Prikaz, pauziranje ili otkazivanje zadatka za štampanje

Nakon što štampanje dokumenta ili fotografije započne, možete ga pauzirati ili otkazati putem redosleda štampanja.

Redosled štampanja vam pokazuje šta se štampa ili šta čeka na štampanje. On takođe prikazuje korisne informacije, kao što je status zadatka, ko štampa koji sadržaj i koliko neodštampanih stranica je preostalo.

Slika redosleda štampanja
Redosled štampanja
Prikaži sve

Prikaz sadržaja koji se štampa

U Windows redosledu štampanja možete videti šta se štampa ili šta čeka na štampanje. Dokumenti koji su navedeni prvi biće prvi odštampani.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Izaberite ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknite na dugme Pogledajte šta se štampa.

Savet

 • Da biste brzo prikazali redosled štampanja, na sistemskoj traci poslova dvaput kliknite na ikonu štampača Prikaz definicije.

Otkazivanje zadatka za štampanje

Ako ste nešto greškom odštampali, lako možete otkazati zadatak za štampanje, čak i ako je ono u toku.

Otkazivanje pojedinačnog zadatka za štampanje

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na zadatak za štampanje koji želite da uklonite, izaberite stavku Otkaži, a zatim kliknite na dugme Da da biste to potvrdili.

Otkazivanje svih zadataka za štampanje

Da biste otkazali sve zadatke za štampanje štampača, morate imati dozvolu za upravljanje dokumentima na štampaču.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. U meniju Štampač izaberite stavku Otkaži sve dokumente, a zatim kliknite na dugme Da da biste to potvrdili. Stavka koja se trenutno štampa će se možda odštampati, ali će štampanje preostalih stavki biti otkazano.

Napomena

 • Da biste prikazali dozvole za štampač, kliknite desnim tasterom miša na štampač koji koristite, izaberite stavku Svojstva štampača, izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na svoje korisničko ime. Ako računar pripada domenu, dozvole za štampač možda kontroliše administrator.

Pauziranje zadatka za štampanje

Pojedinačni zadatak za štampanje ili više zadataka u redosledu možete pauzirati ili nastaviti.

Pauziranje ili nastavljanje pojedinačnog zadatka za štampanje

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na zadatak za štampanje i izaberite stavku Pauziraj ili Nastavi.

Pauziranje ili nastavljanje svih zadataka za štampanje

Da biste pauzirali zadatak za štampanje druge osobe, morate imati dozvolu za to.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. U meniju Štampač izaberite stavku Pauziraj štampanje. Za nastavak štampanje ponovo izaberite stavku Pauziraj štampanje.

Napomena

 • Da biste prikazali dozvole za štampač, kliknite desnim tasterom miša na štampač koji koristite, izaberite stavku Svojstva štampača, izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na svoje korisničko ime. Ako računar pripada domenu, dozvole za štampač možda kontroliše administrator.

Ponovno pokretanje zadatka za štampanje

Ako iznenada shvatite da štampate koristeći pogrešnu boju mastila ili veličinu papira, možete početi iz početka.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na zadatak za štampanje koji ponovo želite da odštampate, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.

Promena redosleda štampanja

Ako štampate više stavki, možete promeniti redosled kojim se one štampaju.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Otvorite redosled štampanja tako što ćete izabrati ikonu štampača, a zatim na komandnoj traci kliknuti na dugme Pogledajte šta se štampa.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku čiji redosled želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 4. Izaberite karticu Opšti podaci, a zatim karticu Prioritet prevucite nalevo ili nadesno da biste promenili redosled štampanja te stavke. (Stavke sa većim prioritet štampaju se prve.) Kliknite na dugme U redu.