Korišćenje pokreta sa dodirom

Ukoliko imate računar čiji je ekran osetljiv na dodir, možda će vam korišćenje pokreta (koje proizvodite pomoću jednog ili dva prsta) biti lakše od korišćenja miša, olovke ili tastature.

Korišćenje laganih udaraca za obavljanje zadataka

Nema potrebe da u tapnete ili kliknete na stavku menija ili na dugme na traci zadataka da biste obavljali uobičajene zadatke kao što su kopiranje, lepljenje, opoziv radnje i brisanje. Umesto toga možete da koristite lagani udarac prstom. Na primer, lagani udarac nagore premešta stranicu nadole, a lagani udarac nadole premešta stranicu nagore. Postoje dve kategorije pokreta laganih udaraca: za navigaciju i za uređivanje. Da biste saznali kako da koristite lake udarce, pogledajte članak Vežbanje korišćenja laganih udaraca.

Možete da prilagodite lagane udarce za obavljanje čestih zadataka. Da biste saznali kako, pogledajte članak Prilagođavanje laganih udaraca.

Pritiskanje i držanje

Pritiskanje i držanje proizvodi isto što i klik desnim tasterom miša na stavku. Da biste izvršili radnju, dodirnite ekran na mestu na kojem želite da kliknete desnim tasterom miša, držite dok se ne prikaže pun krug i podignite prst. Priručni meni će se pojaviti nakon što podignete prst.

Pokreti u tehnologiji Windows Touch

Ukoliko vaš ekran osetljiv na dodir može da prepozna bar dve dodirne tačke, možete da koristite pokrete u tehnologiji Windows Touch. Da biste saznali da li ekran osetljiv na dodir podržava više dodirnih tačaka, pogledajte informacije koje ste dobili uz njega ili laptop računar.

Da biste pogledali video, pogledajte Slika dugmeta „Reprodukuj“Video: Using Windows Touch.

Savet

  • Ako imate Tablet PC ili ekran osetljiv na dodir, na kontrolnoj tabli, u okviru stavke „Sistem“ možete da vidite koliko je dodirnih tačaka dostupno na računaru.

    Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

U sledećoj tabeli su opisani pokreti u tehnologiji Windows Touch.

Pokret Kako ga izvesti Opis
Pokret

Pomeranje

Kako ga izvesti

Dodirnite stranicu i prevucite je koristeći jedan ili dva prsta.

Opis

Koristite pomeranje ekranskog prikaza da biste videli drugi deo stranice koji ima klizače. Na primer, možete da izvršite pomeranje da biste videli deo dugačkog dokumenta ili radnog lista koji se ne pojavljuje u prozoru. Ako pomeranje vršite jednim prstom, vertikalnim prevlačenjem prsta ćete premestiti stranicu, dok ćete horizontalnim povlačenjem prsta izabrati tekst na stranici.

Pokret

Zumiranje

Kako ga izvesti

Da biste umanjili stavku, dodirnite dve tačke unutar stavke, a zatim pomerajte prste jedan prema drugom kao da ćete ih spojiti. Da biste uvećali stavku, dodirnite dve tačke unutar stavke, a zatim pomerajte prste jedan od drugog kao da ćete ih razdvojiti.

Opis

Koristite zumiranje da biste uvećali ili umanjili stavku na ekranu. Ukoliko je reč o slici, uvećanje detaljnije prikazuje manju oblast; umanjenje prikazuje veću oblast.

Pokret

Rotiranje

Kako ga izvesti

Dodirnite dve tačke unutar stavke, a zatim pomerajte stavku u željenom smeru rotacije.

Opis

Koristite rotiranje da biste kružnim pokretom premestili sliku ili stavku sa ekrana (u smeru kretanja kazaljke na satu ili u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu).

Pokret

Pritiskanje i tapkanje

Kako ga izvesti

Pritisnite stavku jednim prstom i ne prekidajući taj pritisak brzo tapnite stavku drugim prstom.

Opis

Koristite pritiskanje i tapkanje da biste pristupili priručnom meniju. Pritiskanje i tapkanje proizvodi isto što i pritisak i držanje stavke ili klik desnim tasterom miša na nju.