Ako neka osoba ima privremeni pristup vašem računaru, možete kreirati nalog gosta. Osobe koje koriste nalog gosta ne mogu da instaliraju softver ili hardver, menjaju postavke ili kreiraju lozinke. Pošto nalog gosta dozvoljava korisniku da se prijavi na mrežu, pretražuje Internet i isključuje računar, trebalo bi da onemogućite nalog gosta kada se on ne koristi.

Napomena

 • Nalog gosta nije dostupan u operativnom sistemu Windows 7 Starter.

Koraci koje treba da pratite razlikovaće se u zavisnosti od toga da li je računar na domenu ili u radnoj grupi. Da biste to otkrili, pogledajte odeljak „Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili na domenu“ na lokaciji Koja je razlika između domena, radne grupe i matične grupe?

Prikaži sve

Moj računar je na domenu

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla, Korisnički nalozi, a zatim ponovo stavku Korisnički nalozi.
 2. Izaberite stavku Upravljanje korisničkim nalozima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Na kartici Više opcija kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Korisnici.

 4. Dvaput kliknite na stavku Gost.

 5. U dijalogu Svojstva gosta potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Nalog je onemogućen.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Moj računar je deo radne grupe

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

 2. Kliknite na vezu Upravljajte drugim nalogom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je nalog gosta isključen, kliknite na dugme Gost i izaberite opciju Uključi.

  • Ako je nalog gosta uključen, kliknite na dugme Gost i izaberite opciju Isključi nalog gosta.