Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o ispravkama. Informacije o ispravkama i privatnosti pročitajte u izjavi o privatnosti lokacije Windows Update na mreži.

Prikaži sve

Šta su ispravke?

Ispravke su dodaci za softver koji mogu da spreče ili reše probleme, poboljšaju način rada računara ili unaprede iskustvo rada na računaru.

Šta su obaveštenja o softveru?

Obaveštenja o softveru će vas povremeno obaveštavati o novim programima koji mogu da poboljšaju vaše iskustvo rada na računaru i Internetu. Možete odabrati da dobijate detaljne poruke sa obaveštenjima o tome da je nov program dostupan za preuzimanje i instalaciju. Kada dobijete obaveštenje, možete da pregledate ponudu i dobijete više detalja. Ako vam se dopadne ono što vidite, možete da instalirate ispravke. Obaveštenje će se pojaviti u ograničenom periodu i možete ga zatvoriti ako vas ne zanima. Da biste uključili ili isključili obaveštenja o softveru, sledite ove korake:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uključili obaveštenja o novom Microsoft softveru, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokaži mi detaljna obaveštenja kada je dostupan nov Microsoft softver.

  • Da biste isključili obaveštenja o novom Microsoft softveru, opozovite izbor u polju za potvrdu Pokaži mi detaljna obaveštenja kada je dostupan nov Microsoft softver.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Gde mogu da pronađem ispravke?

Za ispravke za Windows, uključujući one za programe koji se isporučuju s operativnim sistemom Windows, idite na funkciju Windows Update na kontrolnoj tabli:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu izaberite stavku Proveri da li postoje ispravke.

Preporučujemo da uključite automatsko ažuriranje tako da Windows može da instalira nove ispravke kada one postanu dostupne. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Da biste pronašli ispravke za sistem Microsoft Office i drugi softver korporacije Microsoft, posetite Veb lokaciju Microsoft Update (stranica je možda na engleskom). Kada uključite Microsoft Update, ova veza će otvoriti stranicu Windows Update na kojoj možete da proverite da li postoje bilo kakve nove Microsoft ispravke. Za ispravke za druge programe i uređaje koje koristite posetite Web lokaciju izdavača ili proizvođača.

Kako da omogućim svim korisnicima mog računara da instaliraju ispravke?

Po podrazumevanoj vrednosti, Windows samo korisnicima sa administratorskim korisničkim nalozima dozvoljava da instaliraju ispravke. Takođe možete da dozvolite korisnicima sa standardnim korisničkim nalozima da instaliraju ispravke. Ovo može da bude korisno ako koristite porodični računar na kojem većina korisnika ima standardne naloge radi veće bezbednosti na Internetu ili roditeljskog nadzora. Pomoću ove opcije možete odabrati da dozvolite standardnim korisnicima koji nemaju administratorske naloge da ručno instaliraju ispravke.

Da biste dozvolili svim korisnicima da instaliraju ispravke, sledite ove korake:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste dozvolili standardnim korisnicima da instaliraju ispravke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli svim korisnicima da instaliraju ispravke na ovom računaru.

  • Da biste sprečili standardne korisnike da instaliraju ispravke, opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli svim korisnicima da instaliraju ispravke na ovom računaru.

Ako za važne ili preporučene ispravke koristite automatsko ažuriranje, te ispravke se instaliraju bez obzira na to da li je trenutni korisnik administrator ili nije.

Šta znače različiti tipovi ispravki?

Ispravke su klasifikovane kao važne, preporučene, opcionalne i istaknute. Evo šta one znače:

 • Važne ispravke nude značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost, privatnost i pouzdanost. Njih bi trebalo instalirati kad budu dostupne i mogu se instalirati automatski pomoću funkcije Windows Update.

 • Preporučene ispravke rešavaju probleme koji nisu kritični ili poboljšavaju utisak pri radu sa računarom. Iako ove ispravke ne rešavaju osnovne probleme sa računarom ili Windows softverom, one mogu da ponude značajna poboljšanja. Njih je moguće automatski instalirati.

 • Opcionalne ispravke mogu da obuhvate ispravke, upravljačke programe ili novi softver korporacije Microsoft za poboljšanje iskustva rada na računaru. Njih morate instalirati ručno.

U zavisnosti od tipa ispravke, funkcija Windows Update može da pruži sledeće:

 • Bezbednosne ispravke: Opšte objavljena ispravka za ranjivost u vezi sa bezbednošću za određeni proizvod. Bezbednosne ranjivosti se ocenjuju na osnovu njihove ozbiljnosti koja je u Microsoftovom bezbednosnom biltenu označena kao kritična, važna, umerena ili niska.

 • Kritične ispravke: Opšte objavljena ispravka za određeni problem koja se odnosi na kritičnu grešku koja nije u vezi sa bezbednošću.

 • Servisni paketi: Testirani, kumulativni skup hitnih ispravki, bezbednosnih ispravki, kritičnih ispravki i ispravki, kao i dodatnih ispravki za probleme koji su interno otkriveni nakon izdavanja proizvoda. Servisni paketi takođe mogu da sadrže ograničen broj promena dizajna ili funkcija koje su zatražili klijenti.

Da li je potrebno da preuzmem i instaliram ispravke?

