Korišćenje lepljivih beležaka

Lepljive beleške možete koristiti da biste zapisali listu zadataka, broj telefona ili bilo šta drugo za šta biste inače koristili blok papira. Lepljive beleške mogu da se koriste sa tablet računarom i olovkom za tablet računar ili standardnom tastaturom. Da biste belešku zapisali pomoću olovke za tablet računar, jednostavno počnite da je pišete na mestu na kojem biste želeli da se pojavi zapis. Da biste otkucali belešku, kliknite na mesto na kojem želite da se pojavi tekst i počnite sa kucanjem.

Slika lepljive beleške
Lepljive beleške
Prikaži sve

Kreiranje nove lepljive beleške

 • Otvorite lepljive beleške tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Lepljive beleške, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Lepljive beleške.

  Da biste kreirali dodatne beleške, kliknite na dugme Nova beleška.

  Novu belešku možete otvoriti i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+N.

Savet

 • Da biste promenili veličinu beleške, prevucite ivicu ili ugao beleške da biste je povećali ili smanjili.

Brisanje lepljive beleške

Kada završite sa korišćenjem beleške, možete je izbrisati da biste očistili radnu površinu.

 1. Kliknite na dugme Izbriši belešku.

 2. U dijalogu Lepljive beleške kliknite na dugme Da.

  Belešku možete izbrisati i tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+D.

Napomena

 • Opcija „Lepljive beleške“ će se zatvoriti ako izbrišete sve beleške. Da biste kreirali novu belešku, ponovo otvorite opciju „Lepljive beleške“.

  Otvorite lepljive beleške tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Lepljive beleške, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Lepljive beleške.

Promena boje lepljive beleške

 • Kliknite desnim tasterom miša na belešku koju želite da promenite, a zatim izaberite boju.

Oblikovanje teksta u lepljivoj belešci

Pomoću tasterskih prečica možete oblikovati tekst, dodati znakove za nabrajanje da biste kreirali listu ili promeniti veličinu teksta. Evo na koji način:

 1. Izaberite tekst koji želite da promenite.

 2. Upotrebite sledeće tasterske prečice da biste oblikovali tekst u belešci:

  Tip oblikovanja Tasterska prečica
  Tip oblikovanja

  Podebljani tekst

  Tasterska prečica

  Ctrl+B

  Tip oblikovanja

  Tekst u kurzivu

  Tasterska prečica

  Ctrl+I

  Tip oblikovanja

  Podvučeni tekst

  Tasterska prečica

  Ctrl+U

  Tip oblikovanja

  Precrtavanje

  Tasterska prečica

  Ctrl+T

  Tip oblikovanja

  Lista sa znakovima za nabrajanje

  Tasterska prečica

  Ctrl+Shift+L

  (Ponovo pritisnite ovu tastersku prečicu da biste se prebacili na numerisanu listu.)

  Tip oblikovanja

  Povećana veličina teksta

  Tasterska prečica

  Ctrl+Shift+>

  Tip oblikovanja

  Smanjena veličina teksta

  Tasterska prečica

  Ctrl+Shift+<