Konvertovanje starog video zapisa u digitalne uspomene pomoću programa Windows Live Movie Maker

Da li čuvate mnogo starih kućnih filmova na starim, analognim video trakama? Ako želite da konvertujete te stare, analogne snimke u digitalni materijal, to možete da uradite pomoću programa Windows Live foto-galerija. Nakon što prebacite video na računar, možete da ga uređujete u programu Windows Live Movie Maker, te da napravite i sačuvate nove filmove koje ćete deliti sa prijateljima i porodicom.

Slika koja prikazuje analognu video kameru i video rekorder, digitalnu video kameru i računar
Uvoz analognog video zapisa preko digitalne video kamere na računar

Windows Movie Maker nije uključen u Windows 7, ali možete besplatno da ga preuzmete sa lokacije Windows Live Essentials.

Napomena

 • Video ne može direktno da se uveze sa analogne video kamere niti video rekordera pri korišćenju programa Windows Live foto-galerija. Da biste to uradili, potrebno je da na računaru imate instaliran analogni uređaj za snimanje. Analogni uređaj za snimanje je hardver koji konvertuje analogni audio i video sadržaj iz spoljnog izvora, kao što su video rekorder ili video kamera, u digitalni format koji može da se uveze preko računara. Zatim pomoću softvera možete da uvezete video direktno iz izvora analognog video zapisa.

Šta je potrebno

Pre nego što počnete, pogledajte listu stavki koje će vam biti potrebne:

 • Računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista

 • Windows Live foto-galerija i Windows Live Movie Maker

  Windows Live Movie Maker i Windows Live foto-galerija su deo aplikacije Windows Live Essentials, koju besplatno možete da preuzmete sa lokacije Windows Live Essentials .

 • Analogna video kamera ili video rekorder

  Pojedini popularni analogni video formati obuhvataju 8 mm, Hi-8, VHS i S-VHS (pored mnogih drugih).

 • Digitalna video kamera koja podržava konverziju u digitalni video

  Da biste saznali da li vaša digitalna video kamera podržava konverziju u digitalni video zapis, proverite dokumentaciju koju ste dobili uz nju ili posetite Veb lokaciju proizvođača.

 • IEEE 1394 kabl (poznat i kao FireWire ili i.Link kabl)

 • IEEE 1394 port na računaru

 • Audio/Video (A/V) kabl

  Ovaj kabl na jednom kraju ima tri RCA konektora (crveni, beli i žuti), a na drugom samo jedan Mini A/V konektor. Ovaj kabl se često dobija uz digitalnu video kameru.

 • S-Video kabl (opcionalni)

1. korak: Promena podešavanja na digitalnoj video kameri

Uverite se da digitalna video kamera podržava konverziju u digitalni video zapis, a zatim omogućite ovu postavku na njoj. Kada je ova postavka omogućena, digitalna video kamera konvertuje analogni video u digitalni dok prolazi kroz digitalnu video kameru, pa video zapis možete da uvezete i sačuvate kao video datoteku na računaru.

Korišćenje konverzije u digitalni video

 1. Ako je neka video traka stavljena u digitalnu video kameru, izvadite je.

 2. Uključite digitalnu video kameru i postavite je u režim reprodukcije (često označen kao VCR ili VTR na digitalnoj video kameri).

 3. Pritisnite dugme (ili drugu kontrolu) koje prikazuje meni sa podešavanjima za reprodukciju.

 4. Omogućite konverziji u digitalni video.

  Ova postavka se obično nalazi u meniju za reprodukciju i označena je kao A/V to DV Out, AV to DV ili slično tome.

 5. Izađite iz menija sa podešavanjima za reprodukciju na digitalnoj video kameri.

 6. Isključite digitalnu video kameru.

2. korak: Povezivanje analogne video kamere ili video rekordera sa digitalnom video kamerom

U narednom koraku treba da povežete analognu video kameru ili video rekorder sa digitalnom video kamerom. U tu svrhu možete da upotrebite S-Video ili kompozitnu video vezu. (Ukoliko možete da birate koju od ove dve veze ćete upotrebiti, izaberite S-Video vezu koja omogućava video boljeg kvaliteta.)

Prikaži sve

Korišćenje S-Video veze

Ako imate S-Video konektore i na analognoj video kameri ili video rekorderu i na digitalnoj video kameri, preko S-Video kabla možete da povežete analognu video kameru ili video rekorder sa digitalnom video kamerom.

Ako koristite S-Video kabl, morate da koristite i A/V kabl. (S-Video kabl prenosi video u digitalnu video kameru, a audio prolazi kroz crvene i bele RCA konektore na A/V kablu.)

Slika koja prikazuje S-Video vezu
Korišćenje S-Video veze radi povezivanja digitalne video kamere sa analognim video uređajem

Povezivanje digitalne video kamere sa analognom video kamerom ili video rekorderom (S-Video veza)

 1. Isključite digitalnu video kameru i analognu video kameru ili video rekorder.

 2. Jedan kraj S-Video kabla uključite u S-Video konektor na digitalnoj video kameri.

 3. Drugi kraj uključite u S-Video izlazni konektor na analognoj video kameri ili video rekorderu.

 4. Uključite Mini A/V konektor na jednom kraju A/V kabla u Mini A/V konektor na digitalnoj video kameri. (Mini A/V konektor je često žute boje i nosi oznaku Audio/Video.)

