Bojanka je funkcija u operativnom sistemu Windows 7 koju možete koristiti za kreiranje crteža na praznoj oblasti za crtanje ili na postojećim slikama. Mnoge alatke koje koristite u programu Bojanka se nalaze na traci koja se nalazi na vrhu prozora programa Bojanka. Sledeća ilustracija prikazuje traku i druge delove programa Bojanka.

Slika prozora „Bojanka“
Prozor programa Bojanka

Crtanje linija

Otvorite program „Bojanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Bojanka.

Možete koristiti nekoliko različitih alatki za crtanje u programu Bojanka. Alatka koju koristite i opcije koje izaberete određuju kako će se linije prikazati na crtežu. Ovo su alatke koje možete koristiti za crtanje linija u programu Bojanka.

Prikaži sve

Alatka „Olovka“

Alatku OlovkaSlika alatke „Olovka“ koristite za crtanje tankih linija slobodnog oblika ili krivih linija.
 1. Na kartici Početak, u grupi Oblici izaberite alatku OlovkaSlika alatke „Olovka“
 2. U grupi Boje izaberite stavku Boja 1, izaberite boju, a zatim prevucite pokazivač na slici da biste crtali.

  Da biste crtali pomoću boje 2 (pozadina), kliknite desnim tasterom miša dok prevlačite pokazivač.

Četkice

Alatku ČetkiceSlika alatke „Četkice“ koristite za crtanje linija koje imaju drugačiji izgled i teksturu—kao da koristite različite slikarske četkice. Korišćenjem različitih četkica možete crtati linije slobodnog oblika i krive linije koje imaju različite efekte.
 1. Na kartici Početak u okviru stavke Četkice kliknite na strelicu nadole.

 2. Kliknite na slikarsku četkicu koju želite da koristite.

 3. Izaberite stavku Veličina i kliknite na veličinu linije, što će odrediti debljinu poteza četkicom.

 4. U grupi Boje izaberite stavku Boja 1, izaberite boju, a zatim prevucite pokazivač da biste slikali.

  Da biste slikali pomoću boje 2 (pozadina), kliknite desnim tasterom miša dok prevlačite pokazivač.

Alatka „Linija“

Alatku LinijaSlika alatke „Linija“ koristite za crtanje prave linije. Prilikom korišćenja ove alatke, možete odabrati debljinu linije kao i njen izgled.
 1. Na kartici Početak, u grupi Oblici izaberite alatku LinijaSlika alatke „Linija“.
 2. Izaberite stavku Veličina i kliknite na veličinu linije, što će odrediti debljinu linije.

 3. U grupi Boje izaberite stavku Boja 1, izaberite boju, a zatim prevucite pokazivač da biste nacrtali liniju.

  Da biste nacrtali liniju koja koristi boju 2 (pozadina), kliknite desnim tasterom miša dok prevlačite pokazivač.

 4. (Opcionalno) Da biste promenili stil linije, u grupi Oblici izaberite stavku Obris i izaberite stil linije.

Savet

 • Da biste nacrtali horizontalnu liniju, pritisnite i držite taster Shift dok crtate sa jedne na drugu stranu.

 • Da biste nacrtali vertikalnu liniju, pritisnite i držite taster Shift i crtajte nagore ili nadole.

Alatka „Kriva linija“

Alatku Kriva linijaSlika alatke „Kriva“ koristite za crtanje glatke krive linije.
 1. Na kartici Početak, u grupi Oblici izaberite alatku Kriva linijaSlika alatke „Kriva linija“.
 2. Izaberite stavku Veličina i kliknite na veličinu linije, što će odrediti debljinu linije.

 3. U grupi Boje izaberite stavku Boja 1, izaberite boju, a zatim prevucite pokazivač da biste nacrtali liniju.

  Da biste nacrtali liniju koja koristi boju 2 (pozadina), kliknite desnim tasterom miša dok prevlačite pokazivač.

