Isključivanje računara pomoću aplikacije Windows Media Center

U okviru aplikacije Media Center možete da izvršavate neke zadatke orijentisane na računar, kao što su isključivanje računara ili stavljanje u stanje spavanja. Ovo može biti korisno ako koristite daljinski upravljač aplikacije Media Center i želite da izvršavate ove zadatke bez korišćenja miša i tastature.

Da biste isključili računar ili izvršili druge zadatke orijentisane na računar pomoću daljinskog upravljača aplikacije Media Center:

 1. Na daljinskom upravljaču aplikacije Media Center pritisnite zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču da biste otvorili Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Isključi se i uradite sledeće:

  • Da biste zatvorili Media Center, pritisnite taster ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“.
  • Da biste se odjavili sa računara, pritisnite taster Odjavi seSlika dugmeta „Odjavi se“.
  • Da biste isključili računar, pritisnite taster Isključi seSlika dugmeta „Isključi“.
  • Da biste ponovo pokrenuli računar, pritisnite taster Ponovo pokreniSlika dugmeta „Ponovo pokreni“.
  • Da biste računar prebacili u stanje spavanja, pritisnite taster Stanje spavanjaSlika dugmeta „Stanje spavanja“.
  • Da biste otkazali izvršavanje ovih zadataka, pritisnite taster NazadSlika dugmeta „Nazad“.

Više informacija o isključivanju računara potražite u članku Isključivanje računara: najčešća pitanja.