Ako imate laptop računar, možete da vidite listu dostupnih bežičnih mreža, a zatim da se povežete sa nekom od tih mreža, bez obzira na to gde se nalazite. Bežične mreže se pojavljuju samo ako računar ima instaliran bežični mrežni adapter i upravljački program i ako je adapter omogućen.

  1. Otvorite opciju „Povezivanje sa mrežom“ tako što ćete na sistemskoj traci poslova kliknuti na ikonu mreže (Slika ikone bežične mreže ili Slika ikone ožičene mreže).

  2. Sa liste dostupnih bežičnih mreža izaberite mrežu, a zatim kliknite na dugme Poveži se.

    Neke mreže zahtevaju bezbednosni ključ za mrežu ili frazu za prolaz. Da biste se povezali sa jednom od ovih mreža, zatražite bezbednosni ključ ili frazu za prolaz od administratora mreže ili dobavljača usluge.

Upozorenje

  • Uvek kada je to moguće, trebalo bi da se povezujete sa bežičnim mrežama sa omogućenom bezbednošću. Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući Veb lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite. Promena mrežne lokacije na opciju „Javno“ može doprineti smanjenju rizika. Više informacija potražite u odeljku Kako da znam da li je bežična mreža bezbedna? i Izbor mrežne lokacije.