Deinstalacija operativnog sistema Windows 7 na sistemu sa višestrukim pokretanjem

Ako koristite sistem sa višestrukim pokretanjem sa operativnim sistemom Windows 7 i starijom verzijom operativnog sistema Windows kao što je Windows Vista, možda ćete moći bezbedno da uklonite Windows 7 sa računara, u zavisnosti od načina na koji je računar podešen.

Da biste to uradili, potrebno je da formatirate particiju na kojoj se nalazi Windows 7 ili da je potpuno izbrišete. To vam omogućava da povratite prostor na disku i koristite ga sa starijim operativnim sistemom.

Slika upravljanja diskom u alatki Microsoft Management Console
Konfiguracija diska sa višestrukim pokretanjem

Da biste formatirali ili izbrisali Windows 7 particiju, potrebno je da pokrenete računar koristeći stariju verziju operativnog sistema Windows.

Upozorenja

 • Nemojte formatirati ni brisati stariju verziju operativnog sistema Windows u konfiguraciji sa višestrukim pokretanjem. To može dovesti do toga da računar postane neoperativan. Do toga dolazi zato što računar koristi datoteke za pokretanje iz najstarije verzije operativnog sistema Windows koja je instalirana na računaru.

 • Ako je starija verzija operativnog sistema Windows nekako instalirana nakon instalacije operativnog sistema Windows 7 na računaru, brisanje operativnog sistema Windows 7 u ovom slučaju može dovesti do toga da računar postane neoperativan.

 • Pre nego što počnete, napravite rezervne kopije programa, datoteka i postavki. Formatiranje ili brisanje particije briše sve podatke na particiji. Za informacije o pravljenju rezervne kopije podataka u pomoći i podršci potražite termin „rezervna kopija“.

Prikaži sve

Formatiranje ili brisanje postojeće particije (volumena)

Formatiranje particije briše podatke na particiji, ali zadržava particiju na čvrstom disku računara. Brisanje particije stvara nedodeljeni prostor na disku na čvrstom disku. U ovom prostoru možete da kreirate dodatne particije ili da proširite postojeću particiju tako da može da koristi taj prostor.

Napomena

 • Brzo formatiranje je opcija za formatiranje koja kreira novu tabelu sa datotekama, ali ne zamenjuje niti briše volumen u potpunosti. Brzo formatiranje je mnogo brže od normalnog formatiranja koje u potpunosti briše sve postojeće podatke na volumenu.

 1. Otvorite opciju „Upravljanje računarom“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim dvaput kliknuti na stavku Upravljanje računarom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U levom oknu, u meniju Skladištenje izaberite stavku Upravljanje diskovima.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na volumen koji želite da formatirate, a zatim izaberite stavku Formatiraj da biste formatirali particiju ili izaberite stavku Izbriši volumen da biste izbrisali particiju.

 4. Da biste formatirali volumen sa podrazumevanim postavkama, u dijalogu Formatiranje kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Uklanjanje operativnog sistema Windows 7 sa ekrana za višestruko pokretanje

Čak i ako izbrišete ili formatirate particiju na kojoj se nalazi Windows 7, ona se i dalje pojavljuje kao opcija operativnog sistema kada pokrenete računar. Windows 7 možete ukloniti sa ekrana za višestruko pokretanje.

 1. Otvorite opciju „Konfiguracija sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, izabrati stavku Administrativne alatke, a zatim kliknuti dvaput na stavku Konfiguracija sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim kliknite na spisak za ‍Windows 7‍‍‍.

 3. Kliknite na dugme Izbriši, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Ponovo pokreni sistem.