Gotovo sve što radite na računaru zahteva korišćenje programa. Na primer, ako želite da nacrtate sliku, morate da upotrebite program za crtanje ili slikanje. Da biste napisali pismo, koristite program za obradu teksta. Da biste istraživali Internet, koristite program koji se zove Veb pregledač. Hiljade programa je dostupno za operativni sistem Windows.

Otvaranje programa

„Start“ meni je glavni ulaz u sve programe na računaru. Da biste otvorili „Start“ meni, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“ . Levo okno „Start“ menija sadrži malu listu programa uključujući Internet pregledač, program za e-poštu i nedavno korišćene programe. Kliknite na program da biste ga otvorili.

Ako ne vidite program koji želite da otvorite, ali znate njegovo ime, otkucajte celo ime ili deo imena u polje za pretragu u dnu levog okna. U okviru stavke Programi kliknite na neki program da biste ga otvorili.

Da biste pregledali celu listu programa, kliknite na dugme Start i izaberite stavku Svi programi. Više informacija potražite u odeljku „Start“ meni (pregled).

Savet

 • Program možete otvoriti i tako što ćete otvoriti datoteku. Otvaranje datoteke automatski otvara program koji je povezan sa tom datotekom. Više informacija potražite u odeljku Otvaranje datoteke ili fascikle.

Korišćenje komandi u programima

Većina programa sadrži desetine ili čak stotine komandi (radnji) koje koristite u radu sa programom. Mnoge od tih komandi organizovane su na traci koja se nalazi neposredno ispod naslovne trake.

Traka u programu „Bojanka“
Traka u programu „Bojanka“

U nekim programima komande mogu biti smeštene u okviru menija. Poput menija u restoranu, meni programa prikazuje listu izbora. Kako ekran ne bi bio zagušen, meniji su skriveni dok ne kliknete na njihove naslove na traci sa menijima koja se nalazi ispod naslovne trake.

Kliknite na neku od komandi navedenih na traci da biste je odabrali. Ponekad će se pojaviti dijalog u okviru koga možete izabrati dodatne opcije. Ako je komanda nedostupna ili na nju ne može da se klikne, ona će biti siva.

U nekim programima trake sa alatkama pružaju pristup često korišćenim komandama u obliku dugmadi ili ikona. Te komande se obično pojavljuju i u menijima programa, ali trake sa alatkama vam omogućavaju da odaberete komandu samo jednim klikom. Trake sa alatkama se obično nalaze neposredno ispod trake sa menijima.

Ako na traci sa alatkama kliknete na dugme, komanda će biti izvršena. Na primer, ako u programu „Pisanka“ kliknite na dugme SačuvajSlika dugmeta „Sačuvaj“, sačuvaćete dokument. Postavite pokazivač na neko dugme na traci sa alatkama da biste saznali njegovu funkciju. Prikazuje se ime ili funkcija dugmeta:
Slika pokazivača miša postavljenog na dugme „Štampaj“ u programu Pisanka, sa prikazom opisa alatke
Postavite pokazivač na dugme na traci zadataka da biste videli njegovu funkciju

Više informacija potražite u odeljku Korišćenje menija, dugmadi, traka i polja.

Kreiranje novog dokumenta

Mnogi programi omogućavaju vam da kreirate, uređujete, sačuvate i odštampate dokumente. Uopšteno govoreći, dokument je bilo koja datoteka koju možete uređivati. Na primer, datoteka programa za obradu teksta je vrsta dokumenta kao što je i radni list, e-poruka i prezentacija. Međutim, termini dokument i datoteka često se koriste sa istim značenjem; slike, muzički klipovi i video zapisi koje možete uređivati obično se nazivaju datoteke, iako oni tehnički predstavljaju dokumente.

Neki programi, uključujući programe „Pisanka“, „Beležnica“ i „Bojanka“, automatski otvaraju prazan nenaslovljen dokument prilikom otvaranja programa, tako da odmah možete početi sa radom. Videćete veliku belu oblast i generičku reč kao što je „Nenaslovljeno“ ili „Dokument“ na naslovnoj traci programa.

Slika naslovne trake u programu Pisanka
Naslovna traka u programu „Pisanka“

Ako program prilikom otvaranja ne otvori novi dokument automatski, to možete sami uraditi:

 • U programu koji koristite izaberite meni Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.
  – ili –
  Kliknite na dugme menija Slika dugmeta menija i izaberite stavku Novo. Ako u programu možete da otvorite više tipova dokumenata, možda ćete morati da izaberete i tip sa liste.

Čuvanje dokumenta

Dok radite na nekom dokumentu, stavke koje dodajete i menjate skladište se u radnoj memoriji (RAM) na računaru. Skladištenje informacija u RAM memoriji je privremeno; ako isključite računar ili ako nestane struje, sve informacije u RAM memoriji će biti obrisane.

Čuvanje dokumenta vam omogućava da ga imenujete i da ga trajno uskladištite na čvrstom disku računara. Na taj način dokument će biti očuvan čak i kada je računar isključen, a kasnije ćete moći ponovo da ga otvorite.

Čuvanje dokumenta

 1. Otvorite meni Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj.
  – ili –
  Kliknite na dugme SačuvajSlika dugmeta „Sačuvaj“.
 2. Ako sada prvi put treba da sačuvate dokument, od vas će se tražiti da navedete njegovo ime i lokaciju na računaru na kojoj želite da ga sačuvate.

