Uključivanje visokog kontrasta u programu Windows Media Center

Šeme visokog kontrasta u programu Windows Media Center dizajnirane su za osobe sa slabim vidom. Možete uključiti visoki kontrast da bi tekst bio lakše čitljiv.

Media Center ima tri postavke šeme boja:

  • Windows Standard za Windows Media Center: Podrazumevana šema boja belog teksta na plavoj pozadini.

  • Visoki kontrast belo: Crni tekst na beloj pozadini namenjen osobama sa slabim vidom.

  • Visoki kontrast crno: Beli tekst na crnoj pozadini namenjen osobama sa slabim vidom.

Uključivanje visokog kontrasta

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Vizuelni i zvučni efekti.

  2. U okviru stavke Šema boja izaberite opciju Visoki kontrast belo ili Visoki kontrast crno, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomene