Korišćenje iskačućih lista za otvaranje programa i stavki

Iskačuće liste su liste nedavno korišćenih stavki kao što su datoteke, fascikle ili Veb lokacije koje organizuje program koji koristite za njihovo otvaranje. Pored toga što pomoću iskačuće liste možete da otvorite nedavno korišćene stavke, takođe možete da zakačite omiljene lokacije na iskačuću listu kako biste brzo mogli da dođete do stavki koje svakodnevno koristite.

Slika na kojoj su upoređene liste za prelazak programa u meniju „Start“ i na traci zadataka
Iste stavke se prikazuju na iskačućoj listi programa, u „Start“ meniju i na traci zadataka
Prikaži sve

Upravljanje programima i stavkama pomoću iskačućih lista

Na traci zadataka iskačuće liste se prikazuju za programe koje ste zakačili na traku zadataka i za trenutno pokrenute programe. U „Start“ meniju iskačuće liste se prikazuju za programe koje ste zakačili na „Start“ meni i za nedavno otvarane programe.

Iskačuće liste mogu da uključuju nedavno otvarane stavke, najčešće otvarane stavke, zadatke ili Veb lokacije, pored svih omiljenih stavki koje ste odlučili da zakačite.

Na iskačućoj listi uvek ćete videti iste stavke za neki program, bez obzira na to da li ih prikazujete u „Start“ meniju ili na traci zadataka. Na primer, ako zakačite neku stavku na iskačuću listu programa na traci zadataka, ta stavka se takođe pojavljuje na iskačućoj listi programa u „Start“ meniju.

Napomene

 • Pored zakačenih ili trenutno otvorenih stavki, iskačuće liste na traci zadataka sadrže nekoliko komandi menija koje možete koristiti da biste zatvorili stavku ili da biste otkačili program sa trake zadataka.

 • Stavku možete prevući sa iskačuće liste da biste je kopirali na drugu lokaciju ili fasciklu. Na primer, možete prevući dokument sa iskačuće liste u e-poruku ako želite da ga pošaljete nekome.

Rad sa iskačućim listama u „Start“ meniju

Iskačuće liste u „Start“ meniju omogućavaju brz pristup stvarima koje najčešće koristite.

Slika na kojoj je prikazano kačenje stavke na listu za prelazak u meniju „Start“
Kačenje stavke na iskačuću listu u „Start“ meniju

Prikaz iskačuće liste za program

 • Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač miša na zakačeni program ili na nedavno korišćeni program blizu vrha „Start“ menija, a zatim postavite pokazivač miša ili kliknite na strelicu pored programa.

Otvaranje stavke

 • Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač miša na zakačeni program ili na nedavno korišćeni program blizu vrha „Start“ menija da biste otvorili iskačuću listu programa, a zatim izaberite stavku.

Kačenje stavke na iskačuću listu

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim otvorite iskačuću listu programa.

 2. Postavite pokazivač miša na stavku, kliknite na pribadaču koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Zakači na ovu listu.

Uklanjanje stavke

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim otvorite iskačuću listu programa.

 2. Postavite pokazivač na stavku, kliknite na pribadaču koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Otkači sa ove liste.

Napomene

 • Pri sledećem otvaranju stavke koju ste otkačili, ona će se možda ponovo pojaviti na iskačućoj listi. Da biste uklonili stavku sa liste, kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite stavku Ukloni sa ove liste.

 • Da biste obrisali istoriju iz svih iskačućih lista, pogledajte odeljak Brisanje lista u „Start“ meniju i na traci zadataka.

 • Iskačuće liste se ne prikazuju u stavci „Svi programi“ u „Start“ meniju.

Rad sa iskačućim listama na traci zadataka

Iskačuće liste na traci zadataka omogućavaju brz pristup stvarima koje najčešće koristite.

Slika na kojoj je prikazano kačenje stavke na listu za prelazak na traci zadataka
Kačenje stavke na iskačuću listu na traci zadataka

Prikaz iskačuće liste za program

 • Na traci zadataka kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa.

Otvaranje stavke sa iskačuće liste

 • Otvorite iskačuću listu programa, a zatim izaberite stavku.

Kačenje stavke na iskačuću listu

 • Otvorite iskačuću listu programa, postavite pokazivač na stavku, kliknite na pribadaču koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Zakači na ovu listu.

  Napomene

  • Takođe možete prevući ikonu datoteke ili prečicu iz „Start“ menija ili sa radne površine na traku zadataka. Tako ćete zakačiti stavku na iskačuću listu i zakačiti program na traku zadataka ukoliko on već nije zakačen.

  • Fascikle se smatraju stavkama programa Windows Explorer i prikazuju se na iskačućoj listi programa Windows Explorer kada se zakače ili otvore.

Uklanjanje stavke

 • Otvorite iskačuću listu programa, postavite pokazivač na stavku, kliknite na pribadaču koja će se pojaviti, a zatim izaberite stavku Otkači sa ove liste.

  Napomene

  • Pri sledećem otvaranju stavke koju ste otkačili, ona će se možda ponovo pojaviti na iskačućoj listi. Da biste uklonili stavku sa liste, kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim izaberite stavku Ukloni sa ove liste.

  • Da biste obrisali istoriju iz svih iskačućih lista, pogledajte odeljak Brisanje lista u „Start“ meniju i na traci zadataka.