potpunosti da isključite – na primer, kada instalirate novi hardver ili kada treba da isključite stoni računar (ili laptop računar koji nema instaliranu bateriju).

Mogu li da promenim ono što se dešava prilikom klika na dugme za napajanje?

Da. Podrazumevanu postavku za dugme „Isključi“ u „Start“ meniju i dugme za napajanje na kućištu računara (ili na ivici laptop računara) možete promeniti. Više informacija potražite u odeljku Promena onoga što se dešava prilikom pritiska na dugme za napajanje na računaru.