Korišćenje prikazivača za XPS

Prikazivač za XPS je program koji možete koristiti za prikaz, pretraživanje i digitalno potpisivanje XPS dokumenata, kao i za postavljanje dozvola za njih. Da biste počeli da koristite prikazivač za XPS, otvorite XPS dokument. Više informacija potražite u odeljcima Šta je prikazivač za XPS? i XPS dokumenti: najčešća pitanja.

Slika trake sa alatkama u prikazivaču za XPS
Traka sa alatkama u prikazivaču za XPS

Dugmad trake sa alatkama u prikazivaču za XPS

Dugme trake sa alatkama Funkcija dugmeta
Dugme trake sa alatkama

Datoteka

Funkcija dugmeta

Služi za otvaranje XPS dokumenta u prikazivaču, čuvanje kopije dokumenta, štampanje dokumenta ili izlazak iz prikazivača. Pored toga, možete prikazati informacije o dokumentu, kao što su autor ili datum kreiranja.

Dugme trake sa alatkama

Dozvole

Funkcija dugmeta

Služi za postavljanje dozvola za dokument, njihovu promenu i prikazivanje. Takođe možete da izaberete nalog koji želite da koristite za dozvole. Ako ste autor dokumenta, možete postaviti dozvole za dokument ili ih promeniti. Ako niste autor dokumenta, možete videti koje dozvole za dokument imate.

Dugme trake sa alatkama

Potpisi

Funkcija dugmeta

Služi za digitalno potpisivanje dokumenta, zahtevanje potpisa od drugih osoba i prikazivanje digitalnih potpisa koji su već primenjeni na dokument.

Dugme trake sa alatkama
Prikaz strukture Slika dugmeta „Prikaži strukturu“ u prikazivaču za XPS
Funkcija dugmeta

Služi za prikazivanje strukture dokumenta. U oknu prikaza strukture takođe možete prikazati rezultate pretrage dokumenta i digitalne potpise.

Napomena

  • Neki dokumenti možda nemaju prikaz strukture.

Dugme trake sa alatkama
Štampanje Slika dugmeta „Odštampaj“ u prikazivaču za XPS
Funkcija dugmeta

Služi za štampanje XPS dokumenta. Ako su na dokument primenjene dozvole, uverite se da imate dozvole za štampanje pre nego što pokušate da ga odštampate.

Dugme trake sa alatkama
Prikaz Slika dugmeta „Prikaži“ u prikazivaču za XPS
Funkcija dugmeta

Služi za izbor veličine u kojoj želite da prikažete dokument. Opcije obuhvataju prikaz od 100%, prikaz sličica i ceo ekran.

Dugme trake sa alatkama

Polje „Pronađi“

Funkcija dugmeta

Služi za traženje reči ili fraze u dokumentu. Rezultati pretrage pojavljuju se u oknu prikaza strukture.