Traka zadataka se obično pojavljuje na dnu radne površine, ali je možete premestiti na strane ili na vrh radne površine.

Da biste mogli da premestite traku zadataka, morate da je otključate.

Prikaži sve

Otključavanje trake zadataka

  • Kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, traka zadataka je zaključana. Možete da je otključate tako što ćete izabrati stavku Zaključaj traku zadataka da biste uklonili oznaku potvrde.

Premeštanje trake zadataka

  • Kliknite na prazan deo trake zadataka, a zatim držite taster miša prilikom prevlačenja trake zadataka uz neku od četiri ivice radne površine. Kad se traka zadataka nađe na željenom mestu, otpustite taster miša.

    Napomena

    • Da biste zaključali traku zadataka, kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka, a zatim izaberite stavku Zaključaj traku zadataka tako da se pored nje pojavi oznaka potvrde. Zaključavanje trake zadataka pomaže u sprečavanju slučajnog premeštanja ili promene veličine trake zadataka.