Korišćenje računara bez miša ili tastature

Windows ima dve funkcije koje vam pomažu da računar koristite bez miša ili tastature: prepoznavanje govora (možete da koristite glasovne komande da biste radili sa operativnim sistemom Windows) i tastaturu na ekranu (možete da unosite tekst biranjem znakova na ekranu).

Postavke za ove funkcije možete uključiti ili prilagoditi na stranici Korišćenje računara bez miša ili tastature u Centru za lakše korišćenje računara.

  1. Otvorite stranicu Korišćenje računara bez miša ili tastature tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Jednostavan pristup, izabrati stavku Centar za lakše korišćenje računara, a zatim izabrati stavku Korišćenje računara bez miša ili tastature.

  2. Izaberite opcije koje želite da koristite:

    • Koristi tastaturu na ekranu. Ova opcija podešava pokretanje tastature na ekranu kada se prijavite na operativni sistem Windows. Tastatura na ekranu prikazuje vizuelnu tastaturu sa svim standardnim tasterima. Tastere možete birati mišem ili nekim drugim pokazivačkim uređajem ili možete koristiti tastere na standardnoj tastaturi. Više informacija o korišćenju tastature na ekranu potražite u odeljku Kucanje bez korišćenja tastature.

    • Koristi prepoznavanja govora. Koristite ovu opciju da biste kontrolisali računar glasom. Pomoću mikrofona možete izgovarati komande koje će računar razumeti i na koje će reagovati, a možete i diktirati tekst. Više informacija o podešavanju prepoznavanja govora potražite u odeljku Podešavanje prepoznavanja govora.