Korišćenje funkcija „Jednostavan pristup“ u programu Windows Media Center

Windows Media Center je kompatibilan sa sledećim Windows funkcijama pristupačnosti: Narator, lupa i usluga opisa video zapisa (DVS). Narator možete da koristite da biste konvertovali tekst u govor, lupu da poboljšate prikaz ekrana, a uslugu opisa video zapisa možete da aktivirate za svoj TV.

Informacije o uključivanju visokog kontrasta u aplikaciji Media Center potražite u članku Uključivanje visokog kontrasta u aplikaciji Windows Media Center. Informacije o uključivanju titlova potražite u članku Prikazivanje pomoćnih natpisa ili titlova u programu Windows Media Center.

Korišćenje naratora

Narator je program za pretvaranje teksta u govor za osobe koje su slepe ili imaju slab vid.

Media Center ima osnovnu podršku za navigaciju u naratoru. Kada je narator otvoren, on naglas čita tekst na ekranu (kao što su opcije dugmadi ili otkucan tekst) dok se krećete kroz program Media Center. Informacije o načinu korišćenja naratora potražite u članku Slušanje teksta koji narator čita naglas.

Korišćenje lupe

Lupa objekte i tekst na ekranu čini lakše vidljivima što je korisno za osobe koje imaju slab vid. Lupa kreira poseban prozor u kome se deo ekrana prikazuje uveličano.

Media Center podržava lupu sistema Windows i druge lupe za ekrane.

Informacije o načinu korišćenja lupe potražite u članku Uvećavanje stavki na ekranu (Lupa).

Napomene

  • Lupa neće davati tačan prikaz ako se Media Center nalazi u režimu celog ekrana. Da biste izašli iz režima celog ekrana u aplikaciji Media Center, u gornjem desnom uglu kliknite na dugme Vrati u prethodno stanjeSlika dugmeta „Vrati u prethodno stanje“.
  • Da biste isključili lupu, kliknite na ikonu lupe kako biste otvorili kontrole lupe, a zatim kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“.

Aktivacija usluga opisa video zapisa (DVS)

DVS pruža dodatne informacije o slikama na ekranu. Usluga DVS nije dostupna u svim oblastima. Obratite se dobavljaču TV usluga da biste proverili dostupnost DVS-a u vašoj oblasti.

Aktivacija DVS-a

  1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku TV, a zatim izaberite stavku Audio.

  2. U okviru stavke Analogni TV zvuk kliknite na znak plus (+) da biste izbor promenili u Sekundarni zvuk (SAP), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

    Napomena

    • Kanal drugog audio programa (SAP) može da sadrži dodatni glasovni zapis koji ima glasovni komentar, DVS ili prevod sa stranog jezika.