Iako ste jednom sačuvali dokument, postupak čuvanja dokumenta potrebno je ponavljati tokom rada. To je zato što se sve izmene unesene nakon poslednjeg čuvanja dokumenta skladište u RAM memoriji, a ne na čvrstom disku. Ponavljajte postupak čuvanja dokumenta svakih nekoliko minuta da biste izbegli neočekivani gubitak podataka usled nestanka struje ili nekog drugog problema.

Više informacija potražite u odeljku Čuvanje datoteke.

Premeštanje informacija iz datoteke u datoteku

Većina programa omogućava deljenje teksta i slika sa drugim programima. Kada kopirate informacije, one odlaze u privremenu memoriju koja se zove ostava. Odatle ih možete nalepiti u dokument.

Pre nego što počnete sa premeštanjem informacija, trebalo bi da znate kako se prelazi iz jednog otvorenog prozora na radnoj površini u drugi. Više informacija potražite u odeljku Rad sa prozorima

Prikaži sve

Kopiranje i premeštanje teksta iz jednog dokumenta u drugi

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da kopirate ili premestite. (Prevucite pokazivač preko teksta da biste ga izabrali. Izabrani tekst će biti istaknut.)

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj ili Iseci. (Komanda Kopiraj ostavlja informacije u originalnom dokumentu. Komanda Iseci uklanja informacije iz dokumenta.)
  – ili –
  Na kartici Početak izaberite stavku Kopiraj ili Iseci.

 3. Prebacite se u dokument u koji želite da ubacite tekst, a zatim kliknite na neko mesto u dokumentu.

 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi. Tekst možete nalepiti više puta.
  – ili –
  Na kartici Početak izaberite stavku Nalepi.

Kopiranje slike sa Veb stranice u dokument

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku na Veb stranici koju želite da kopirate i izaberite stavku Kopiraj.

 2. Prebacite se u dokument u koji želite da ubacite sliku, a zatim kliknite na neko mesto u dokumentu.

 3. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi. Sliku možete nalepiti više puta.
  – ili –
  Na kartici Početak izaberite stavku Nalepi.

Napomena

 • Slike se ne mogu nalepiti u program „Beležnica“. Umesto njega upotrebite program „Pisanka“ ili neki drugi program za obradu teksta.

Opozivanje poslednje radnje

Većina programa vam omogućava da opozovete (vratite) radnje ili greške koje ste napravili. Na primer, ako u programu „Pisanka“ u dokumentu slučajno izbrišete pasus, možete ga povratiti tako što ćete upotrebiti komandu „Opozovi radnju“. Ako u programu „Bojanka“ nacrtate liniju koju ne želite da zadržite, odmah opozovite tu liniju i ona će nestati.

Opozivanje radnje

 • Otvorite meni Uređivanje i izaberite stavku Opozovi.
  – ili –
  Kliknite na dugme OpozoviSlika dugmeta „Opozovi radnju“ .

Dobijanje pomoći za program

Gotovo svaki program ima ugrađeni sistem pomoći koji služi za slučajeve kada niste sigurni kako program funkcioniše.

Da biste pristupili sistemu pomoći u programu:

 • U meniju Pomoć izaberite prvu stavku sa liste, kao što je „Prikaži pomoć“, „Teme pomoći“ ili sličan tekst. (Ime ove stavke će se razlikovati.)
  – ili –
  Kliknite na dugme PomoćSlika dugmeta „Pomoć“ .

  Savet

  • Sistemu pomoći programa možete pristupiti i pritiskom na taster F1. Ovaj funkcijski taster otvara Pomoć u gotovo svakom programu.

Uz pomoć specifičnu za program, neki dijalozi sadrže veze do pomoći o njihovim specifičnim funkcijama. Ako ugledate znak pitanja u krugu ili kvadratu ili obojeni i podvučeni tekst veze, kliknite na njega da biste otvorili odgovarajuću temu Pomoći.

Slika veza do Pomoći u dijalozima i prozorima
Veze do Pomoći

Više informacija potražite u odeljku Dobijanje pomoći.

Izlazak iz programa

Kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“ u gornjem desnom uglu prozora fascikle da biste izašli iz programa. Ili u meniju Datoteka izaberite stavku Izađi.

Ne zaboravite da sačuvate dokument pre izlaska iz programa. Ako pokušate da izađete iz programa, a da prethodno ne sačuvate dokument, program će vam postaviti pitanje da li želite da sačuvate dokument.

Slika dijaloga u programu Bojanka
Pojaviće se dijalog ako izađete iz programa bez čuvanja onoga što ste radili
 • Kliknite na dugme Sačuvaj da biste sačuvali dokument i izašli iz programa.

 • Kliknite na dugme Nemoj sačuvati da biste izašli iz programa bez čuvanja dokumenta.

 • Kliknite na dugme Otkaži da biste se vratili u program bez izlaska.

Instaliranje ili deinstaliranje programa

Niste ograničeni na upotrebu samo onih programa koje dobijete uz računar – na CD-u ili DVD-u možete kupiti nove programe ili ih možete preuzeti sa Interneta (besplatno ili uz naknadu).

Instaliranje programa znači njegovo dodavanje na računar. Nakon instalacije, program će se pojaviti u „Start“ meniju na listi „Svi programi“. Neki programi će takođe možda dodati prečicu na radnu površinu. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje programa.