Upravljački program je softver koji dozvoljava računaru da komunicira sa hardverom ili uređajima. Bez ispravnog upravljačkog programa, hardver ili uređaj koji želite da koristite neće ispravno funkcionisati. Evo nekih preporučenih veza: