Menadžer za preuzimanje navodi datoteke koje ste preuzeli sa Interneta, prikazuje gde su one uskladištene na računaru i olakšava pauziranje preuzimanja, otvaranje datoteka i izvršavanje drugih radnji.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da koristite menadžer za preuzimanje u programu Internet Explorer 9 (0:40)

Otvaranje menadžera za preuzimanje

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme AlatkeSlika dugmeta „Alatke“ i izaberite stavku Prikaži preuzimanja.
Prikaži sve

Praćenje preuzimanja

Kada preuzmete datoteku, ona se pojavljuje na vrhu menadžera za preuzimanje, a prethodno preuzete datoteke pojavljuju se po redosledu kojim su preuzete.

Za svaku preuzetu datoteku prikazane su sledeće informacije:

  • Ime i oznaka tipa datoteke

  • Veb lokacija sa koje potiče

  • Veličina

  • Lokacija na računaru

  • Dostupne radnje (na primer, Otvaranje i Pauziranje)

Izbor lokacije na kojoj se preuzimanja skladište

Podrazumevanu lokaciju za preuzimanje na računaru možete da promenite:

  • Izaberite stavku Opcije, potražite lokaciju i kliknite na dugme U redu.

Napomena

  • Ako ne budete upitani da izaberete lokaciju kada preuzimate datoteku, datoteka će automatski biti sačuvana na podrazumevanoj lokaciji.

Uklanjanje datoteka iz menadžera za preuzimanje

Pojedinačnu datoteku možete ukloniti iz menadžera za preuzimanje tako što ćete je označiti, a zatim kliknuti na dugme Ukloni ovu preuzetu stavku sa liste. Za uklanjanje svih datoteka iz menadžera za preuzimanje, kliknite na dugme Obriši listu.

Napomena

  • Uklanjanje datoteke sa liste u menadžeru za preuzimanje ne briše datoteku sa računara.

Šta još mogu da uradim u menadžeru za preuzimanje?

Kliknite desnim tasterom miša na datoteke u menadžeru za preuzimanje da biste izvršili sledeće radnje.

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku Da biste uradili sledeće
Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Brisanje datoteke

Da biste uradili sledeće

Izbrišite datoteku sa računara.

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Kopiranje veze za preuzimanje

Da biste uradili sledeće

Iskopirajte vezu koju ste koristili za preuzimanje datoteke. Možete da nalepite vezu, a zatim da je sačuvate ili pošaljete nekome.

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Prelazak na Veb stranicu za preuzimanje

Da biste uradili sledeće

Otvorite Veb stranicu sa koje ste preuzeli datoteku.

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Otvaranje fascikle u kojoj se nalazi

Da biste uradili sledeće

Otvorite lokaciju datoteke na računaru.

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Prijavljivanje da određena datoteka nije bezbedna

Da biste uradili sledeće

Otvorite SmartScreen Veb stranicu na kojoj možete da prijavite malver (zlonamerni softver).

Kliknite desnim tasterom miša na datoteku, a zatim izaberite sledeću stavku

Ponovno pokretanje provere bezbednosti te datoteke

Da biste uradili sledeće

Pokrenite sve bezbednosne provere u datoteci, uključujući SmartScreen filter.