Prikazivanje video zapisa na čitavom ekranu u programu Windows Media Player

Ako želite da video zapis, TV emisija, DVD ili vizuelizacija popune ceo ekran prilikom reprodukcije, prebacite se u režim celog ekrana u programu Windows Media Player. Kada se Player nalazi u režimu celog ekrana, reprodukciju možete kontrolisati pomoću kontrola na ekranu koje se pojavljuju na dnu ekrana video zapisa.

Za informacije o korišćenju tastature za kontrolisanje programa Player pogledajte odeljak Tasterske prečice u programu Windows Media Player. Za informacije o različitim režimima prikaza pogledajte odeljak Prebacivanje između režima prikaza u programu Windows Media Player.

Kontrolisanje reprodukcije pomoću kontrola na ekranu

  1. Kada se video zapis reprodukuje ili je pauziran, kliknite na dugme Prikaži ceo ekranSlika dugmeta „Prikaži ceo ekran“ ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter.

    Kontrole za reprodukciju mogu se nakratko pojaviti (u zavisnosti od mogućnosti grafičke kartice i funkcionalnosti video zapisa ili DVD-a koji prikazujete). Ako ne možete da vidite kontrole za reprodukciju i niste isključili kontrole za ceo ekran, pomerite miš kako bi se one ponovno pojavile.

  2. Kliknite na kontrole za reprodukciju u donjem delu ekrana.

  3. Da biste se vratili u režim „Reprodukuje se“, pritisnite taster Esc ili kliknite na dugme Izađi iz režima celog ekranaSlika dugmeta „Izađi iz režima punog ekrana“.