Ako koristite laptop računar, možete brzo pristupiti postavkama (na primer, jačini zvuka zvučnika, statusu veze bežične mreže i svetlini ekrana) u Windows Centru za mobilnost. Pošto se sve ove postavke nalaze na jednoj lokaciji, štedite vreme i ne morate da pamtite gde se svaka postavka nalazi. Ovo je posebno korisno ako je potrebno da brzo prilagodite postavke laptop računara na različitim mestima – na primer dok putujete od kancelarije do mesta sastanka ili idete od kuće do aerodroma.

Otvaranje Windows Centra za mobilnost

 • Otvorite Windows centar za mobilnost tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mobilni računar, a zatim izabrati stavku Windows centar za mobilnost.

Slika Windows centra za mobilnost
Windows Centar za mobilnost

Centar za mobilnost prikazuje postavke laptop računara koje se najčešće koriste kao što su svetlina, jačina zvuka, status baterije i status bežične mreže. U zavisnosti od vašeg sistema prikazuju se različite pločice, a neke pločice dodaje proizvođač laptop računara.

Slede neke od postavki koje možete pronaći u Centru za mobilnost. Zapamtite da nisu sve postavke dostupne na svim laptop računarima.

 • Svetlina Pomerajte klizač da biste privremeno prilagodili svetlinu ekrana. Da biste prilagodili svetlinu ekrana planu napajanja, kliknite na ikonu da biste otvorili stavku „Opcije napajanja“.

 • Jačina zvuka Pomerajte klizač da biste prilagodili jačinu zvuka laptop računara ili potvrdite izbor u polju za potvrdu Privremeno isključi.

 • Status baterije Pogledajte preostali kapacitet baterije ili izaberite plan napajanja sa liste.

 • Bežična mreža. Prikažite status bežične mrežne veze ili uključite ili isključite adapter bežične mreže.

  Napomena

  • Ako dugme Uključi bežičnu mrežu nije dostupno, možda ćete morati da upotrebite hardverski prekidač na računaru da biste uključili adapter bežične mreže. Više informacija o uključivanju i isključivanju adaptera potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz računar.

 • Rotacija ekrana. Promenite položaj ekrana tablet računara iz uspravnog u položeni ili obrnuto.

 • Dodatni monitor. Povežite dodatni monitor sa laptop računarom ili prilagodite postavke ekrana.

 • Centar za sinhronizaciju. Prikažite status toka trenutne sinhronizacije datoteke, pokrenite novu sinhronizaciju, podesite učešće u sinhronizaciji ili promenite postavke u Centru za sinhronizaciju.

Savet

 • Kliknite na ikonu da biste brzo otvorili opcije za tu postavku. Na primer, kliknite na ikonu „Status baterije“ da biste otvorili dijalog „Opcije napajanja“, a zatim u njemu izaberite plan napajanja.

Napomena

 • Ako se postavka ne pojavi, to može biti zbog toga što nedostaje potrebni hardver (na primer, adapter bežične mreže) ili upravljački programi. Na primer, ako dugme Uključi bežičnu mrežu nije dostupno, možda ćete morati da upotrebite hardverski prekidač na računaru da biste uključili bežični adapter.