Deinstaliranje Windows 7 servisnog paketa 1 (SP1)

Windows 7 servisni paket 1 (SP1) sadrži veliki broj ispravki koje poboljšavaju Windows 7, ali ako posle instaliranja servisnog paketa naiđete na problem sa hardverom ili programom, možda ćete želeti da ga privremeno deinstalirate kako biste rešili problem.

Napomena

  • Ako ste sami instalirali SP1, možete da ga deinstalirate. Međutim, ako ste računar dobili sa već instaliranim SP1, nije ga moguće deinstalirati.

Prikaži sve

Deinstaliranje SP1 pomoću stavke „Programi i funkcije“

Najlakši način deinstaliranja SP1 jeste pomoću stavke „Programi i funkcije“.

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Programi, a zatim stavku Programi i funkcije.
  2. Izaberite stavku Prikaži instalirane ispravke.

  3. Izaberite stavku Servisni paket za Microsoft Windows (KB 976932), a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

    Ako na listi instaliranih ispravki ne vidite stavku Servisni paket za Microsoft Windows (KB 976932), verovatno ste dobili računar sa već instaliranim SP1 i nije moguće deinstalirati servisni paket. Ako je servisni paket naveden, ali nije dostupan, nije ga moguće deinstalirati.

Deinstaliranje SP1 pomoću komandne linije

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte komandna linija.
  2. Na listi rezultata kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Otkucajte sledeće: wusa.exe /uninstall /kb:976932

  4. Pritisnite taster Enter.

Ako nije moguće deinstalirati SP1

Ako ste posle instaliranja SP1 koristili čišćenje diska, možda su rezervne kopije datoteka potrebne za deinstaliranje servisnog paketa izbrisane sa računara. Da biste uklonili servisni paket, biće potrebno da ponovo instalirate Windows 7. Informacije o instalaciji potražite u članku Instalacija i ponovna instalacija operativnog sistema Windows 7.