Korišćenje senzora lokacije i ostalih senzora

Ako koristite senzore, programi na računaru mogu prilagoditi informacije i usluge umesto vas na osnovu trenutne lokacije računara, okruženja računara itd. Na primer, pomoću senzora lokacije i računara možete pronaći restoran u blizini, dobiti uputstva za vožnju do restorana, poslati uputstva za vožnju prijatelju, a zatim pratiti uputstva na mapi dok putujete do odredišta. Više informacija o različitim tipovima senzora potražite u odeljku Šta je senzor?

Programi mogu pristupiti informacijama iz senzora nakon što se on instalira i omogući na računaru. Programi nakon toga mogu uskladištiti ili koristiti te informacije da bi vam pomogli pri obavljanju svakodnevnih zadataka ili poboljšali utisak pri radu sa računarom. Da biste sprečili da svi programi i korisnički nalozi pristupaju informacijama iz senzora, možete onemogućiti senzor. Više informacija potražite u odeljku Omogućavanje ili onemogućavanje senzora.

Budući da neki programi mogu slati lične informacije putem mrežnih veza, možete omogućiti ili onemogućiti senzor samo kada se prijavljeni na Windows pomoću administratorskog naloga.

Možda ćete želeti da ograničite pristup ličnim informacijama o određenim korisnicima na računaru. Više informacija potražite u odeljku Promena programa i usluga koji mogu pristupati informacijama iz senzora.

Više informacija o privatnosti potražite u odeljku Kako senzor utiče na privatnost?