Korišćenje laptop računara na sastancima

Laptop računar može da vam pomogne da budete produktivni pri učestvovanju na sastancima. Pomoću laptop računara možete da držite prezentacije, sastavljate beleške i čak sarađujete sa kolegama tokom razgovora. Međutim, važno je da računar ispravno konfigurišete pre odlaska na sastanak da ne biste trošili dragoceno vreme pokušavajući da promenite postavke.

Pre sastanka

Windows centar za mobilnost omogućava brzu promenu postavki. Na primer, možete da podešavate jačinu zvuka, proveravate mogućnost povezivanja na mrežu i menjate svetlinu prikaza. Više informacija potražite u članku Korišćenje Windows centra za mobilnost.

Prilagođavanjem postavki prezentacije možete automatski da isključite čuvar ekrana, sprečite pojavljivanje sistemskih obaveštenja, promenite sliku u pozadini radne površine i podesite nivo jačine zvuka pri pokretanju prezentacije. Više informacija o ovim postavkama potražite u članku Prilagođavanje postavki pre održavanja prezentacije.

Slika Windows centra za mobilnost
Windows Centar za mobilnost

Štednja baterije

Ako ste održavali prezentaciju ili hvatali beleške na laptop računaru dok on radi na baterije, verovatno ste se brinuli da ćete ostati bez napajanja pre nego što dovršite zadatak. Ako je potrebno da baterija traje duže, koristite plan za uštedu energije koji umanjuje potrošnju napajanja tako što snižava sistemske performanse i smanjuje svetlinu ekrana. Više informacija potražite u članku Štednja baterije.

Slika merača baterije koja prikazuje planove za energiju
Merač baterije koji prikazuje planove napajanja