Nadogradnja na Windows 7: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka od uobičajenih pitanja u vezi sa operativnim sistemom Windows 7 – uključujući informacije o kupovini, instalaciji i nadogradnji.

Prikaži sve

Kako da nabavim Windows 7?

Windows 7 možete kupiti u prodavnici. Ako imate netbook ili neki drugi računar koji nema spoljašnju DVD jedinicu, idite na lokaciju Instaliranje operativnog sistema Windows 7 na netbook računaru za više informacija.

Da li će moj softver i uređaji raditi sa operativnim sistemom Windows 7?

Skoro svi programi kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista i većina Windows XP programa dobro radi u operativnom sistemu Windows 7. Ako se program napisan za stariju verziju operativnog sistema Windows ne pokreće ispravno, probajte da promenite postavke kompatibilnosti za njega. Više informacija potražite u članku Omogućavanje pokretanja starijih programa u ovoj verziji operativnog sistema Windows.

Mnogi uređaji koji funkcionišu sa operativnim sistemom Windows XP ili Windows Vista funkcionisaće i sa operativnim sistemom Windows 7. Da biste videli da li će program ili uređaj funkcionisati sa operativnim sistemom Windows 7, posetite Windows centar za kompatibilnost.

Koja je razlika između izdanja za nadogradnju i punog izdanja operativnog sistema Windows 7?

Prilikom kupovine operativnog sistema Windows 7 možete odabrati izdanje za nadogradnju ili puno izdanje. Izdanje za nadogradnju i puno izdanje uključuju iste funkcije. Izdanja za nadogradnju zahtevaju da Windows XP ili Windows Vista budu instalirani na računaru pre instalacije operativnog sistema Windows 7. Puna izdanja ne zahtevaju da na računaru bude instalirana prethodna verzija operativnog sistema Windows.

Napomena

  • Da biste nadogradili operativni sistem stariji od operativnog sistema Windows XP (na primer, Windows 95 ili Windows 2000), moraćete da kupite puno izdanje operativnog sistema Windows 7 i da izvršite prilagođenu instalaciju.

Šta je to instalacija za nadogradnju?

Instalacija za nadogradnju zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows operativnim sistemom Windows 7 i sve vaše datoteke, postavke i programi se zadržavaju na računaru. Instalaciju za nadogradnju možete izvršiti pomoću izdanja za nadogradnju ili punog izdanja operativnog sistema Windows 7.

Šta je to prilagođena (čista) instalacija?

Prilagođena instalacija zamenjuje trenutnu verziju operativnog sistema Windows operativnim sistemom Windows 7, ali ne čuva vaše datoteke, postavke i programe (često se naziva čistom instalacijom iz ovog razloga). Uputstva za instalaciju potražite u članku Nadogradnja sa operativnog sistema Windows Vista na Windows 7 (prilagođena instalacija). Prilagođenu instalaciju možete izvršiti pomoću izdanja za nadogradnju ili punog izdanja operativnog sistema Windows 7.

Da li ću izgubiti datoteke, programe ili postavke kada instaliram Windows 7?

Instalacija za nadogradnju operativnog sistema Windows 7 će zadržati vaše datoteke, programe i postavke. Prilagođena (čista) instalacija ne čuva datoteke, programe ili postavke. Ako planirate da izvršite prilagođenu instalaciju operativnog sistema Windows 7, obavezno prvo napravite rezervnu kopiju datoteka i ostalih informacija. Takođe ćete morati ručno ponovo da instalirate programe. Više informacija potražite u članku Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7.

Koristim Windows XP na računaru. Da li mogu da kupim izdanje za nadogradnju operativnog sistema Windows 7?

Da, možete kupiti izdanje za nadogradnju operativnog sistema Windows 7, ali ćete morati da izvršite prilagođenu instalaciju. To znači da treba da napravite rezervnu kopiju svih datoteka na spoljnoj lokaciji i prikupite diskove za instalaciju ili instalacione datoteke sa programima koje želite da koristite uz Windows 7. Detaljna uputstva potražite u članku Nadogradnja operativnog sistema Windows XP na Windows 7.

Koristim Windows Vista na računaru. Da li mogu da kupim izdanje za nadogradnju operativnog sistema Windows 7?

Da, možete da kupite izdanje za nadogradnju operativnog sistema Windows 7. U nekim slučajevima možete direktno izvršiti nadogradnju na Windows 7, ali u nekim slučajevima ćete morati da izvršite prilagođenu instalaciju.

Ako koristite operativni sistem Windows Vista, možete odabrati opciju za nadogradnju ako instalirate odgovarajuće ili novije izdanje operativnog sistema Windows 7. Sledeća tabela prikazuje koja se izdanja operativnog sistema Windows Vista mogu direktno nadograditi na Windows 7:

Ako koristite ovo izdanje operativnog sistema Windows Vista
Možete izvršiti nadogradnju na ovo izdanje operativnog sistema Windows 7

Windows Vista Home Basic

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Home Premium

Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Business

Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Windows Vista Ultimate

Windows 7 Ultimate

Napomene

  • Ako trenutno koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista, a želite da instalirate 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, moraćete da izvršite prilagođenu instalaciju. Isto tako, ako trenutno koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista, a želite da instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 (ređi slučaj), moraćete da izvršite prilagođenu instalaciju. Detaljna uputstva za izvršavanje prilagođene instalacije potražite u članku Nadogradnja sa operativnog sistema Windows Vista na Windows 7 (prilagođena instalacija).

