Program možete deinstalirati sa računara ako ga više ne koristite ili ako želite da oslobodite prostor na čvrstom disku. Opciju „Programi i funkcije“ možete koristiti da biste deinstalirali programe ili izmenili konfiguraciju programa dodavanjem ili uklanjanjem određenih opcija. Više informacija o deinstaliranju programa potražite u odeljku Deinstaliranje programa: najčešća pitanja. Da biste saznali više o instaliranju programa na računaru, pogledajte odeljak Instaliranje programa.

  1. Otvorite opciju „Programi i funkcije“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Programi, a zatim izabrati stavku Programi i funkcije.

  2. Izaberite program, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj. Neki programi sadrže opciju za izmenu ili popravku programa, pored opcije za deinstalaciju. Međutim, mnogi jednostavno nude samo opciju za deinstalaciju. Da biste promenili program, kliknite na dugme Promeni ili na dugme Popravi. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

  • Ako program koji želite da deinstalirate nije naveden, moguće je da nije napisan za ovu verziju operativnog sistema Windows. Da biste deinstalirali program, proverite informacije koje ste dobili sa programom.

  • Da biste saznali više o isključivanju programa i funkcija koji su uključeni uz Windows, pogledajte odeljak Uključivanje ili isključivanje funkcija operativnog sistema Windows.