Deinstaliranje programa: najčešća pitanja

Slede odgovori na neka uobičajena pitanja o deinstaliranju programa. Više informacija potražite u odeljcima Deinstaliranje ili menjanje programa, Instaliranje programa i Instaliranje programa: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Kako da deinstaliram program koji nije naveden u okviru „Programi i funkcije“?

Samo programi koji su napisani za Windows će se pojaviti u okviru „Programi i funkcije“. Ako program nije naveden, a želite da ga deinstalirate, proverite informacije koje ste dobili sa programom ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Većina programa se automatski instalira u fascikli C:\Programske datoteke. Pogledajte u ovu fasciklu – neki programi uključuju i deinstalacioni program koji možete koristiti.

Pristup određenim Windows programima se može kontrolisati putem Windows funkcija na kontrolnoj tabli. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje funkcija operativnog sistema Windows.

Šta znači „promena“ programa?

Neki programi koji se nalaze u okviru „Programi i funkcije“ mogu se, pored instaliranja ili deinstaliranja, promeniti ili popraviti. Ako kliknete na dugme Promeni, Popravi ili Promeni/popravi (u zavisnosti od toga koje je dugme prikazano), to će vam omogućiti da instalirate ili deinstalirate opcionalne funkcije programa. Ne koriste svi programi dugmad Promeni. Mnogi imaju samo dugme Deinstaliraj.

Šta mogu da uradim ako program ne može da se deinstalira?

Ako se program prvi put ne deinstalira kompletno, ponekad će uspeti pokretanje deinstalacionog programa drugi put.

Ako to ne funkcioniše, pokušajte da deinstalirate program dok je Windows pokrenut u bezbednom režimu.

Ako ste nedavno instalirali program, možete pokušati da koristite oporavak sistema da biste vratili sistemske datoteke računara na datum pre nego što ste instalirali program.