 4. Pošto nacrtate liniju, kliknite na oblast slike na kojoj želite da bude luk krive linije, a zatim prevucite pokazivač da biste podesili krivu liniju.

Crtanje različitih oblika

Program Bojanka možete koristiti za dodavanje različitih oblika na sliku. Gotovi oblici obuhvataju tradicionalne oblike—pravougaonike, elipse, trouglove i strelice—i zabavne i neobične oblike kao što su srce, munja ili oblačići. Ako želite da napravite sopstveni prilagođeni oblik, možete koristiti alatku „Mnogougaonik“ Slika alatke „Mnogougaonik“ da biste to uradili.
Slika galerije „Oblici“
Oblici u programu Bojanka
Prikaži sve

Gotovi oblici

Program Bojanka možete koristiti za crtanje različitih tipova gotovih oblika. Evo spiska tih oblika:

 • Linija

 • Kriva linija

 • Oval

 • Pravougaonik i pravougaonik zaobljenih uglova

 • Trougao i pravougli trougao

 • Romb

 • Petougaonik

 • Šestougaonik

 • Strelice (Strelica udesno, Strelica ulevo, Strelica nagore, Strelica nadole)

 • Zvezde (Zvezda sa četiri kraka, Zvezda sa pet krakova, Zvezda sa šest krakova)

 • Oblačići (Pravougaoni oblačić zaobljenih uglova, Ovalni oblačić, Oblačić u obliku oblaka)

 • Srce

 • Munja

 1. Na kartici Početak, u grupi Oblici izaberite gotov oblik.

 2. Da biste nacrtali oblik, prevucite pokazivač.

  Da biste nacrtali oblik sa jednakim stranicama, pritisnite i držite taster Shift dok prevlačite miš. Na primer, da biste nacrtali kvadrat, izaberite stavku PravougaonikSlika pravougaonika i pritisnite i držite taster Shift i prevucite miš.
 3. Dok je oblik izabran, možete uraditi nešto od sledećeg da biste promenili njegov izgled:

  • Da biste promenili stil linije, u grupi Oblici izaberite stavku Obris i izaberite stil linije.

   Ako ne želite da oblik ima obris, izaberite stavku Obris i izaberite stavku Bez obrisa.

  • Da biste promenili veličinu obrisa, izaberite stavku Veličina i izaberite veličinu (debljinu) linije.

  • U grupi Boje kliknite na dugme Boja 1, a zatim izaberite boju za obris.

  • U grupi Boje kliknite na dugme Boja 2, a zatim izaberite boju kojom želite da popunite oblik.

  • Da biste promenili stil popune, u grupi Oblici kliknite na dugme Popuna i izaberite stil popune.

   Ako ne želite da oblik bude popunjen, izaberite stavku Popuna i izaberite stavku Bez popune.

Alatka „Mnogougaonik“

Alatku MnogougaonikSlika alatke „Mnogougaonik“ koristite za pravljenje prilagođenog oblika sa većim brojem stranica.
 1. Na kartici Početak, u grupi Oblici izaberite alatku MnogougaonikSlika alatke „Mnogougaonik“.
 2. Za crtanje mnogougaonika, prevucite pokazivač da biste nacrtali pravu liniju. Zatim kliknite na mesta na kojima želite da se pojave dodatne stranice.

  Da biste kreirali stranice sa uglovima od 45 ili 90 stepeni, pritisnite i držite taster Shift dok kreirate svaku stranicu.

 3. Povežite poslednju liniju sa prvom linijom da biste završili crtanje mnogougaonika i zatvorili oblik.

 4. Dok je oblik izabran, možete uraditi nešto od sledećeg ako želite da promenite njegov izgled:

  • Da biste promenili stil linije, u grupi Oblici izaberite stavku Obris i izaberite stil linije.

   Ako ne želite da oblik ima obris, izaberite stavku Obris i izaberite stavku Bez obrisa.

  • Da biste promenili veličinu obrisa, izaberite stavku Veličina i izaberite veličinu (debljinu) linije.

