„Pisanka“ je osnovni program za obradu teksta koji možete da koristite da biste kreirali i uredili dokumente. Za razliku od programa „Beležnica“, dokumenti programa „Pisanka“ mogu da sadrže obogaćeno oblikovanje i grafiku, a u okviru tih dokumenata možete da povežete ili ugradite objekte kao što su slike ili drugi dokumenti.

Slika prozora „Pisanka“
Prozor programa „Pisanka“
Prikaži sve

Kreiranje, otvaranje i čuvanje dokumenata

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Koristite sledeće komande da biste kreirali, otvorili ili sačuvali dokumente:

  Da biste Uradite sledeće
  Da biste

  Kreirali novi dokument

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“ , a zatim izaberite stavku Novo.
  Da biste

  Otvorili dokument

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, a zatim izaberite stavku Otvori.
  Da biste

  Sačuvali dokument

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.
  Da biste

  Sačuvali dokument sa novim imenom ili formatom

  Uradite sledeće
  Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, postavite pokazivač na stavku Sačuvaj kao, a zatim izaberite format u kojem želite da sačuvate dokument.

Napomena

 • Program „Pisanka“ može se koristiti za otvaranje i čuvanje tekstualnih dokumenata (.txt), datoteka sa obogaćenim tekstom (.rtf), Word dokumenata (.docx) i OpenDocument tekstualnih (.odt) dokumenata. Dokumenti u drugim formatima otvaraju se kao dokumenti čistog teksta i možda neće imati očekivani izgled.

Oblikovanje dokumenata

Oblikovanje se odnosi na izgled i raspored teksta u dokumentu. Traku, koja se nalazi ispod naslovne trake, možete koristiti da biste na jednostavan način promenili oblikovanje u dokumentu. Na primer, možete odabrati neki od brojnih različitih fontova i veličina fonta, a tekst možete obojiti gotovo svakom bojom koju poželite. Takođe jednostavno možete promeniti poravnavanje dokumenta.

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Koristite sledeće komande da biste promenili oblikovanje dokumenta:

  Da biste Uradite sledeće
  Da biste

  Promenili izgleda teksta u dokumentu

  Uradite sledeće

  Izaberite tekst koji želite da promenite, a zatim koristite dugmad na kartici Početak, u grupi Font. Više informacija o funkciji svakog dugmeta dobićete ako zadržite pokazivač na dugmetu dok se ne pojavi opis.

  Da biste

  Promenili poravnanje teksta u dokumentu

  Uradite sledeće

  Izaberite tekst koji želite da promenite, a zatim koristite dugmad na kartici Početak, u grupi Pasus. Više informacija o funkciji svakog dugmeta dobićete ako zadržite pokazivač na dugmetu dok se ne pojavi opis.

Umetanje datuma i slika u dokumente

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Koristite sledeće komande da biste umetnuli trenutni datum ili sliku:

  Da biste Uradite sledeće
  Da biste

  Umetnuli trenutni datum

  Uradite sledeće
  1. Na kartici Početak, u grupi Umetanje kliknite na dugme Datum i vreme.

  2. Kliknite na željeni format, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Da biste

  Umetnuli sliku

  Uradite sledeće
  1. Na kartici Početak, u grupi Umetanje kliknite na dugme Slika.

  2. Pronađite sliku koju želite da umetnete i kliknite na dugme Otvori.

  Da biste

  Umetnuli crtež

  Uradite sledeće
  1. Na kartici Početak, u grupi Umetanje kliknite na dugme Crtež iz Bojanke.

  2. Kreirajte crtež koji želite da umetnete i zatvorite program „Bojanka“.

Prikazali dokumente

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Koristite sledeće komande za prikaz dokumenata:

  Da biste Uradite sledeće
  Da biste

  Povećali ili smanjili nivo zuma

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Zumiranje, kliknite na dugme Uvećaj ili Smanji.

  Da biste

  Prikazali dokument u pravoj veličini

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Zumiranje izaberite stavku 100%.

  Da biste

  Prikazali lenjir

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Prikaži ili sakrij potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjiri.

  Da biste

  Prikazali statusnu traku

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Prikaži ili sakrij potvrdite izbor u polju za potvrdu Statusna traka.

  Da biste

  Promenili postavke automatskog preloma reda

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Postavke izaberite stavku Automatsko prelamanje teksta, a zatim kliknite na željenu postavku.

  Da biste

  Promenili jedinicu mere na lenjiru

  Uradite sledeće

  Na kartici Prikaz u grupi Postavke izaberite stavku Jedinice mere, a zatim kliknite na željene jedinice.

Savet

 • Da biste povećali ili smanjili dokument, takođe možete da kliknete na dugme PovećajSlika dugmeta „Uvećaj“ ili SmanjiSlika dugmeta „Umanji“ na klizaču za Zumiranje u donjem desnom uglu prozora kako biste povećali ili smanjili nivo zumiranja.
  Slika klizača za zumiranje
  Klizač za zumiranje

Promena margina stranice

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim izaberite željene opcije.

Štampanje dokumenata

 1. Otvorite program „Pisanka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Pisanka, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Pisanka.

 2. Kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite željene opcije.

Napomena

 • Pregled pre štampanja možete koristiti da biste videli kako će dokument izgledati pre nego što ga odštampate. Da biste koristili pregled pre štampanja, kliknite na dugme menija PisankaSlika dugmeta „Meni programa Pisanka“, postavite pokazivač na stavku Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja. Kada završite sa pregledanjem dokumenta, kliknite na dugme Zatvori pregled pre štampanja.