Korišćenje tema

Ako provodite mnogo vremena gledajući u ekran računara, znate koliko je važno da vam se dopada ono što vidite. Slike, boje i zvukovi koje odaberete mogu odraziti vašu ličnost i ono što vam je važno – i pomoći vam da se na računaru osećate kao kod kuće. U operativnom sistemu Windows 7 pomoću tema odjednom (i koliko god često želite) možete promeniti pozadinu radne površine, boju ivica prozora, zvukove i čuvar ekrana na računaru.

Šta je to tema?

Tema je kombinacija slika, boja i zvukova. Teme uključuju sledeće:

Slika delova teme
Delovi teme
 • Pozadina radne površine. Slika, boja ili dizajn koji obezbeđuju pozadinu za otvorene prozore. Pozadina radne površine može biti jedna slika ili projekcija slajdova. U mogućnosti ste da odaberete neku od slika pozadine radne površine koje se dobijaju uz Windows ili možete koristiti vlastite slike.

  Slika pozadina radne površine koje dobijate uz Windows
  Neke opcije za pozadinu radne površine u operativnom sistemu Windows
 • Boja ivica prozora. Boja ivica prozora, trake zadataka i „Start“ menija.

  Slika boja ivica prozora
  Boje ivica prozora koje se dobijaju uz Aero
 • Zvukovi. Kolekcija srodnih zvukova koje čujete kada dođe do nekih događaja na računaru. Događaj može biti radnja koju izvršavate, kao što je prijavljivanje na računar ili radnja koju izvršava računar, kao što je upozorenje o prijemu nove e-poruke.

 • Čuvar ekrana. Pokretna slika ili obrazac koji se pojavljuje na ekranu računara ako miš ili tastaturu ne koristite u toku određenog vremenskog perioda.

Sve teme možete pronaći na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Personalizacija“. Izaberite neku temu da biste je primenili na radnu površinu.

Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

Na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Personalizacija“ postoje četiri tipa tema.

 • Moje teme. Teme koje ste prilagodili, sačuvali ili preuzeli. Svaki put kada promenite temu, nova postavka se pojavljuje ovde u vidu nesačuvane teme.

 • Aero Teme. Windows teme koje možete da koristite da biste personalizovali računar. Sve Aero teme uključuju Aero Glass efekte, a mnoge od njih uključuju projekciju slajdova u pozadini radne površine. Više informacija o funkciji Aero potražite u članku Šta je to Aero utisak pri radu s računarom?

 • Instalirane teme. Teme koje su kreirali proizvođač računara ili drugi dobavljači, a ne Microsoft.

 • Osnovne teme i teme visokog kontrasta. Teme koje su dizajnirane da poboljšaju performanse računara ili učine stavke na ekranu vidljivijim. Osnovne teme i teme visokog kontrasta ne uključuju Aero Glass efekte.

Kreiranje tema

Niste ograničeni na teme koje se dobijaju uz Windows. Bilo da želite da prikažete poslednje snimke svoje dece, prisetite se lepih trenutaka sa odmora ili venčanja ili iskažete divljenje prema omiljenom filmu, bendu ili sportu, možete kreirati temu sa tim ciljem. Prilagođenu temu možete sačuvati, čak je možete poslati nekoj drugoj osobi.

Da biste počeli, izaberite neku temu da biste je primenili na radnu površinu. Nakon toga menjajte sve delove teme dok pozadina radne površine, boja ivica prozora, zvukovi i čuvar ekrana ne budu onakvi kakvi želite da budu. Sve promene će biti sačuvane u okviru stavke „Moje teme“ u vidu nesačuvane teme. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje teme.

Slika nesačuvane teme
Nesačuvana tema

Ako ste zadovoljni izgledom i zvukovima nove teme, možete je sačuvati da biste mogli da je koristite kad god želite.

Čuvanje teme

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Izaberite prilagođenu temu da biste je primenili na radnu površinu.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj temu.

 4. Otkucajte ime teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tema će se pojaviti u okviru stavke „Moje teme“.

Deljenje tema

Ne morate da se zaustavite ovde. Teme možete poslati prijateljima i članovima porodice koji imaju Windows 7. Da biste temu poslali drugim osobama, moraćete je sačuvati u formatu datoteke koji je moguće deliti, a zove se .themepack datoteka. Nakon toga temu možete deliti pomoću e-pošte, mreže ili spoljnog čvrstog diska.

Deljenje teme

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Izaberite prilagođenu temu da biste je primenili na radnu površinu.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na temu i izaberite stavku Sačuvaj temu za deljenje.

  Slika klika desnim tasterom mišem na nesačuvanu temu
  Čuvanje teme
 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime teme i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Windows podrazumevano čuva temu u fascikli „Moji dokumenti“.

  Slika .themepack datoteke u fascikli „Moji dokumenti“
  .themepack datoteka u fascikli „Moji dokumenti“

Brisanje tema

Ako vam tema koju ste kreirali ili preuzeli dosadi, možete je izbrisati sa računara. (Teme koje se dobijaju uz Windows nije moguće izbrisati.)

Brisanje teme

 1. Izaberite drugu temu da biste je primenili na radnu površinu. Nije moguće izbrisati temu dok se ona koristi.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na temu koju želite da izbrišete i izaberite stavku Izbriši temu.

Nabavljanje dodatnih tema

Više tema koje ćete dodati u svoju kolekciju možete pronaći u galeriji za personalizaciju na Windows veb lokaciji.

Pronalaženje više informacija o slikama

Ako vas interesuju slike koje su uključene u temu, možete pregledati više informacija o njima, uključujući naslove i lokacije na kojima su fotografije snimljene. (Ove informacije možda neće biti dostupne za neke slike.)

Pronalaženje informacija o slici

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Izaberite temu da biste je primenili na radnu površinu i izaberite stavku Pozadina radne površine.

 3. Postavite pokazivač na sliku da biste videli više informacija o njoj.