Kada završite sa korišćenjem računara, važno je da ga pravilno isključite – ne samo da biste uštedeli energiju, već i da biste doprineli većoj bezbednosti računara i sačuvali podatke. Računar možete isključiti na tri načina: tako što ćete pritisnuti dugme za napajanje računara, koristeći dugme „Isključi“ u „Start“ meniju i zatvaranjem poklopca ukoliko imate laptop računar.

Korišćenje dugmeta „Isključi“ u „Start“ meniju

Da biste računar isključili pomoću „Start“ menija, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u donjem desnom uglu „Start“ menija kliknite na dugme Isključi.

Kada kliknete na dugme Isključi, računar zatvara sve otvorene programe, kao i sam Windows, a zatim se u potpunosti isključuju računar i ekran. Isključivanjem se ne čuva ono što ste uradili, tako da prethodno morate sačuvati datoteke.

Slika dugmeta „Isključi“ sa proširenim menijem
Kliknite na strelicu pored dugmeta „Isključi“ da bi se prikazalo više opcija

Promena postavki dugmeta „Isključi“

Dugme „Isključi“ po podrazumevanoj vrednosti isključuje računar. Možete odabrati onu radnju koju želite da dugme „Napajanje“ preduzme.

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Na kartici „Start meni“ odaberite radnju koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Ako ste priključeni na mrežni domen, postoji mogućnost da vas postavke koje je podesio administrator mreže (postavke smernica grupe) spreče u dovršavanju prethodnih koraka.

  • Budući da ste priključeni na mrežni domen, postoji mogućnost da vas postavke koje je podesio administrator mreže (postavke smernica grupe) spreče u dovršavanju prethodnih koraka.

Dugme „Isključi“ može imati još jedan oblik. Ako ste računar podesili da automatski prima ispravke, a ispravke su spremne za instaliranje, dugme „Isključi“ će izgledati ovako:

Slika dugmeta „Isključi“ kada je sve spremno za instaliranje ispravki i isključivanje računara
Dugme „Isključi“ (instaliraj ispravke i isključi)

Kada kliknete na dugme „Isključi“, Windows će instalirati ispravke, a zatim isključiti računar.

Napomena

 • Pokretanje računara nakon isključivanja traje duže od buđenja računara iz stanja spavanja.

Korišćenje stanja spavanja

Možete da odaberete da računar stavite u stanje spavanja umesto da ga isključite. Kada računar pređe u stanje spavanja, ekran se isključuje i često ventilator računara prestaje da radi. Svetlo na spoljašnjoj strani kućišta računara obično treperi ili postaje žuto i tako označava da je računar u stanju spavanja. Čitav proces traje samo nekoliko sekundi.

Pošto Windows čuva sve što ste uradili, nema potrebe da zatvarate programe i datoteke pre nego što postavite računar u stanje spavanja. Međutim, uvek se preporučuje da sačuvate ono što ste uradili pre nego računar postavite u režim niske potrošnje. U tom slučaju, kada sledeći put uključite računar (i unesete svoju lozinku ako je potrebno), ekran će izgledati upravo onako kako je izgledao kada ste ga isključili.

Da biste probudili računar, pritisnite dugme za napajanje koje se nalazi na kućištu računara. Pošto ne morate čekati da se Windows pokrene, računar će se probuditi za nekoliko sekundi i gotovo odmah možete nastaviti sa radom.

Napomena

 • Dok je u stanju spavanja, računar troši veoma malo energije kako bi ono što ste radili zadržao u memoriji. Ako koristite laptop računar, ne brinite – baterija se neće istrošiti. Kada se računar nalazi u stanju spavanja nekoliko sati ili ako ponestane baterije, ono što ste radili biće sačuvano na čvrstom disku, a nakon toga računar će se u potpunosti isključiti ne trošeći energiju.

Kada isključiti računar

Iako je postavljanje računara u stanje spavanja najbrži način da ga isključite i najbolja opcija za brz nastavak rada, u nekim slučajevima bi trebalo da isključite računar:

 • Dodajete ili nadograđujete hardver u računaru – poput instaliranja memorije, disk jedinice, zvučne kartice ili grafičke kartice. Isključite računar, a zatim ga isključite iz izvora napajanja pre nego što nastavite sa nadogradnjom.

 • Dodajete štampač, monitor, spoljnu disk jedinicu ili neki drugi hardverski uređaj koji se ne priključuje na USB (univerzalnu serijsku magistralu) ili IEEE 1394 port na računaru. Isključite računar pre priključivanja uređaja.

Napomena

 • Kada dodajete hardver koji koristi USB kabl, ne morate prethodno isključiti računar. Većina novijih uređaja koristi USB kablove. USB kabl izgleda ovako:

  Slika USB kabla
  USB kabl

Korisnici laptop računara: zatvaranje poklopca

Ako imate laptop računar, postoji još jednostavniji način da isključite računar: zatvorite poklopac. Možete odabrati da li će računar biti u stanju spavanja, da li će se isključiti ili će se preći u neki drugi režim uštede energije. Pogledajte odeljak Promena onoga što se dešava prilikom zatvaranja laptop računara.

Ukoliko želite, laptop računar možete isključiti pritiskom na dugme za napajanje na kućištu. Pogledajte odeljak Promena onoga što se dešava prilikom pritiska na dugme za napajanje na računaru.