  • Da biste nadogradili operativni sistem stariji od sistema Windows XP (na primer, Windows 95 ili Windows 2000), moraćete da kupite puno izdanje operativnog sistema Windows 7 i da izvršite prilagođenu instalaciju.

  • U Evropskoj Uniji (uključujući Hrvatsku i Švajcarsku) i Koreji, Microsoft će objaviti Windows 7 izdanja koja ne uključuju određene funkcije kao što su Windows Media Player i Windows Media Center. Nadogradnja na ova izdanja zahteva prilagođenu instalaciju.

  • Nadogradnja operativnog sistema Windows Vista sa jednog jezika na Windows 7 na drugom jeziku zahteva prilagođenu instalaciju.

Kako da izvršim nadogradnju sa jednog izdanja operativnog sistema Windows 7 na drugo izdanje operativnog sistema Windows 7?

U operativni sistem Windows 7 možete dodati još funkcija nadogradnjom na drugo izdanje (na primer, nadogradnjom sa izdanja Windows 7 Starter na Windows 7 Home Premium). Možete kupiti ključ za nadogradnju u prodavnici (gde je dostupno), a zatim koristiti Windows Anytime Upgrade za izvršavanje nadogradnje. Više informacija potražite u članku Nadogradite operativno sistem Windows 7 na drugo izdanje pomoću usluge Windows Anytime Upgrade.

Da li mogu da koristim medijum za nadogradnju za instalaciju operativnog sistema Windows 7 na računaru na kom trenutno nije instaliran Windows?

Windows 7 medijum za nadogradnju je dizajniran za korišćenje na računaru na kom je instaliran operativni sistem Windows XP ili Windows Vista. Medijum za nadogradnju možete koristiti da biste instalirali Windows 7 na računaru na kom nije instaliran Windows XP, Windows Vista ili bilo koja verzija operativnog sistema Windows tako što ćete pokrenuti računar sa diska sa instalacijom za nadogradnju operativnog sistema Windows 7 ili sa USB fleš diska i izvršiti prilagođenu instalaciju. Međutim, nećete moći da aktivirate Windows 7, čime se proverava da li imate originalnu kopiju operativnog sistema Windows i omogućava vam se korišćenje svih funkcija. Više informacija potražite u članku What is genuine Windows 7?

Više informacija o greškama pri aktivaciji potražite u članku Šta da radim ako moja šifra Windows proizvoda nije važeća? i Greška prilikom aktivacije operativnog sistema Windows 7: 0xC004F061. Opšte informacije o načinu aktiviranja možete pronaći i na Windows Veb lokaciji.

Preporučujemo da instalirate Windows XP ili Windows Vista pre nego što instalirate Windows 7 pomoću medijuma za nadogradnju. Pre nego što probate da instalirate Windows 7 pomoću medijuma za nadogradnju na računaru na kom nije instaliran Windows, pogledajte članak Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7.

Da li mogu da formatiram čvrsti disk, a zatim instaliram Windows 7?

Ako kupite puno izdanje operativnog sistema Windows 7, možete da formatirate čvrsti disk, a zatim instalirate Windows 7. Ako kupite izdanje za nadogradnju operativnog sistema Windows 7 i želite da formatirate čvrsti disk, moraćete da pokrenete računar sa diska za instalaciju operativnog sistema Windows 7 ili sa USB fleš diska, a zatim da izvršite prilagođenu instalaciju. Možete izabrati stavku Dodatne opcije diska, a zatim formatirati čvrsti disk. Nemojte koristiti program drugog proizvođača softvera da biste formatirali čvrsti disk pre instaliranja operativnog sistema Windows 7. Ako koristite medijum za nadogradnju i formatirate disk pre pokretanja procesa instalacije, nećete moći da koristite ključ za nadogradnju proizvoda da biste aktivirali Windows 7. Više informacija potražite u članku Instaliranje i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows 7.

Koja je razlika između 32-bitne i 64-bitne verzije?

64-bitni operativni sistemi mogu da koriste više RAM-a – 4 GB i više – od 32-bitnih operativnih sistema. Oni zbog toga mogu bolje da se odazivaju kada pokrenete mnogo programa odjednom. Sva maloprodajna pakovanja izdanja operativnog sistema Windows 7 (osim izdanja Home Basic) uključuju diskove sa 32-bitnom i 64-bitnom instalacijom. Da biste proverili da li vaš računar može da pokrene 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, preuzmite i instalirajte Windows 7 savetnik za nadogradnju. Više informacija o 64-bitnoj verziji operativnog sistema Windows potražite u članku Razrešavanje misterije 64-bitnog operativnog sistema Windows.

Da li mogu da izvršim nadogradnju sa 32-bitne verzije operativnog sistema Windows na 64-bitnu verziju?

Ako računar ima procesor kompatibilan sa 64-bitnom tehnologijom (CPU), možete instalirati 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7, čak i ako trenutno koristite 32-bitnu verziju. Međutim, da biste instalirali 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7 na računaru koji već radi pod 32-bitnom verzijom, moraćete da napravite rezervnu kopiju datoteka i odabrati opciju „Prilagođeno“ tokom instalacije. Zatim, morate vratiti datoteke u prethodno stanje i ponovo instalirati programe. Više informacija potražite u članku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.