  • U grupi Boje kliknite na dugme Boja 1, a zatim izaberite boju za obris.

  • U grupi Boje kliknite na dugme Boja 2, a zatim izaberite boju kojom želite da popunite oblik.

  • Da biste promenili stil popune, u grupi Oblici kliknite na dugme Popuna i izaberite stil popune.

   Ako ne želite da oblik bude popunjen, izaberite stavku Popuna i izaberite stavku Bez popune.

Dodavanje teksta

U programu Bojanka takođe možete dodati sopstveni tekst ili poruku na sliku.

Alatka „Tekst“

Alatku TekstSlika alatke „Tekst“ koristite za unošenje teksta na sliku.
 1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite alatku TekstSlika alatke „Tekst“
 2. Prevucite pokazivač preko oblasti za crtanje tamo gde želite da dodate tekst.

 3. U okviru stavke Alatke za tekst, na kartici Tekst, u grupi Font izaberite vrstu, veličinu i stil fonta.

  Slika grupe „Font“
  Grupa „Font“
 4. U grupi Boje kliknite na dugme Boja 1, a zatim izaberite boju za tekst.

 5. Otkucajte tekst koji želite da dodate.

 6. (Opcionalno) Ako želite da popunite pozadinu oblasti za tekst, u grupi Pozadina izaberite stavku Neprozirno. U grupi Boje kliknite na dugme Boja 2, a zatim izaberite boju pozadine za oblast teksta.

Izbor i uređivanje objekata

U programu Bojanka možete promeniti deo slike ili objekta. da biste to uradili, treba da izaberete deo slike koji želite da promenite i da ga zatim uredite. Neke od promena koje možete izvršiti uključuju sledeće: promena veličine objekta, premeštanje ili kopiranje objekta, rotiranje objekta ili izrezivanje slike da bi se prikazala samo izabrana stavka.

Prikaži sve

Alatka „Izbor“

Alatku IzborSlika alatke „Izaberi“ koristite za izbor dela slike koji želite da promenite.
 1. Na kartici Početak, u grupi Slika u okviru stavke Izbor kliknite na strelicu nadole.

 2. Uradite jedno od sledećeg u zavisnosti od toga šta želite da izaberete.

  • Da biste izabrali kvadratni ili pravougaoni deo slike, izaberite stavku Pravougaoni izbor i prevucite pokazivač da biste izabrali deo slike na kojem želite da radite.

  • Da biste izabrali nepravilno oblikovani deo slike, izaberite stavku Izbor slobodnog oblika i prevucite pokazivač da biste izabrali deo slike na kojem želite da radite.

  • Da biste izabrali celu sliku, izaberite stavku Izaberi sve.

  • Da biste izabrali sve na slici osim trenutno izabrane oblasti, izaberite stavku Obrni izbor.

  • Da biste izbrisali izabrani objekat, izaberite stavku Izbriši.

 3. Utvrdite da li je boja 2 (pozadina) uključena u izbor tako što ćete izvršiti sledeće radnje:

  • Da biste uključili boju pozadine u izbor, opozovite izbor u polju Prozirni izbor. Kada nalepite izbor, boja pozadine će biti uključena i pojaviće se u nalepljenoj stavci.

  • Da bi izbor bio proziran bez boje pozadine u njemu, izaberite stavku Prozirni izbor. Kada nalepite izbor, sve oblasti koje koriste trenutnu boju pozadine biće prozirne, što će omogućiti da se ostatak slike prikaže umesto njega.

Izrezivanje

Alatku IzrezivanjeSlika alate za izrezivanje koristite za izrezivanje slike kako bi se samo izabrani deo prikazao na slici. Izrezivanje vam dozvoljava da promenite sliku kako bi samo izabrani objekat ili osoba bili vidljivi.
 1. Na kartici Početak, u grupi Slika u okviru stavke Izbor kliknite na strelicu i izaberite vrstu izbora koji želite da izvršite.

