Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o automatskom ažuriranju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Zašto treba automatski ažurirati Windows?

Uz automatsko ažuriranje ne morate tražiti ispravke na mreži niti brinuti o tome da li na vašem računaru možda nedostaju kritične ispravke za Windows. Windows automatski traži najnovije ispravke za vaš računar. U zavisnosti od postavki funkcije Windows Update koje odaberete, Windows može automatski da instalira ispravke ili da vas samo obavesti da su dostupne. Ako niste uključili automatsko ažuriranje kada ste prvi put počeli da koristite računar, i dalje možete da ga uključite. Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Koliko bi često trebalo da proveravam da li postoje ispravke?

Ako ne koristite automatsko ažuriranje, trebalo bi da proveravate da li postoje ispravke najmanje jednom sedmično. Microsoft obično važne ispravke objavljuje drugog ili četvrtog utorka u mesecu. Međutim, ispravke se mogu pojaviti u bilo kom trenutku.

Ako ste uključili automatsko ažuriranje, većina ispravki vezanih za bezbednost, pouzdanost i kompatibilnost biće preuzeta i instalirana automatski. Međutim, mnoge ispravke se ne instaliraju automatski. To obuhvata opcionalne ispravke, kao i ispravke koje od vas zahtevaju da prihvatite nove uslove korišćenja. Moraćete da posetite lokaciju Windows Update da biste proverili da li postoje ispravke koje je potrebno instalirati ručno.

Koliko košta automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows?

Usluga Windows Update je besplatna. Međutim, u zavisnosti od načina na koji vam se naplaćuje Internet veza, moguće je da se primenjuju standardne cene lokalnih ili međugradskih telefonskih razgovora, kao i cene Internet usluga za vreme potrebno da se ispravka preuzme.

Koliko dugo traje preuzimanje ispravke?

To zavisi od tipa Internet veze koju imate, kao i veličine i broja ispravki koje su potrebne računaru. Ispravke se automatski preuzimaju u pozadini kada ste na mreži i ne ometaju druga preuzimanja. Ako se prekine veza, ispravke će nastaviti da se preuzimaju u pozadini sledeći put kada se ponovo povežete.

Koje tipove ispravki ću dobiti?

Windows Update kategorizuje softverske ispravke na osnovu važnosti ispravke. Postoje tri kategorije za ispravke: važne, preporučene i opcionalne.

Važne ispravke.Važne ispravke održavaju bezbednost i pouzdanost računara i štite računar i vašu privatnost. Ove ispravke uključuju bezbednosne i kritične ispravke, kao i poboljšanja pouzdanosti.

Preporučene ispravke.Preporučene ispravke održavaju ažurnost softvera i najbolji rad računara. Ako ste prilikom podešavanja usluge Windows Update izabrali stavku „Koristi preporučene postavke“, preporučene ispravke će se prikazivati zajedno sa važnim ispravkama. Ako ste izabrali stavku „Instaliraj samo važne ispravke“, preporučene ispravke će se prikazivati zajedno sa opcionalnim ispravkama. Preporučene ispravke uključuju softverske ispravke i nove ili poboljšane funkcije.

Opcionalne ispravke. Opcionalne ispravke uključuju ispravke i softver koji možete instalirati ručno, na primer novi ili probni Microsoft softver ili opcionalne upravljačke programe za uređaje Microsoft partnera.

Kako ću znati koje ispravke su instalirane?

Windows Update čuva istoriju ažuriranja tako da možete proveriti koje ispravke su instalirane i kada. Za više informacija pročitajte članak Prikaz instaliranih Windows ispravki.

Da li će me Windows pitati pre nego što se ponovo pokrene nakon ažuriranja ili će se automatski ponovo pokrenuti?

Windows Update će vas obavestiti ako je potrebno da ponovo pokrenete računar da biste završili sa instaliranjem ispravki i daće vam mogućnost da ponovo pokrenete računar odmah ili kasnije. Ako niste pri računaru duži period vremena, Windows će automatski ponovo pokrenuti računar. Windows ovo radi radi uveravanja da su sve najnovije bezbednosne i druge važne ispravke pravovremeno primenjene radi veće bezbednosti računara.

Ako ste administrator sistema i želite da kontrolišete ponašanje ponovnog pokretanja, možete da koristite smernice grupe da biste sprečili automatska ponovna pokretanja.

Kako Windows određuje ispravke koje su potrebne za računar?

Windows Update sadrži softverske alatke koje otkrivaju informacije o računaru, poput marke i modela, kao i verzije operativnog sistema Windows i drugog Microsoft softvera na računaru. Microsoft koristi te informacije samo za instalaciju ispravki koje su potrebne računaru. Za više informacija pročitajte Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Da li ću dobiti obaveštenje ako postoji problem i ako važne ispravke nisu instalirane?

Da. Windows Update obavestiće vas ako nije moguće instalirati bezbednosne i druge važne ispravke. Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa instaliranjem ispravki.

Imam problema prilikom instaliranja ispravki, šta mogu da uradim?

Windows obezbeđuje ugrađenu alatku za rešavanje problema za Windows Update koja može automatski da pronađe i otkloni neke od uobičajenih problema u usluzi Windows Update.