Ako je nekada bilo potrebno da pristupite važnim datotekama uskladištenim na deljenoj fascikli na mreži, ali to niste mogli da uradite zbog toga što laptop nije bio povezan sa mrežom, onda razumete potrebu za datotekama van mreže. Sa datotekama van mreže možete da pristupite svojim mrežnim datotekama čak i kada računar nije povezan sa mrežom.

Rad sa vanmrežnim datotekama je jednostavan. Vi samo birate mrežne datoteke (ili fascikle) koje želite da učinite dostupnim van mreže. Windows automatski kreira kopiju svake datoteke na vašem računaru. Ove kopije se nazivaju vanmrežne datoteke. Sa ovim datotekama možete da radite čak i kada niste povezani sa mrežom, a kada se povežete sledeći put, Windows će automatski sinhronizovati vaše vanmrežne datoteke sa originalnim datotekama u mrežnoj fascikli.

Detaljna uputstva o korišćenju vanmrežnih datoteka potražite u odeljku Rad sa mrežnim datotekama kada ste van mreže.

Ilustracija na kojoj je prikazan laptop računar koji pristupa mrežnoj datoteci kada je povezan na mrežu
Mrežnim datotekama možete pristupiti kada ste povezani sa mrežom na kojoj su uskladištene te datoteke.
Ilustracija na kojoj je prikazan laptop računar koji pristupa lokalnoj kopiji mrežne datoteke kada nije povezan na mrežu
Lokalnim kopijama mrežnih datoteka možete pristupiti kada niste povezani sa mrežom.

Razlozi za korišćenje vanmrežnih datoteka

Vanmrežne datoteke pružaju nekoliko prednosti ako radite sa datotekama uskladištenim u deljenim mrežnim fasciklama. Ako radite sa vanmrežnim datotekama, možete:

  • Da izbegnete uticaj prekida na mreži. Kada koristite vanmrežne datoteke, nije važno ako dođe do pada mreže ili ako mrežna fascikla kojoj pristupate postane nedostupna. Ako se dogodi jedno ili drugo, Windows će automatski otvoriti vanmrežne kopije datoteka uskladištenih na računaru, a ne datoteke u mrežnoj fascikli, tako da ćete moći nastaviti sa radom bez prekida.

  • Da radite sa datotekama kada ste van mreže. Kada se prekine veza sa mrežom, obično ne možete otvoriti datoteke uskladištene na mreži. Ako koristite vanmrežne datoteke, možete da prekinete vezu sa mrežom, a da ipak imate kopije svih mrežnih datoteka koje ste učinili dostupnim van mreže. Ovo je posebno korisno ako na put nosite laptop računar.

  • Jednostavno da vršite sinhronizaciju sa mrežnim datotekama. Samo jednim klikom na dugme u bilo kom trenutku možete izvršiti sinhronizaciju sa najnovijim verzijama datoteka u mrežnoj fascikli.

  • Poboljšajte efikasnost ako imate sporu vezu. Kada je mrežna veza spora, rad sa datotekama u deljenoj mrežnoj fascikli može biti neefikasan i usporen. Da biste ubrzali rad, lako možete da se prebacite na rad sa vanmrežnim kopijama mrežnih datoteka u bilo kom trenutku.

Sinhronizacija vanmrežnih datoteka

Kada mrežnu datoteku ili fasciklu učinite dostupnom za rad van mreže, Windows automatski kreira kopiju te datoteke ili fascikle na računaru. Svaki put kada se ponovo povežete sa tom mrežnom fasciklom, Windows će sinhronizovati datoteke sa datotekama u toj mrežnoj fascikli. Možete ih takođe ručno sinhronizovati u bilo kom trenutku.

To je sve što je potrebno da znate o sinhronizaciji vanmrežnih datoteka. Međutim, za one radoznale evo nekih dodatnih detalja:

  • Ako radite van mreže i vršite promene na vanmrežnim datotekama iz mrežne fascikle, Windows će automatski sinhronizovati promene koje ste izvršili na datotekama kada se sledeći put povežete sa tom mrežnom fasciklom.

  • Ako radite van mreže dok neko drugi vrši promene na datoteci u deljenoj mrežnoj fascikli, Windows će automatski sinhronizovati te promene sa vanmrežnom datotekom na računaru kada se sledeći put povežete sa tom mrežnom fasciklom. Ako ste vršili promene na datoteci od trenutka poslednjeg povezivanja sa mrežnom fasciklom, doći će do neusaglašene sinhronizacije i Windows će vas pitati koju verziju želite da zadržite.

    Zavisno od veličine čvrstog diska, možda ćete morati upravljati količinom prostora koji zauzimaju vanmrežne datoteke. Više informacija potražite u odeljku Upravljanje prostorom na disku za vanmrežne datoteke.