Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o automatskom ažuriranju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Zašto treba automatski ažurirati Windows?

Uz automatsko ažuriranje ne morate da tražite ispravke na mreži ili da brinete da li kritične ispravke za Windows možda nedostaju na računaru. Windows automatski proverava da li postoje najnovije ispravke za računar. U zavisnosti od postavki funkcije Windows Update koje odaberete, Windows može automatski da instalira ispravke ili da vas samo obavesti da su dostupne. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Kako da započnem automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows?

Ako niste uključili automatsko ažuriranje kada ste prvi put počeli da koristite računar, pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Koliko košta automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows?

Usluga Windows Update je besplatna. Međutim, u zavisnosti od načina na koji vam se naplaćuje Internet veza, moguće je da se primenjuju standardne cene lokalnih ili međugradskih telefonskih razgovora, kao i cene Internet usluga za vreme potrebno da se ispravka preuzme.

Koliko dugo traje preuzimanje ispravke?

To zavisi od tipa Internet veze koju imate, kao i veličine i broja ispravki koje su potrebne računaru. Ispravke se automatski preuzimaju u pozadini kada ste na mreži i ne ometaju druga preuzimanja. Ako se prekine veza, ispravke će nastaviti da se preuzimaju u pozadini sledeći put kada se ponovo povežete.

Kako Windows određuje ispravke koje su potrebne za računar?

Funkcija Windows Update sadrži softverske alatke koje otkrivaju informacije o računaru, poput marke i modela, kao i verzije operativnog sistema Windows i drugog Microsoft softvera na računaru. Microsoft koristi te informacije da bi instalirao samo ispravke koje su potrebne računaru. Za više informacija pročitajte izjavu o privatnosti lokacije Windows Update na mreži.

Ako odaberem da automatski ažuriram Windows, da li ipak treba da posetim Veb lokaciju Windows Update?

Ne. Windows će automatski instalirati ispravke za računar kada postanu dostupne. Evo na koji način možete ručno da proverite da li postoje ispravke:

  1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

  2. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Savet

  • Da biste saznali kako da dobijete ispravke za Windows i druge Microsoft programe poput onih iz sistema Microsoft Office, posetite Veb lokaciju Microsoft Update. Ako koristite Veb lokaciju Microsoft Update da biste dobili ispravke za računar, opcija Windows Update na kontrolnoj tabli automatski će se otvoriti i prikazati status ažuriranja.

Kada se ispravke preuzimaju?

Ispravke se preuzimaju u pozadini kada ste na mreži i ne ometaju druga preuzimanja. Ako pre potpunog preuzimanja ispravke prekinete vezu sa Internetom, proces preuzimanja će se nastaviti kada sledeći put odete na mrežu.

Kada se ispravke instaliraju?

To zavisi od opcije automatskog ažuriranja koju odaberete. Ako odaberete preporučenu opciju, ispravke se instaliraju u 3 časa ili po planu koji vi odaberete. Ako isključite računar pre planiranog vremena, ispravke možete da instalirate pre isključivanja.

Ako se računar tokom planiranog ažuriranja nalazi u jednom od režima za uštedu energije (spavanje ili hibernacija) i ako je priključen na izvor napajanja, Windows će probuditi računar i držati ga u tom stanju onoliko vremena koliko mu je potrebno da instalira nove ispravke. Međutim, ako se računar napaja sa baterije, Windows neće instalirati ispravke. Windows će pokušati da ih instalira prilikom sledećeg planiranog vremena za instalaciju. Da biste isplanirali kada Windows automatski instalira ispravke:

  1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

  2. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke, a zatim se uverite da je izabrana opcija Automatski instaliraj ispravke (preporučuje se).

  3. Odaberite učestalost i doba dana kada želite da se instaliraju nove ispravke, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Mogu li da vidim koje ispravke je Windows automatski instalirao?

Da. Prikažite istoriju u okviru funkcije Windows Update na kontrolnoj tabli ili pogledajte na listi „Instalirane ispravke“:

  • Otvorite opciju „Instalirane ispravke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim u odeljku Programi i funkcije izabrati stavku Prikaz instaliranih ispravki.

Mogu li da odaberem koje ispravke Windows automatski da instalira?

Da. Možete da odaberete da instalirate samo važne ispravke ili važne i preporučene ispravke. Opcionalne ispravke ne instaliraju se automatski. Umesto toga, možete da odaberete da ih instalirate tako što ćete pregledati dostupne ispravke kada budete proveravali da li postoje ispravke pomoću funkcije Windows Update na kontrolnoj tabli. Više informacija potražite u odeljcima Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Da li ću dobiti obaveštenje ako postoji problem i ako važne ispravke nisu instalirane?

Da. Funkcija Windows Update obavestiće vas ako nije moguće instalirati bezbednosne i druge ispravke. Više informacija potražite u odeljku Rešavanje problema sa instaliranjem ispravki.