 2. Prevucite pokazivač da biste izabrali deo slike koji želite da prikažete.

 3. U grupi Slika izaberite stavku Izrezivanje.

 4. Da biste sačuvali izrezanu sliku kao novu datoteku, kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“, usmerite pokazivač na stavku Sačuvaj kao i izaberite tip datoteke za trenutnu sliku.
 5. U polje Ime datoteke otkucajte novo ime datoteka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Čuvanje izrezane slike kao nove datoteke slike sprečava zamenu originalne datoteke slike.

Rotiranje

Alatku RotiranjeSlika alatke „Rotiranje“ koristite za rotiranje cele slike ili izabranog dela slike.
 • U zavisnosti od toga šta želite da rotirate, uradite jedno od sledećeg:

  • Da biste rotirali celu sliku, na kartici Početak, u grupi Slika izaberite stavku Rotiranje i izaberite smer rotacije.

  • Da biste rotirali objekat ili deo slike, na kartici Početak, u grupi Slika izaberite stavku Izbor. Prevucite pokazivač da biste izabrali oblast ili objekat, izaberite stavku Rotiranje i izaberite smer rotacije.

Brisanje dela slike

Alatku BrisačSlika alatke „Brisač“ koristite za brisanje delova slike.
 1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite alatku BrisačSlika alatke „Brisač“.
 2. Kliknite na alatku Veličina, izaberite veličinu brisača, a zatim prevucite brisač preko dela slike koji želite da izbrišete. Sve oblasti koje obrišete otkriće boju pozadine (boja 2).

Promena veličine slike ili dela slike

Alatku Promena veličineSlika dugmeta „Promeni veličinu“ koristite za promenu veličine cele slike ili objekta ili dela slike. Možete takođe iskositi objekat na slici kako bi izgledao nagnuto.
Prikaži sve

Promena veličine cele slike

 1. Na kartici Početak, u grupi Slika izaberite stavku Promena veličine.

 2. U dijalogu Promena veličine i iskošavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina kako bi slika promenjene veličine imala isti odnos širina/visina kao originalna slika.

 3. U oblasti Promena veličine izaberite stavku Pikseli, a zatim u polju Horizontalno unesite novu širinu ili u polju Vertikalno unesite novu visinu. Kliknite na dugme U redu.

  Ako je u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina potvrđen izbor, potrebno je da unesete samo horizontalnu vrednost (širinu) ili vertikalnu vrednost (visinu). Drugo polje u oblasti „Promena veličine“ automatski se ažurira.

  Na primer, ako je veličina slike 320 x 240 piksela, a želite da je smanjite na pola te veličine sa istim odnosom širina/visina, u oblasti Promena veličine, potvrdite izbor u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina i u polje Horizontalno unesite vrednost 160. Nova veličina slike će biti duplo manja od originalne i iznosiće 160 x 120 piksela.

Promena veličine dela slike

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Izbor i prevucite pokazivač da biste izabrali deo ili objekat.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slika kliknite na dugme Promeni veličinu.

 3. U dijalogu Promena veličine i iskošavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina kako bi deo promenjene veličine imao isti odnos širina/visina kao originalni.

 4. U oblasti Promena veličine izaberite stavku Pikseli, a zatim u polju Horizontalno unesite novu širinu ili u polju Vertikalno unesite novu visinu. Kliknite na dugme U redu.

  Ako je u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina potvrđen izbor, potrebno je da unesete samo horizontalnu vrednost (širinu) ili vertikalnu vrednost (visinu). Drugo polje u oblasti „Promena veličine“ automatski se ažurira.

  Na primer, ako je veličina izabranog dela 320 x 240 piksela, a želite da ga smanjite na pola te veličine sa istim odnosom širina/visina, u oblasti Promena veličine, potvrdite izbor u polju za potvrdu Održavaj odnos širina/visina i u polje Horizontalno unesite vrednost 160. Deo će biti duplo manje veličine u odnosu na originalnu sliku i iznosiće 160 x 120 piksela.

