Zaštita od špijunskog softvera u realnom vremenu upozorava vas kada špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver pokuša da se instalira ili pokrene na računaru. U zavisnosti od nivoa upozorenja, možete da odaberete neku od sledećih radnji koju želite da primenite na softver:

  • Smesti u karantin Premešta softver na drugu lokaciju na računaru, a zatim sprečava pokretanje softvera dok ne odaberete da ga vratite u prethodno stanje ili uklonite sa računara.

  • Ukloni. Trajno briše softver sa računara.

  • Dozvoli. Dodaje softver na listu dozvoljenih programa u programu Windows zaštitnik i dozvoljava njegovo pokretanje na računaru. Windows zaštitnik će prestati da vas upozorava na rizik koji softver može da predstavlja po vašu privatnost ili računar. Dodajte softver na listu dozvoljenih programa samo ako imate poverenja u softver i izdavača softvera.

Možete da odaberete softver i postavke koje želite da Windows zaštitnik nadgleda, ali preporučujemo da koristite sve opcije zaštite u realnom vremenu, koje se nazivaju agenti. U sledećoj tabeli su objašnjeni svi agenti i razlozi zbog kojih su važni.

Agent zaštite u realnom vremenu
Svrha

Preuzete datoteke i prilozi

Nadgleda datoteke i programe koji su dizajnirani da rade sa Veb pregledačima. Pregledač može sam da preuzme, instalira ili pokrene ove datoteke. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da bude uključen u ove datoteke i da se instalira bez vašeg znanja.

Programi koji se pokrećui na računaru

Nadgleda kada se programi pokreću i koje operacije izvršavaju u toku rada. Špijunski i drugi potencijalno neželjeni softver može da iskoristi ranjivosti programa koje ste instalirali da bi pokrenuo zlonameran ili neželjeni softver bez vašeg znanja. Na primer, špijunski softver može da se pokrene u pozadini kada pokrećete program koji često koristite. Windows zaštitnik nadgleda programe i upozorava vas ako otkrije sumnjive aktivnosti.