Da. Ispravke ne stupaju na snagu dok se ne instaliraju, ali da biste instalirali ispravke, prvo morate da ih preuzmete na računar. Možete da odaberete da Windows automatski preuzme i instalira ispravke, automatski preuzme ispravke i obavesti vas tako da možete sami da ih instalirate ili da vas obavesti da sami preuzmete i instalirate nove ispravke. Više informacija potražite u odeljku Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Koje vrste ispravki Windows može da instalira automatski?

Možete da podesite Windows da automatski instalira važne i preporučene ispravke ili da instalira samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Preporučene ispravke mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju vaš utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski. Više informacija potražite u odeljcima Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja i Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

Instaliranje upravljačkih programa i drugih opcionalnih ispravki

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Proveri da li postoje ispravke, a zatim sačekajte dok Windows potraži najnovije ispravke za računar.

 3. Ako vidite poruku da su dostupne važne ispravke ili opcionalne ispravke, kliknite na poruku da biste prikazali i izabrali ispravke koje ćete instalirati.

 4. Izaberite željene opcionalne ispravke, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Instaliraj ispravke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Više informacija potražite u odeljcima Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima i Instaliranje ispravki za Windows.

Koliko često treba ažurirati računar i programe?

Koliko god je to moguće. Ispravke su najbolji način za sprečavanje ili rešavanje poznatih problema i one povećavaju bezbednost računara. U slučaju operativnog sistema Windows, najlakši način instaliranja ispravki jeste da uključite automatsko ažuriranje. Windows će instalirati nove ispravke kada one postanu dostupne. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja.

Šta će se dogoditi ako zaboravim da instaliram ispravku?

Računar može da bude izložen riziku ili vi možete da iskusite nepotrebne probleme sa operativnim sistemom Windows ili programima. Zlonamerni softver se neprestano objavljuje i koristi ranjivosti u operativnom sistemu Windows ili drugim programima kako bi oštetio podatke ili računar ili im pristupio. Ispravke za Windows i druge softverske ispravke rešavaju te ranjivosti odmah nakon njihovog otkrivanja. Ako odložite ili ne primenite ispravke, računar može postati ranjiv na takve pretnje.

Mogu li automatski da dobijem ispravke?

Za Windows i programe koji se isporučuju sa operativnim sistemom Windows, da. Jednostavno uključite automatsko ažuriranje. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje automatskog ažuriranja. Za druge programe posetite Veb lokaciju izdavača ili proizvođača da biste proverili da li možete automatski da dobijate ispravke.

Koliko koštaju ispravke?

Ispravke i softver korporacije Microsoft za Microsoft proizvode su besplatni kao deo usluga održavanja i podrške. Za druge proizvode obratite se izdavaču svakog programa i proizvođaču uređaja da biste proverili da li su ispravke besplatne. U zavisnosti od Internet veze, moguće je da se primenjuju standardne cene lokalnih ili međugradskih telefonskih razgovora i/ili cene Internet usluga dok preuzimate i instalirate ispravke bilo kojeg izdavača ili proizvođača.

Zašto je potrebno da neke ispravke instaliram posebno, pre ili posle instalacije drugih ispravki?

Obično je tako zato što je potrebno da se računar ponovo pokrene da bi te ispravke stupile na snagu. Na primer, možda ćete morati da instalirate ispravku za funkciju Windows Update da biste mogli da proverite da li postoje druge ispravke za računar. U drugim slučajevima, ispravka može da bude nova verzija ili servisni paket softvera koji trenutno imate. Da biste se uverili da je računar spreman za instalaciju ovih ispravki, prvo morate da instalirate sve važne ispravke za računar. Nakon instalacije važnih ispravki, Windows će vas pitati da li želite da se samostalna ili „ekskluzivna“ ispravka sama instalira.

Računar delim sa drugim ljudima. Da li svi dobijamo iste ispravke?

Da. Ispravke se primenjuju na Windows i programe, bez obzira na to ko ih koristi.

Imam kućnu mrežu. Mogu li da ažuriram sve računare istovremeno?

Ne. Potrebno je da uključite automatsko ažuriranje ili da proverite da li postoje ispravke za svaki računar posebno. Na primer, za računare koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows potrebne su različite ispravke. Windows otkriva koje ispravke se primenjuju u određenom slučaju, ali ne možete, na primer, da primenite ispravke za Windows XP na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 2000.

Mogu li da uklonim ispravke?

Neke ispravke možete da uklonite, ali ne i one koje utiču na važne datoteke operativnog sistema. Ispravku bi trebalo da uklonite samo ako ste sigurni da izaziva probleme.

Više informacija potražite u odeljku Uklanjanje ispravke.

Zašto ne mogu da instaliram ispravku?

Postoji više razloga iz kojih ispravka možda neće uspeti. Funkcija Windows Update mora da bude u mogućnosti da skenira računar u potrazi za potrebnim ispravkama, preuzme ispravke, a zatim ih i instalira. Ako tokom neke od ovih faza dođe do nekih problema, oni mogu sprečiti instaliranje ispravke na računaru. Za više informacija o nekoj grešci ili neuspehu kliknite na vezu „Pomoć“ u poruci o grešci. Ako tema o određenoj grešci ne postoji, više informacija potražite u odeljku Rešavanje problema sa instaliranjem ispravki.

Ako problem potraje, idite na Veb lokaciju Microsoft Update Centar za rešenja da biste pokušali da pronađete više informacija o kodu greške ili da biste zatražili podršku putem e-pošte.