Promena veličine oblasti za crtanje

 • Uradite nešto od sledećeg u zavisnosti od načina na koji želite da promenite veličinu oblasti za crtanje:

  • Da biste promenili veličinu oblasti za crtanje i učinili je većom, prevucite malo belo polje na ivici oblasti za crtanje na željenu veličinu.

  • Da biste promenili veličinu oblasti za crtanje unosom određene veličine, kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Svojstva. U poljima Širina i Visina unesite novu širinu i visinu i kliknite na dugme U redu.

Iskošavanje objekta

 1. Na kartici Početak izaberite stavku Izbor i prevucite pokazivač da biste izabrali deo ili objekat.

 2. Kliknite na dugme Promeni veličinu.

 3. U dijalogu Promena veličine i iskošavanje, u oblasti Iskošavanje (stepeni) u poljima Horizontalno i Vertikalno unesite količinu za iskošavanje izabrane oblasti (u stepenima) i kliknite na dugme U redu.

Premeštanje i kopiranje objekata

Kada izaberete objekat, možete iseći ili kopirati izabranu stavku. To vam dozvoljava da jedan objekat koristite više puta na slici ukoliko to želite ili da premestite objekat (kada ga izaberete) na novi deo slike.

Prikaži sve

Isecanje i lepljenje

Alatku IsecanjeSlika dugmeta „Iseci“ koristite za isecanje izabranog objekta i njegovo lepljenje na drugi deo slike. Kada isečete izabranu oblast, isečena oblast će biti zamenjena bojom pozadine. Stoga, ako slika ima neprozirnu boju pozadine, možete da promenite boju Boja 2 tako da se podudara sa bojom pozadine pre nego što isečete objekat.
 1. Na kartici Početak, u grupi Slika izaberite stavku Izbor i prevucite pokazivač da biste izabrali deo ili objekat koji želite da isečete.

 2. U grupi Ostava izaberite stavku Isecanje.

 3. U grupi Ostava izaberite stavku Lepljenje.

 4. Dok je objekat izabran, premestite ga na novo mesto na slici na kojem želite da se prikaže.

Kopiranje i lepljenje

Alatku KopiranjeSlika dugmeta „Kopiraj“ koristite za kopiranje izabranog objekta u programu Bojanka. To je korisno ako imate linije, oblike ili tekst za koje želite da se pojave više puta na slici.
 1. Na kartici Početak, u grupi Slika izaberite stavku Izbor i prevucite pokazivač da biste izabrali deo ili objekat koji želite da kopirate.

 2. U grupi Ostava izaberite stavku Kopiranje.

 3. U grupi Ostava izaberite stavku Lepljenje.

 4. Dok je objekat izabran, premestite ga na novo mesto na slici na kojem želite da se kopija prikaže.

Nalepite sliku u program Bojanka

Koristite komandu Nalepi iz da biste nalepili postojeću datoteku slike u program Bojanka. Kada nalepite datoteku slike, možete je urediti bez promene originala (pod uslovom da sačuvate uređenu sliku sa drugačijim imenom datoteke).

 1. U grupi Ostava u okviru stavke Lepljenje kliknite na strelicu i kliknite na dugme Nalepi iz.

 2. Pronađite datoteku slike koju želite da nalepite u program Bojanka, kliknite na nju i kliknite na dugme Otvori.

Rad sa bojama

Postoji nekoliko alatki za rad sa bojama u programu Bojanka. One vam dozvoljavaju da koristite boje koje želite prilikom crtanja i uređivanja u programu Bojanka.

Prikaži sve

Okviri sa bojama

Okviri sa bojama pokazuju trenutne boje Boja 1 (boja prednjeg plana) i Boja 2 (boja pozadine). Način na koji se oni koriste zavisi od toga šta radite u programu Bojanka.