 5. Crvene i bele RCA konektore na drugom kraju A/V kabla uključite u crvene i bele RCA konektore na analognoj video kameri ili video rekorderu.

  Nemojte uključivati žuti RCA konektor u analognu video kameru niti video rekorder.

Napomena

 • Ukoliko video uvozite sa video trake u video rekorder, uverite se da su crveni i beli RCA konektori uključeni u RCA konektore izlazne linije na video rekorderu.

Korišćenje kompozitne video veze

Analognu video kameru ili video rekorder možete da povežete sa digitalnom video kamerom i preko kompozitne video veze. Za ovu vrstu veze upotrebite A/V kabl kako biste povezali digitalnu video kameru sa analognom video kamerom ili video rekorderom.

Slika koja prikazuje kompozitnu video vezu
Korišćenje kompozitne video veze radi povezivanja digitalne video kamere sa analognim video uređajem

Povezivanje digitalne video kamere sa analognom video kamerom ili video rekorderom (kompozitna video veza)

 1. Isključite digitalnu video kameru i analognu video kameru ili video rekorder.

 2. Uključite Mini A/V konektor na jednom kraju A/V kabla u Mini A/V konektor na digitalnoj video kameri. (Mini A/V konektor je često žute boje i nosi oznaku Audio/Video.)

 3. Žute, crvene i bele RCA konektore na drugom kraju A/V kabla uključite u odgovarajuće žute, crvene i bele RCA konektore na analognoj video kameri ili video rekorderu.

Napomena

 • Ukoliko video uvozite sa video trake u video rekorder, uverite se da su crveni i beli RCA konektori uključeni u RCA konektore izlazne linije na video rekorderu.

3. korak: Povezivanje digitalne video kamere sa računarom

Nakon što analognu video kameru ili video rekorder povežete sa digitalnom video kamerom, potrebno je da uspostavite još samo jednu vezu. Pomoću IEEE 1394 kabla povežite digitalnu video kameru sa računarom.

Slika koja prikazuje IEEE 1394 vezu
Korišćenje IEEE 1394 veze za povezivanje digitalne video kamere sa računarom

Povezivanje digitalne video kamere sa računarom pomoću IEEE 1394 veze

 1. Isključite digitalnu video kameru.

 2. IEEE 1394 konektor na jednom kraju IEEE 1394 kabla uključite u odgovarajući IEEE 1394 port na digitalnoj video kameri.

 3. Uključite IEEE 1394 konektor na drugom kraju u IEEE 1394 port na računaru.

4. korak: Uvoz analognog video zapisa na računar

Nakon što povežete sve što je potrebno, možete da počnete sa uvozom video zapisa sa analogne video kamere ili video rekordera na računar.

Uvoz video zapisa na računar

 1. Stavite video traku koju želite da snimite u analognu video kameru ili video rekorder, a zatim uključite analognu video kameru ili video rekorder.

  Ako snimate sa analogne video kamere, postavite je u režim reprodukcije kada je uključite.

 2. Uključite digitalnu video kameru i postavite je u režim reprodukcije koji je na digitalnoj video kameri često označen kao VCR ili VTR.

 3. Postupite na jedan od sledećih načina:

  • Ako se po uključivanju digitalne video kamere pojavi dijalog Automatska reprodukcija, kliknite na dugme Uvezi video pomoću programa Windows Live foto-galerija.

  • Ukoliko se umesto njega prikaže dijalog Uvezi video, pređite na naredni korak.

 4. Na stranici Uvoz video zapisa uradite sledeće, a zatim kliknite na dugme Dalje:

  • U polju Ime otkucajte ime nove video datoteke.

  • Kliknite na dugme Izaberite delove video zapisa za uvoz.

 5. Pomoću kontrola na analognoj video kameri ili video rekorderu (odnosno njegovom daljinskom upravljaču) premotajte traku do dela od kog želite da započnete sa uvozom video zapisa, a zatim pritisnite dugme „PLAY“ (REPRODUKUJ) kako bi započela reprodukcija trake.

 6. Na stranici Pomoću kontrola kamere pronađite željenu scenu i kliknite na dugme „Uvezi“ kliknite na dugme Uvezi.

 7. Kada budete želeli da zaustavite uvoz video zapisa, kliknite na dugme Stop (Zaustavi).

 8. Pritisnite dugme „STOP“ (ZAUSTAVI) na analognoj video kameri ili video rekorderu (odnosno pomoću daljinskog upravljača).

 9. Ponovite korake od 5 do 8 za svaki deo video trake koji želite da uvezete.

 10. Kada završite sa uvozom video zapisa, kliknite na dugme Završi.

  Uvezeni video se čuva u vidu jedne video datoteke na računaru i prikazuje se u programu Windows Live foto-galerija.

 11. Da biste video dodali u program Windows Live Movie Maker kako biste mogli da počnete da ga uređujete, kliknite na video datoteku u programu Windows Live foto-galerija, potom kliknite na dugme Napravi, a zatim na dugme Napravi film.

Napomena

 • Možete da uvezete i video u programu Windows Live Movie Maker. Nakon što povežete sve što je potrebno, u programu Windows Live Movie Maker kliknite na dugme Movie Maker Slika dugmeta „Movie Maker“, a zatim na dugme Uvezi sa uređaja da biste započeli uvoz.