Upotreba funkcije „Reprodukuj na“ za protok medija

Funkciju „Reprodukuj na“ možete koristiti da biste protok video datoteka, muzičkih i datoteka slika koje su uskladištene na računaru usmerili na poseban uređaj za reprodukciju na kućnoj mreži. Taj uređaj može biti drugi računar, TV ili muzički uređaj povezan sa vašom mrežom. Funkciju „Reprodukcija na“ možete koristiti u programu Windows Media Player ili na svakom mestu na kom skladištite medijske datoteke na računaru.

Slika dugmeta „Reprodukuj“ Pogledajte demonstraciju:‌ Windows 7 Play To demo.
Slika dijaloga „Reprodukuj na“
Dijalog „Reprodukcija na“

Iako je funkcija „Reprodukuj na“ jednostavna za korišćenje – u jednom dijalogu upravljate protokom – morate imati podešenu mrežu, ispravan hardver i uključen protok medija pre nego što reprodukujete medije na drugim uređajima.

Podešavanje mreže i medijskih uređaja

Da biste koristili funkciju „Reprodukuj na“, potreban vam je sledeći hardver i softver:

 • Ožičena ili bežična privatna mreža.

 • Još jedan računar na vašoj mreži koji radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili uređaj poznat kao digitalni prijemnik za medije (ponekad se naziva mrežni plejer digitalnih medija). Digitalni prijemnici za medije su hardverski uređaji povezani sa ožičenom ili bežičnom mrežom koju možete da kontrolišete pomoću računara.

  Napomene

  • Na drugom računaru morate omogućiti daljinski pristup da biste usmerili protok medija na taj računar. Više informacija o omogućavanju daljinskog pristupa i drugih postavki protoka potražite u članku Promena postavki za protok medija u programu Windows Media Player.

  • Kada protok muzike usmeravate na digitalni prijemnik za medije, možda nećete biti u mogućnosti da promenite numere pomoću kontrola na samom uređaju ili daljinskom upravljaču koji je dobijen uz uređaj.

Više informacija o podešavanju uređaja na mreži potražite u članku Dodavanje uređaja ili računara mreži.

Uključivanje protoka

Da biste koristili funkciju „Reprodukuj na“ za protok medija, vaš računar mora da otkrije odgovarajuće uređaje za reprodukciju. To znači da protok medija mora biti uključen ako to već niste uradili. Da biste uključili protok medija na kućnoj mreži u programu Windows Media Player, pratite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Now Playing (Reprodukuje se)“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Switch to Library (Prebaci se na biblioteku)Slika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite opciju Uključi protok medija u kućnoj mreži.

  Opcija Uključi protok medija u kućnoj mreži neće biti dostupna u meniju Protok ukoliko je protok medija već uključen.

 3. Na stranici Opcije protoka medija, izaberite opciju Uključi protok medija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Više informacija o načinu korišćenja protoka medija potražite u članku Usmerite protok medija na uređaje i računare pomoću programa Windows Media Player.

Korišćenje funkcije „Reprodukcija na“ u programu Windows Media Player

Windows Media Player olakšava upravljanje medijima, pronalaženje stavki koje želite da reprodukujete i otvaranje funkcije „Reprodukcija na“. Da biste izabrali stavke koje želite da reprodukujete, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, kliknite na dugme Prebaci na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“ u gornjem desnom uglu programa Player.
 2. Ako je okno liste zatvoreno ili su kartice Narezivanje ili Sinhronizacija prikazane, izaberite karticu Reprodukovanje.

 3. Pronađite stavke koje želite da reprodukujete u biblioteci programa Player, a zatim prevucite ove stavke iz okna sa detaljima u okno „Lista“.

 4. Kliknite na dugme Reprodukuj naSlika dugmeta „Reprodukuj na“ na vrhu okna „Lista“ i izaberite uređaj na mreži koji će primiti medij.
 5. U dijalogu Play To (Reprodukcija na) koristite kontrole za reprodukciju da biste reprodukovali, pauzirali ili zaustavili protok medija i da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na listi.

  Više informacija o kartici „Reprodukcija“, oknu „Lista“ i kontrolama za reprodukciju potražite u članku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Korišćenje funkcije „Reprodukuj na“ na nekom drugom mestu u operativnom sistemu Windows

Izvan programa Windows Media Player, protok medija možete pokrenuti pomoću funkcije „Reprodukcija na“ tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na datoteke. Da biste izabrali medijske datoteke i usmerili njihov protok na drugi uređaj, pratite sledeće korake:

 1. Izaberite datoteke čiji protok želite da usmerite na drugi uređaj za reprodukciju.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane datoteke, postavite pokazivač na funkciju „Reprodukuj na“, a zatim izaberite uređaj na mreži koja će primiti medij.

 3. U dijalogu Reprodukcija na koristite kontrole za reprodukciju da biste reprodukovali, pauzirali ili zaustavili protok medija i da biste prešli na sledeću ili prethodnu stavku na listi.

Upravljanje stavkama u dijalogu „Reprodukcija na“

Stavke možete dodati ili ukloniti sa liste u dijalog Reprodukcija na i promeniti redosled reprodukcije stavki.

 • Da biste dodali stavku, prevucite je u dijalog Reprodukcija na.

 • Da biste uklonili stavku, kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite stavku Ukloni sa liste.

 • Da biste premestili stavku na listi, prevucite je nagore ili nadole na listi.

 • Da biste listu svih stavki, kliknite na dugme Obriši listu.