Slika polja „Boja“
Okviri sa bojama
 • Prilikom korišćenja okvira sa bojama, možete uraditi nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili izabranu boju prednjeg plana, na kartici Početak, u grupi Boje kliknite na dugme Boja 1, a zatim izaberite kvadrat sa bojom.

  • Da biste promenili izabranu boju pozadine, na kartici Početak, u grupi Boje kliknite na dugme Boja 2, a zatim izaberite kvadrat sa bojom.

  • Da biste bojili izabranom bojom prednjeg plana, prevucite pokazivač.

  • Da biste bojili izabranom bojom pozadine, kliknite desnim tasterom miša dok prevlačite pokazivač.

Birač boja

Koristite alatku Birač bojaSlika alatke „Birač boja“ za podešavanje trenutne boje prednjeg plana ili pozadine. Izborom boje sa slike možete se uveriti da koristite boju koju želite prilikom crtanja u programu Bojanka kako bi se boje podudarale.
 1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite alatku Birač bojaSlika alatke „Birač boja“.
 2. Kliknite na boju na slici koju želite da postavite kao boju prednjeg plana ili desnim tasterom miša kliknite na boju na slici koju želite da postavite kao boju pozadine.

Popuna bojom

Alatku Popuna bojomSlika alatke „Popuna bojom“ koristite za popunjavanje cele slike ili ograđenog oblika bojom.
 1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite alatku Popuna bojomSlika alatke „Popuna bojom“.
 2. U grupi Boje kliknite na dugme Boja 1, izaberite boju, a zatim kliknite unutar oblasti da biste je popunili.

 3. Da biste uklonili boju i zamenili je bojom pozadine, kliknite na dugme Boja 2, izaberite boju, a zatim kliknite desnim tasterom miša na oblast da biste je popunili.

Uređivanje boja

Koristite alatku Uređivanje bojaSlika alatke „Uređivanje boja“ da biste izabrali novu boju. Mešanje boja u programu Bojanka vam dozvoljava da odaberete tačnu boju koju želite da koristite.
 1. Na kartici Početak, u grupi Boje izaberite stavku Uređivanje boja.

 2. U dijalogu Uređivanje boja izaberite boju u paleti boja i kliknite na dugme U redu.

  Boja će se pojaviti u jednom od okvira sa bojama kako biste tu boju mogli da koristite u programu Bojanka.

Prikaz slike

Promena prikaza u programu Bojanka vam dozvoljava da odaberete kako želite da radite sa slikom. Možete povećati određeni deo slike ili celu sliku ako želite. Isto tako možete smanjiti sliku ako je previše velika. Pored toga, možete prikazati lenjire i linije koordinatne mreže dok radite u programu Bojanka i to može doprineti boljem radu u programu Bojanka.

Prikaži sve

Lupa

Alatku LupaSlika alatke „Lupa“ koristite za povećavanje nekog dela slike.
 1. Na kartici Početak, u grupi Alatke izaberite stavku LupaSlika alatke „Lupa“, pomerite lupu i kliknite da biste povećali deo slike prikazan u kvadratu.

  Premestite horizontalnu i vertikalnu traku za pomeranje sa donje i desne strane prozora da biste pomerali sliku.

 2. Da biste smanjili nivo zumiranja, kliknite ponovo desnim tasterom miša na lupu.

Povećavanje i smanjivanje

Alatke Povećavanje i Smanjivanje koristite da biste videli veći ili manji prikaz slike. Na primer, možda uređujete mali deo slike i treba da povećate sliku da biste ga videli. Ili je situacija obratna; slika je previše velika da bi se uklopila u ekran i treba da je smanjite da biste je prikazali celu.

U programu Bojanka postoji nekoliko različitih načina za povećavanje ili smanjivanje u zavisnosti od toga šta želite da uradite.

