Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

U Windows zaštitnom zidu možete prilagoditi četiri postavke za svaki tip mrežne lokacije. Da biste pronašli te postavke, sledite ove korake:

  1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zaštitni zid, a zatim izaberite stavku Windows zaštitni zid.

  2. U levom oknu izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Sledi opis primene tih postavki i vreme kada bi trebalo da ih koristite.

Slika dijaloga „Prilagođavanje postavki“
Dijalog „Prilagođavanje postavki“

Uključivanje Windows zaštitnog zida

Ova postavka je podrazumevano izabrana. Kada je Windows zaštitni zid uključen, većina programa je blokirana za komuniciranje preko zaštitnog zida. Ako želite da dozvolite nekom programu da komunicira kroz zaštitni zid, možete ga dodati na listu dozvoljenih programa. Na primer, možda nećete moći da pošaljete fotografije u trenutnoj poruci dok ne dodate program za razmenu trenutnih poruka na listu dozvoljenih programa. Da biste dodali program na listu, pogledajte odeljak Omogućavanje komunikacije programa kroz Windows zaštitni zid.

Blokiranje svih dolaznih veza, uključujući one sa liste dozvoljenih programa

Ova postavka blokira sve neželjene pokušaje povezivanja sa računarom. Koristite ovu postavku kada vam je potrebna maksimalna zaštita računara, na primer kada se povezujete sa javnom mrežom u hotelu ili na aerodromu ili kada se računarski crv širi Internetom. Ako izaberete ovu postavku, nećete dobijati obaveštenja kada Windows zaštitni zid blokira programe i zanemari programe na listi dozvoljenih programa.

Kada blokirate sve dolazne veze, i dalje ćete moći da prikažete većinu Veb stranica, šaljete i primate e-poštu i šaljete i primate trenutne poruke.

Obavesti me kada Windows zaštitni zid blokira novi program

Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, Windows zaštitni zid će vas obavestiti kada blokira novi program i daće vam opciju da ga deblokirate.

Isključivanje Windows zaštitnog zida (ne preporučuje se)

Izbegavajte da koristite ovu postavku osim ako vam na računaru nije pokrenut neki drugi zaštitni zid. Isključivanje Windows zaštitnog zida može da učini računar (i mrežu ako je imate) ranjivijim na štetu od hakera i zlonamernog softvera.

Napomene

  • Ako neke postavke zaštitnog zida nisu dostupne a računar je povezan sa domenom, možda administrator sistema kontroliše ove postavke preko smernica grupe.

  • Da biste uključili ili isključili Windows zaštitni zid, pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje Windows zaštitnog zida.