Prikaz i korišćenje slika u programu Windows prikazivač fotografija

Windows prikazivač fotografija možete koristiti za prikaz digitalnih fotografija na nekoliko načina. Možete takođe štampati, naručivati odštampane primerke, priložiti slike u e-poruci, narezati ili otvoriti fotografije u drugom programu na računaru.

Slika Windows prikazivača fotografija
Slika prikazana u programu Windows prikazivač fotografija

Prikaz slika

Možete prikazati digitalne slike koje se nalaze na vašem računaru ili su uskladištene negde drugde. Evo na koji način možete da otvorite fotografiju u programu Windows prikazivač fotografija.

Prikaz slike

 1. Otvorite biblioteku slika tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Slike.

 2. U biblioteci „Slike“ otvorite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da prikažete i kliknite na sliku.

 3. Na traci sa alatkama kliknite na strelicu pored stavke Pregled i izaberite stavku Windows prikazivač fotografija.

 4. Ako se slika prikazuje postrance, možete je rotirati klikom na dugme Rotiraj u smeru kazaljki na satu ili Rotiraj u smeru obrnutom od kazaljki na satu.

  Slika dugmeta „Rotiraj“ u Windows prikazivaču fotografija
  Dugmad za rotaciju u programu Windows prikazivač fotografija

  Za više informacija o rotiranju slika u programu Windows prikazivač fotografija pogledajte odeljak Rotacija slike.

 5. Da biste promenili nivo povećavanja da biste povećali trenutnu sliku, izaberite stavku LupaSlika lupe i prevucite klizač nagore da biste povećali sliku. To vam dozvoljava da dobijete prikaz ljudi ili objekata na slici izbliza.

  Možete zatim da prevučete sliku da biste prikazali neki njen određeni deo.

 6. Da biste prikazali sliku u stvarnoj veličinu, izaberite stavku Stvarna veličinaSlika dugmeta „Stvarna veličina“. Da bi se cela slika uklopila u prozor programa Windows prikazivač fotografija, izaberite stavku Uklopi u prozorSlika dugmeta „Uklopi u prozor“.
 7. Ako želite da prikažete drugu sliku koja se nalazi u istoj fascikli kao trenutna slika, izaberite stavku PrethodnaSlika dugmeta „Prethodno“ ili SledećaSlika dugmeta „Sledeće“ da biste prikazali prethodnu ili sledeću sliku u fascikli.
 8. Da biste prikazali slike kao projekciju slajdova, kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdovaSlika dugmeta „Reprodukuj projekciju slajdova“.

  Kada reprodukujete slike kao projekciju slajdova, slike u trenutnoj fascikli reprodukuju se jedna po jedna preko celog ekrana. Za više informacija o reprodukciji projekcija slajdova u programu Windows prikazivač fotografija pogledajte odeljak Prikaz slika kao projekcije slajdova.

 9. Da biste zaustavili projekciju slajdova, pritisnite taster ESC ili kliknite desnim tasterom miša na projekciju slajdova i izaberite stavku Izlaz.

Štampanje slike

Možete takođe štampati digitalne slike u programu Windows prikazivač fotografija. Kada štampate slike u programu Windows prikazivač fotografija, možete ih odštampati pomoću sopstvenog štampača ili koristiti uslugu štampanja fotografija na mreži da biste naručili odštampane primerke svojih slika. Za više informacija o štampanju slika pomoću programa Windows prikazivač fotografija pogledajte odeljak Štampanje slike.

Narezivanje slika na CD ili DVD

Možete arhivirati ili deliti slike na CD-u ili DVD-u. Da biste pokrenuli narezivanje, u programu Windows prikazivač fotografija na traci sa alatkama kliknite na dugme Nareži i izaberite stavku Disk sa podacima. Kada odaberete opciju za narezivanje, možete kopirati još slika i dodatne datoteke na CD ili DVD sa podacima.

Deljenje slike putem e-pošte

Popularan način za slanje slika je njihovo slanje drugima kao priloga u e-poruci. Kada to uradite pomoću programa Windows prikazivač fotografija, slici se automatski menja veličina kako bi veličina datoteke bila manja i kako bi bilo lakše poslati sliku putem e-pošte.

Slanje slike putem e-pošte

 1. Na traci sa alatkama u programu Windows prikazivač fotografija izaberite stavku E-pošta.

 2. U dijalogu Prilaganje datoteka izaberite veličinu slike na listi Veličina slike.

 3. Kliknite na dugme Priloži.

  Windows otvara novu e-poruku i prilaže joj sliku koristeći željeni program za e-poštu.

 4. Kada sastavite e-poruku, kliknite na dugme Pošalji.

Napomena

 • Da biste poslali sliku kao prilog u e-poruci, na računaru morate imati instaliran program za e-poštu.

 • Ako želite da šaljete više slika kao prilog u e-poruci, to možete uraditi tako što ćete izabrati više slika u biblioteci „Slike“. Za više informacija o slanju više slika kao priloga u e-poruci pogledajte odeljak Slanje slika putem e-pošte.

Otvaranje slike u drugom programu

Sliku možete otvoriti u drugom programu na računaru. Na primer, možete otvoriti sliku u programu za uređivanje grafike koji je instaliran na računaru kako biste je uredili.

Da biste otvorili sliku u drugom programu na računaru, na traci sa alatkama kliknite na dugme Otvori i odaberite program u kojem želite da otvorite sliku.