 1. Da biste povećali nivo zumiranja, na kartici Prikaz, u grupi Zumiranje izaberite stavku Povećavanje.

 2. Da biste smanjili nivo zumiranja, na kartici Prikaz, u grupi Zumiranje izaberite stavku Smanjivanje.

 3. Da biste u prozoru programa Bojanka prikazali sliku u stvarnoj veličini, na kartici Prikaz, u grupi Zumiranje izaberite stavku 100%.

Savet

 • Da biste povećali i smanjili sliku, možete takođe da kliknete na dugme „Povećaj“ Slika dugmeta „Uvećaj“ ili „Smanji“ Slika dugmeta „Umanji“ na klizaču za zumiranje sa donje strane prozora programa Bojanka da biste povećali ili smanjili nivo zumiranja.
  Slika klizača za zumiranje
  Klizač za zumiranje

Lenjiri

Alatku Lenjiri koristite da biste prikazali horizontalni lenjir na vrhu oblasti za crtanje i vertikalni lenjir sa leve strane oblasti za crtanje. Lenjiri vam dozvoljavaju da prikažete dimenzije slike i to može pomoći prilikom promene veličine slika.

 1. Da biste prikazali lenjire, na kartici Prikaz, u grupi Prikaži ili sakrij potvrdite izbor u polju Lenjiri.

 2. Da biste sakrili lenjire, opozovite izbor u polju Lenjiri.

Linije koordinatne mreže

Alatku Linije koordinatne mreže koristite da biste poravnali oblike i linije prilikom crtanja u programu Bojanka. Linije koordinatne mreže su korisne zato što obezbeđuju vizuelnu referencu za veličine objekata dok crtate i mogu vam pomoći u poravnavanju objekata.

 1. Da biste prikazali linije koordinatne mreže, na kartici Prikaz, u grupi Prikaži ili sakrij potvrdite izbor u polju Linije koordinatne mreže.

 2. Da biste sakrili linije koordinatne mreže, opozovite izbor u polju Linije koordinatne mreže.

Ceo ekran

Alatku Ceo ekranSlika dugmeta „Ceo ekran“ koristite za prikaz slike preko celog ekrana.
 1. Da biste prikazali sliku preko celog ekrana, na kartici Prikaz, u grupi Ekran izaberite stavku Ceo ekran.

 2. Da biste napustili ceo ekran i vratili se na prozor programa Bojanka, kliknite na sliku.

Čuvanje i korišćenje slike

Prilikom uređivanja u programu Bojanka, trebalo bi često da čuvate rad kako ga ne biste slučajno izgubili. Kada sačuvate sliku, možete je koristiti na računaru ili je deliti sa drugima putem e-pošte.

Prikaži sve

Prvo čuvanje slike

Kada po prvi put čuvate sliku, biće potrebno da joj date ime datoteke.

 1. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Sačuvaj.
 2. U polju Sačuvaj kao tip izaberite željeni format datoteke.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime i kliknite na dugme Sačuvaj.

Otvaranje slike

Umesto pokretanja nove slike, možete da otvorite postojeću sliku i uredite je u programu Bojanka.

 1. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Otvori.
 2. Pronađite sliku koju želite da otvorite u programu Bojanka, kliknite na nju i kliknite na dugme Otvori.

Podešavanje slike kao pozadine radne površine

Možete takođe podesiti sliku kako bi se koristila kao pozadina radne površine na računaru.

 1. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Sačuvaj.
 2. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“, postavite pokazivač na stavku Podesi kao pozadinu radne površine i izaberite jednu od postavki pozadine radne površine.

Slanje slike putem e-pošte

Ako na računaru imate instaliran i konfigurisan program za e-poštu, možete sliku možete priložiti u e-poruci i deliti je sa drugima putem e-pošte.

 1. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Sačuvaj.
 2. Kliknite na dugme BojankaSlika dugmeta „Bojanka“ i izaberite stavku Pošalji putem e-pošte.
 3. U e-poruci unesite e-adresu primaoca, otkucajte kratku poruku i pošaljite e-poruku koja sadrži priloženu sliku..