Korišćenje roditeljskog nadzora u programu Windows Media Center

Možete koristiti roditeljski nadzor u programu Windows Media Center da biste decu sprečili da gledaju neprijatne TV emisije i filmove.

Kada uključite roditeljski nadzor, bićete upitani da kreirate pristupni kôd koji kasnije možete da koristite da biste pristupili nedozvoljenom sadržaju ili da biste promenili postavke roditeljskog nadzora. Bez pristupnog koda mogu da se gledaju samo TV emisije i filmovi čija ocena ne prekoračuje maksimalnu dozvoljenu vrednost. Nisu ocenjene sve TV emisije i filmovi tako da roditeljski nadzor možete konfigurisati tako da blokira neocenjeni sadržaj.

Više informacija potražite u odeljku Šta se može kontrolisati pomoću funkcije „Roditeljski nadzor“?

Prikaži sve

Podešavanje postavki roditeljskog nadzora

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Roditeljski nadzor.

 2. Ako prvi put pristupate roditeljskom nadzoru, bićete upitani da otkucate i potvrdite 4-cifreni broj koji ćete koristiti kao pristupni kôd. Preporučuje se da kôd zapišete zbog kasnijeg podsećanja.

 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste podesili roditeljski nadzor za TV programe, izaberite stavku TV ocene, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi TV blokiranje, a zatim upotrebite dugmad sa znakom plus (+) i minus (-) da biste izabrali maksimalnu dozvoljenu ocenu. Ako želite da ograničite sadržaj koji nije ocenjen, potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj neocenjene TV programe (ovo je opcionalno). Kliknite na dugme Sačuvaj.

   Da biste uz ocene postavke prilagodili po sadržaju, kliknite na dugme Više opcija. Postoji pet oblasti za koje možete podesiti ograničenja: izmišljeno nasilje, dvosmislen dijalog, uvredljiv jezik, seksualni sadržaj i nasilje.

  • Da biste podesili roditeljski nadzor za DVD-ove i filmove, izaberite stavku Ocene filmova/DVD-a, potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi blokiranje filmova, a zatim upotrebite dugmad sa znakom plus (+) i minus (-) da biste izabrali ocenu. Ako želite da ograničite sadržaj koji nije ocenjen, potvrdite izbor u polju za potvrdu Blokiraj neocenjene filmove (ovo je opcionalno). Kliknite na dugme Sačuvaj.

Promena pristupnog kôda

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, izaberite stavku Roditeljski nadzor, a zatim otkucajte pristupni kôd.

 2. Kliknite na dugme Promeni pristupni kôd.

 3. Otkucajte i potvrdite novi 4-cifreni pristupni kôd i kliknite na dugme U redu.

Poništavanje postavki roditeljskog nadzora

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, izaberite stavku Opšte, izaberite stavku Roditeljski nadzor, a zatim otkucajte pristupni kôd.

 2. Kliknite na dugme Poništi roditeljski nadzor.

 3. Kliknite na dugme Da da biste uklonili pristupni kôd i onemogućili sva ograničenja.

Napomene

 • Roditeljski nadzor nije dostupan u nekim zemljama ili regionima.

 • Media Center koristi ocene sa emitovanog TV signala da bi odredio koje emisije da blokira. U retkim slučajevima, ocena Vodiča se možda neće podudarati sa informacijama o oceni primljenim sa emitovanog TV signala.