Korišćenje kalkulatora

Kalkulator možete koristiti da biste izvršili jednostavna izračunavanja, kao što je sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Kalkulator nudi i napredne mogućnosti programerskog, naučnog i statističkog kalkulatora.

Računanja možete da izvršite tako što ćete kliknuti na dugmad kalkulatora ili pomoću tastature. Za kucanje brojeva i operatora možete koristiti i numeričku tastaturu tako što ćete pritisnuti taster Num Lock. Više informacija o korišćenju tastature sa kalkulatorom potražite u članku Tasterske prečice.

Slika prozora „Kalkulator“
Prozor kalkulatora
 1. Otvorite kalkulator tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Kalkulator, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Kalkulator.

 2. U meniju Prikaz izaberite željeni režim.

  Prilikom promene režima, trenutno izračunavanje se briše. Zadržavaju se istorija izračunavanja i brojevi uskladišteni putem memorijskih ključeva.

 3. Kliknite na dugmad kalkulatora da biste izvršili željeno izračunavanje.

Prikaži sve

Korišćenje naučnog režima

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Naučni.

 2. Kliknite na tastere kalkulatora da biste izvršili željeno izračunavanje.

  Da biste pristupili inverznim funkcijama, kliknite na dugme Inv.

Napomene

 • U naučnom režimu kalkulator obezbeđuje preciznost od 32 značajne decimale.

 • U naučnom režimu kalkulator prilikom izračunavanja daje prvenstvo operatoru.

Korišćenje programerskog režima

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Programer.

 2. Kliknite na tastere kalkulatora da biste izvršili željeno izračunavanje.

Napomene

 • U programerskom režimu kalkulator obezbeđuje preciznost do 64 bita, u zavisnosti od veličine reči koju ste izabrali.

 • U programerskom režimu kalkulator prilikom izračunavanja daje prvenstvo operatoru.

 • Programerski režim je predviđen samo za cele brojeve. Decimale se odbacuju.

Korišćenje statističkog režima

Prilikom korišćenja statističkog režima možete uneti podatke za koje želite da izračunate statistiku, a zatim izvršiti izračunavanja. Kada unesete podatke, oni se prikazuju u oblasti istorije, a određeni broj vrednosti koje ste uneli prikazuje se u oblasti izračunavanja.

 1. Izaberite meni Prikaz, a zatim izaberite stavku Statistički podaci.

 2. Otkucajte ili kliknite na prvi podatak, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste podatke dodali skupu podataka.

 3. Kliknite na dugme za statističko izračunavanje koje želite da izvršite:

  Dugme Funkcija
  Dugme
  Slika dugmeta „Prosek“
  Funkcija

  Prosek vrednosti

  Dugme
  Slika dugmeta „Prosek kvadrata“
  Funkcija

  Prosek kvadrata vrednosti

  Dugme
  Slika dugmeta „Zbir“
  Funkcija

  Zbir vrednosti

  Dugme
  Slika dugmeta „Zbir kvadrata“
  Funkcija

  Zbir kvadrata vrednosti

  Dugme
  Slika dugmeta „Standardno odstupanje“
  Funkcija

  Standardna devijacija

  Dugme
  Slika dugmeta „Standardno odstupanje populacije“
  Funkcija

  Standardna devijacija populacije

Korišćenje istorije izračunavanja

Istorija izračunavanja prati sva izračunavanja koja kalkulator izvršava u jednoj sesiji i dostupna je u standardnom i naučnom režimu. Vrednosti u izračunavanjima možete promeniti u istoriji. Dok uređujete istoriju izračunavanja, rezultat izabranog izračunavanja prikazuje se u oblasti rezultata.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Istorija.

 2. Kliknite dvaput na izračunavanje koje želite da uredite.

 3. Unesite nove vrednosti koje želite da izračunate i pritisnite taster Enter.

Napomena

 • Istorija izračunavanja se čuva zasebno za standardni i naučni režim. Istorija koja se prikazuje zavisi od režima koji koristite.

Konvertovanje vrednosti iz jedne merne jedinice u drugu

Kalkulator možete koristiti da biste izvršili konverzije za različite merne jedinice.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Konverzija jedinica.

 2. U okviru Izbor tipa jedinice koji želite da konvertujete, sa tri liste izaberite tipove jedinica koje želite da konvertujete, a zatim u polju Iz unesite vrednost koju želite da konvertujete.

Izračunavanje datuma

Kalkulator možete koristiti da biste izračunali razliku između dva datuma ili da biste dodali dane određenom datumu ili ih oduzeli od njega.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Izračunavanje datuma.

 2. U okviru Izbor željenog izračunavanja datuma, sa liste izaberite tip izračunavanja koji želite da izvršite.

 3. Unesite informacije i kliknite na dugme Izračunaj.

Izračunavanje uštede goriva, zakupa ili otplate hipoteke

U kalkulatoru možete da koristite radne listove „Štednja goriva“, „Zakup vozila“ i „Hipoteka“ da biste izračunali uštedu goriva, uplate zakupa i uplate hipoteke.

 1. U meniju Prikaz postavite pokazivač na stavku Radni listovi, a zatim izaberite radni list za željeno izračunavanje.

 2. U okviru Izbor vrednosti koju želite da izračunate izaberite promenljivu koju želite da izračunate.

 3. U okvire za tekst unesite poznate vrednosti i kliknite na dugme Izračunaj.