Tehnologija ReadyBoost može da ubrza računar koristeći prostor za skladištenje na većini USB fleš diskova i fleš memorijskih kartica. Kada priključite uređaj za skladištenje kompatibilan sa tehnologijom ReadyBoost u računar, dijalog „Automatska reprodukcija“ nudi vam opciju da ubrzate računar pomoću tehnologije ReadyBoost. Ako izaberete ovu opciju, možete odabrati koliko ćete memorije na uređaju koristiti za ovu svrhu.

Kada podesite uređaj da radi sa tehnologijom ReadyBoost, Windows vam pokazuje koliko prostora je preporučeno da joj dozvolite da koristi za optimalne performanse. Da bi ReadyBoost efikasno ubrzao računar, fleš disk ili memorijska kartica bi trebalo da imaju najmanje 1 gigabajt (GB) slobodnog prostora. Ako uređaj nema dovoljno slobodnog prostora za ReadyBoost, videćete poruku u kojoj se kaže da je potrebno da oslobodite prostor na uređaju ako želite da ga koristite za ubrzanje sistema.

Tehnologiju ReadyBoost možete da omogućite ili onemogućite za određeni fleš disk ili drugi prenosivi uređaj za skladištenje. Više informacija potražite u odeljku Uključivanje ili isključivanje tehnologije ReadyBoost za uređaj za skladištenje.

Slika kartice „ReadyBoost“
Kartica „ReadyBoost“ omogućava vam da odlučite koliko ćete prostora za skladištenje na prenosivom uređaju koristiti za povećanje brzine sistema.

Stvari koje treba tražili kod fleš memorijskog uređaja

Evo nekih saveta za stvari koje treba tražiti prilikom izbora USB fleš diska ili fleš memorijske kartice za upotrebu sa tehnologijom ReadyBoost:

  • Minimalna količina dostupnog prostora preporučena za efikasno ubrzanje računara pomoću tehnologije ReadyBoost jeste 1 GB.

  • Za najbolje rezultate koristite fleš disk ili fleš memorijsku karticu sa dostupnim prostorom koji je barem duplo veći od količine memorije (RAM) na računaru, a poželjno je da ima četiri puta više memorije. Na primer, ako računar ima 1 GB RAM-a, a vi priključite USB fleš disk koji ima 4 GB, ostavite najmanje 2 GB slobodnog prostora na fleš disku da biste dobili najbolje performanse od tehnologije ReadyBoost, a poželjno je da ostavite čitava 4 GB. Od vaše upotrebe računara zavisi koliko vam je memorije potrebno. Otvaranje velikog broja programa odjednom koristi više memorije.

  • Obezbedite tehnologiji ReadyBoost 2 GB do 4 GB prostora za najbolje rezultate na većini računara. Na većini fleš diskova i fleš memorijskih kartica možete da rezervišete više od 4 GB prostora za ReadyBoost. (Uređaji za skladištenje formatirani sa starijim FAT32 sistemom datoteka ne mogu da skladište više od 4 GB.) Sa tehnologijom ReadyBoost možete da koristite maksimalno 32 GB dostupnog prostora na bilo kojem pojedinačnom prenosivom uređaju za skladištenje i najviše 256 GB ukupno po računaru (tako što ćete ubaciti najviše osam USB fleš diskova ili fleš memorijskih kartica u isti računar).

  • Da bi funkcionisao sa tehnologijom ReadyBoost, USB fleš disk mora da podržava USB 2.0 ili noviji standard. Računar mora da ima najmanje jedan slobodan USB 2.0 port u koji možete da priključite fleš disk. ReadyBoost najbolje funkcioniše ako fleš disk priključite direktno u USB port na računaru, a ne u spoljno USB čvorište deljeno sa drugim USB uređajima.

  • Ako želite da budete sigurni da USB fleš disk funkcioniše sa tehnologijom ReadyBoost, potražite napomenu proizvođača da je fleš disk „Poboljšan za ReadyBoost“. Ne navode svi proizvođači ovu napomenu na pakovanju. Ako se nigde ne pominje kompatibilnost sa tehnologijom ReadyBoost, fleš disk će i dalje možda funkcionisati sa njom.

  • Postoje mnoge različite vrste fleš memorijskih kartica kao što su CompactFlash i Secure Digital (SD) memorijske kartice. Većina memorijskih kartica funkcioniše sa tehnologijom ReadyBoost. Neke SD memorijske kartice ne funkcionišu dobro sa tehnologijom ReadyBoost zbog problema sa interfejsom SD kartica. ReadyBoost će prikazati poruku o grešci ako pokušate da koristite neku od tih kartica.

Napomene

  • Ako računar ima čvrsti disk koji koristi tehnologiju solid-state uređaja (SSD), možda nećete videti opciju za ubrzanje računara putem tehnologije ReadyBoost kada priključite USB fleš disk ili fleš memorijsku karticu. To je zbog toga što su neki SSD uređaji toliko brzi da je malo verovatno da bi imali koristi od tehnologije ReadyBoost.

  • U nekim situacijama možda nećete moći da koristite svu memoriju na uređaju za ubrzanje računara. Na primer, neki fleš memorijski uređaji sadrže sporu i brzu fleš memoriju, a ReadyBoost može da koristi samo brzu fleš memoriju za ubrzanje računara.