Korišćenje računara bez ekrana

Windows ima mnoge funkcije koje vam omogućavaju da računar koristite bez ekrana. Na primer, narator može da čita tekst naglas ili Windows može opisivati aktivnosti na ekranu.

Možete uključiti ili podesiti postavke za ove funkcije tako što ćete u Centru za lakše korišćenje računara izabrati stranicu Korišćenje računara bez ekrana.

  1. Otvorite stranicu Korišćenje računara bez ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara, a zatim izabrati stavku Korišćenje računara bez ekrana.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Uključi narator. Ova opcija podešava pokretanje naratora kada se prijavite na Windows. Narator čita tekst na ekranu naglas i opisuje neke događaje (kao što je pojavljivanje poruka o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar. Više informacija o naratoru potražite u odeljku Slušanje teksta koji narator naglas čita.

    • Uključi audio opis. Ova opcija podešava pokretanje funkcije „Audio opis“ kada se prijavite na operativni sistem Windows. Funkcija „Audio opisi“ opisuje šta se događa u video zapisima.

    • Isključi sve nepotrebne animacije. Ova opcija isključuje efekte animacije, kao što su efekti postepenog pojavljivanja ili iščezavanja, kada su prozori ili drugi elementi zatvoreni.

    • Koliko dugo bi dijalozi za obaveštenja operativnog sistema Windows trebalo da ostanu otvoreni? Ova opcija podešava dužinu prikazivanja obaveštenja na ekranu pre nego što se ona zatvore.