Windows Media Center Extender možete da koristite za usmeravanje protoka medija uskladištenih na Windows 7 računaru u drugu sobu u kući. Više informacija o Extender uređajima potražite u člancima Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja i Windows Media Center Extender uređaji: najčešća pitanja.

Pristup muzici, slikama i drugim tipovima medija na Extender uređaju je veoma sličan korišćenju aplikacije Media Center na računaru. (Opšte informacije o podešavanju i korišćenju aplikacije Media Center potražite u članku Upotreba aplikacije Windows Media Center: preporučene veze.)

Međutim, postoje male razlike u korišćenju aplikacije Media Center na Extender uređaju u odnosu na računar. Sledeće procedure ističu neke od ovih razlika.

Prikaži sve

Dodavanje medija (ili spiskova numera) pomoću Extender uređaja

Kada uspešno podesite Extender, možda ćete morati da dodate medije (kao što su muzika, slike i snimljene TV emisije ili spiskovi numera) kako bi se prikazivali na Extender uređaju. Ovaj proces je sličan dodavanju medija u Media Center na računaru. Više informacija potražite u članku Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

 1. Na Extender uređaju, na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci i izaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku Biblioteke medija.

 3. Izaberite tip medija koji želite da dodate i kliknite na dugme Dalje. (Ako dodajete spiskove numera, izaberite stavku Muzika.)

 4. Izaberite opciju Dodaj fascikle u biblioteku i kliknite na dugme Dalje.

 5. U zavisnosti od toga gde su uskladištene medijske datoteke ili datoteke sa spiskom numera, izaberite neku od opcija u okviru Gde su fascikle koje želite da dodate? i kliknite na dugme Dalje.

 6. Idite do fascikli koje želite da dodate tako što ćete kliknuti na dugme PlusSlika dugmeta „Plus“ ili MinusSlika dugmeta „Minus“ i potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored svake fascikle. (Datoteke u potfasciklama će biti uključene u izbor.)
 7. Kada izaberete sve fascikle koje želite da Media Center nadgleda, kliknite na dugme Dalje, izaberite opciju Da, koristi ove lokacije i kliknite na dugme Završi.

  Kada završite sa dodavanjem datoteka, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se datoteke prikažu u bibliotekama.

Napomene

 • Kada podesite Extender, možete da dodate medije u Media Center na računaru i datoteke će se prikazati i na Extender uređaju. Međutim, ako u biblioteku filmova u aplikaciji Media Center dodate filmove, oni se neće prikazati u biblioteci filmova na Extender uređaju osim ako ih ručno ne dodate na Extender uređaj pomoću gorenavedene procedure.

 • Ako ste u aplikaciji Media Center na računaru dodali mrežnu fasciklu zaštićenu lozinkom, moraćete ručno da je dodate na Extender pomoću gorenavedene procedure. U 5. koraku izaberite opciju Dozvoli da ručno dodam deljenu fasciklu i sledite uputstva za unos akreditiva za mrežnu fasciklu.

Korišćenje uređaja Xbox 360 (ili drugog uređaja) kao Extender uređaja

Ako je Xbox 360 povezan sa kućnom mrežom, možete ga koristiti kao Media Center Extender. Ovo je jednostavan način za usmeravanje protoka slika, muzike, video zapisa i drugih medija sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 na TV. Za više informacija potražite termin „Extender“ na lokaciji Xbox 360 na mreži.

Ako imate Extender uređaj koji nije Xbox 360, možete ga na gotovo isti način povezati sa kućnom mrežom. Danas postoji pregršt dostupnih Extender uređaja koji su kompatibilni sa operativnim sistemom Windows 7. Na primer, neki DVD plejeri imaju ugrađenu Extender funkcionalnost. Uz ove uređaje se obično dobija i daljinski upravljač koji ima zeleno dugme „Start“ za Media Center Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču.

Da biste koristili Extender, treba da ga podesite u aplikaciji Media Center na Windows 7 računaru. Više informacija potražite u članku Podešavanje Windows Media Center Extender uređaja. Kada se podesi, uradite sledeće:

 1. Uverite se da je računar pokrenut.

 2. Uključite Xbox 360 konzolu (ili drugi Extender uređaj) i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako koristite Xbox 360, koristite Xbox 360 kontroler (ili daljinski upravljač za Xbox 360) da biste se pomerili do stavke My Xbox i izaberite stavku Windows Media Center.

  • Ako koristite drugi Extender uređaj, pritisnite zeleno dugme „Start“ Slika zelenog dugmeta „Start“ na daljinskom upravljaču na daljinskom upravljaču koji ste dobili uz Extender.
 3. Kada se početni ekran aplikacije Windows Media Center prikaže na televizoru, možete da pristupite medijima, gledate televiziju uživo ili promenite postavke na isti način kao što biste to uradili u aplikaciji Media Center na računaru.

Saveti

 • Ako koristite Xbox 360 kao Extender i već imate daljinski upravljač aplikacije Media Center, možete da podesite Xbox 360 da prepoznaje daljinski upravljač. Na kontrolnoj tabli uređaja Xbox 360 pomerite se do stavke Moj Xbox, izaberite stavku Postavke sistema, stavku Postavke konzole, zatim stavku Daljinski upravljač i izaberite opciju Oba daljinske upravljača.

 • Više informacija o korišćenju aplikacije Media Center na uređaju Xbox 360 potražite na Xbox Veb lokaciji Brzi referentni vodič za Media Center. Ona sadrži detaljan dijagram koji prikazuje kako se različite funkcije u aplikaciji Media Center koriste sa Xbox 360 kontrolerom ili daljinskim upravljačem za Xbox 360.

Uklanjanje veze sa Extender uređajem sa računara

Možda ćete morati da uklonite vezu sa Extender uređajem sa računara i da ga ponovo instalirate. Ovo je uobičajeno ako ste Extender (kao što je Xbox 360) prethodno podesili da radi sa jednim računarom, ali želite da ga koristite sa drugim. Moraćete da uklonite vezu sa prvim računarom zato što Extender može da bude povezan samo sa jednim računarom.

Da biste uklonili vezu sa Extender uređajem sa Windows 7 računara:

 1. Na računaru otvorite Windows Media Center tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi i izabrati stavku WindowsMedia Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, stavku Extender i izaberite Extender uređaj koji želite da uklonite.

 3. Kliknite na dugme Deinstaliraj i sledite uputstva za uklanjanje veze sa Extender uređajem.

 4. Ako koristite Xbox 360 kao Extender, koristite Xbox 360 kontroler da biste izvršili neku od sledećih radnji:

  1. Pomerite se do stavke Moj Xbox, izaberite stavku Postavke sistema i izaberite stavku Računari.

  2. Izaberite stavku Windows Media Center i pritisnite dugme A.

  3. Izaberite stavku Prekini vezu.

  4. Pritisnite dugme B više puta dok se ne vratite na ekran Postavke sistema.

  5. Ako Xbox 360 konzola ima čvrsti disk ili memorijsku karticu, na ekranu Postavke sistema izaberite stavku Memorija.

  6. Izaberite stavku Čvrsti disk, izaberite stavku Igre, izaberite stavku kontrolna tabla uređaja Xbox 360 i izaberite stavku Windows Media Center.

  7. Izaberite stavku Izbriši i pritisnite dugme A.

  8. Pritisnite dugme B više puta dok se ne vratite na ekran Postavke sistema.